Archiwum

Halinów bez GCI

Samorząd gminy Halinów szuka oszczędności budżetowych. Po komasacji kultury i zapowiedzi likwidacji filii bibliotecznej w Brzezinach przyszła kolej na Gminne Centrum Informacji (GCI).

Autor: (fz)

Święch na dyplom

Niecodzienna wizytacja gościła u dyrektorki Domu Opieki Społecznej im. św. Józefa w Mieni Małgorzaty Chwedoruk. Jej podopieczny Kazimierz Czmoch ukończył w roku br. 90 lat. Z tej okazji prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk inż. Henryk Strzelecki uhonorował go dyplomem uznania

Autor: (fz)

Nadzwyczajne zamiary

Potrzeby inwestycyjne wymusiły na wójcie Bogdanie Świątku-Górskim konieczność zwrócenia się do przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Chodziło o uchwałę w sprawie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie

Autor: (fz)

Pięknieje w oczach

Od kilku lat oblicze Siennicy zmienia się do nie poznania. Dzieję się to za sprawą trafnych decyzji inwestycyjnych, które oprócz zaspakajania potrzeb życiowych mieszkańców, poprawiają również estetykę miejscowości

Autor: (fz)

Klubowy sukces

Rok 2011 to okres pełnej działalności samorządów VII kadencji. Było to szczególnie ważne dla nowo wybranych włodarzy gmin, którzy urząd swój osiągnęli po raz pierwszy w życiu. W takiej właśnie sytuacji znalazł się młody burmistrz Adam Ciszkowski, wspomagany przez... ,,Klub 12 radnych”

Autor: (fz)

Trzeba cierpliwości

Zaproszony na sesję majową br. wice dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marcin Kozera nie powiedział radnym i sołtysom nic obiecującego na temat modernizacji następnych odcinków drogi nr 802 Mińsk Mazowiecki – Seroczyn przez: Pogorzel, Starą Pogorzel i Żaków

Autor: (fz)

Pomocna dłoń

W przepisowym terminie radni gminy Kałuszyn dokonali oceny zasobów pomocy społecznej świadczonej w 2011 roku na terenie gminy. W nowej wersji dokument ten posłuży do planowania budżetu w tym dziale na następny rok

Autor: (fz)

Semafor dla Ciuchci

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Halinowie radni postanowili o założeniu z 1 września 2012 roku samorządowego przedszkola w Cisiu oraz o utworzeniu tam zespołu szkolno-przedszkolnego. Tym samym prywatne przedszkole „Wesoła Ciuchcia”, prowadzone w SP w Cisiu przez Dariusza Gąsiora, zostanie zlikwidowane

Autor: (fz)

Chodniki z dotacją

Wiadomo, że zarówno chodniki, jak i drogi gminne Jakubowa praktycznie nie istniały. Pomimo niewielkiej zasobności gminy wójt Hanna Wocial wraz z radnymi przełamuje impas. W zakresie inwestycji na 2012 rok przystąpili do budowy chodników w: Jakubowie, Anielinku, Mistowie i Leontynie oraz Jędrzejowie Nowym

Autor: (fz)

Więcej na ścieki

Niska sprawność gminnej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej pod Gągoliną, a przy tym konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej i odbioru zwiększonej ilości ścieków wymusiły na samorządzie lokalnym potrzebę jej przebudowy

Autor: (fz)

Mobilizacja sportowa

Pomimo niedużych zasobów finansowych budżetu gminy, samorząd Latowicza dba o rozwój zarówno bazy wychowania fizycznego i sportu, jak i o bieżącą działalność sportowo-wychowawczą

Autor: (fz)

Otwarty Chobot

Szkoła w Chobocie należy do mniejszych podstawówek w gminie Halinów. W celu zainteresowania rodziców szkołą i zdobycia nowych kandydatów dyrektorka Małgorzata Szklarska zorganizowała 18 lutego br. dzień otwarty

Autor: (fz)

Targ za dotacje

Samorząd gminy na czele z wójtem Dariuszem Jaszczukiem podjął inicjatywę przebudowy i urządzenia targowiska w Mrozach. Zadanie rozłożono na lata 2012-2013. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 1,7 mln złotych

Autor: (fz)

Nowy statut GCK

Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach jest jednostką budżetową gminy. Powołane zostało 1 lipca 2007 roku w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Na styczniowej sesji br. radni nadali nowy statut tej instytucji

Autor: (fz)

Będą długi

W niebogatych gminach trzeba umiejętnie rządzić, żeby wiązać koniec z końcem. Wie dobrze o tym wójt Hanna Wocial, wykorzystując wszystkie możliwe sposoby, by gmina nie zaciągała drogich kredytów. Okazało się to jednak niemożliwe...

Autor: (fz)

Bez rozsądku

Stało się, opozycja Dobrego skontrowała projekt budżetu na 2012 rok. Niewypał głosowania to nie tylko trudności dla wójta, ale i strata dla całej gminy

Autor: (fz)

Zobacz więcej: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [10]