Ogłoszenia lokalne

Ogłoszenia Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Dębe Wielkie, Siennica, Jakubów, Stanisławów, Dobre, Latowicz, Halinów, Kałuszyn, Mrozy, Sulejówek

Ogłoszenia drobne można nadać w biurze redakcji przy ul. Konstytucji 3 Maja 2, lok. 108 czynnej od poniedziałku do piatku od 11:00 do 19:00, telefonicznie pod nr 25 758 89 13 lub mailowo na adres lub . Cennik ogłoszeń znajduje się tutaj.

15/16 (1227/1228) 2021

Ogłoszenia... Sprzedam PRODUCENT SPRZEDA deski tarasowe ryflowane, elewacyjne, itp., tel. 502 396 164, 25 752 33 20 (2) Sprzedam działki w Nowych Osinach, tel. 504 335 977 (50) DRZEWKA, KRZEWY owocowe, ozdobne, magnolie kwitnące do 2 m, świerki 2 m w donicach, tel. 508 097 276 (51) Kupię Skup aut, całe i uszkodzone (motory), tel. 505 488 414 (8) Książki, albumy, inne wydawnictwa związane z Mińskiem Mazowieckim, powiatem mińskim, tel. 512 517 774 (9) Kupię mieszkanie w Mińsku Mazowieckim, chętnie do remontu, tel. 535 551 817 (12) Książki seria ,,Historyczne Bitwy”, tel. 512 517 774 (13) Usługi TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282 (253) Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE, tel. 502 053 214 (4) MALBRUK Układanie kostki brukowej z materiałem lub bez, wycinka drzew, tel. 503 008 987 (19) OFERTY PRACY PUP Pomocnik/monter instalacji elektrycznych Okuniew Opiekun Mienia Specjalista ds. logistyki Mińsk Mazowiecki Diagnosta samochodowy OSKP Stojadła Wulkanizator/Serwisant samochodów Stojadła Kierownik serwisu opon Stojadła Pracownik fizyczny z prawem jazdy Zalesie Mechanik samochodów osobowych Huta Mińska Fizjoterapeuta Kąty Pracownik socjalny Kąty Pomocnik montera Wola Rafałowska Sprzedawca Mińsk Mazowiecki Szwaczka Kałuszyn Sprzedawca w sklepie spożywczym Huta Mińska Kelner/Kelnerka Zagórze Kierowca Zagórze Magazynier/Pracownik techniczny Zagórze Pokojowa/Służba pięter Zagórze Kucharz/Szef zmiany Zagórze Pomoc kuchenna Zagórze Nazwa stanowiska Miejscowość Więcej na stronie: www.praca.powiatminski.pl lub pod numerem 25 759 27 13 w. 401 do 406. KANCELARIA FINANSOWA BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA CHOJNOWSKA TEL. 602 840 093 (10) Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką PUR, tel. 695 995 330 (254) Usługi hydrauliczne, profesjonalnie, tel. 502 686 023 (295) KOMINIARZ, tel. 781 495 997 (296) Układanie kostki brukowej, budowa tarasów i schodów z kostki, tel. 607 662 128 (298) Dotacje PROW 2014-2020. ,,Restrukturyzacja Małych Gospodarstw ” – 60 tys. zł. - również dla osób nie ubezpieczonych w KRUS. Ponadto ,,Premia dla Młodych Rolników” – 150 tys. zł. Nabory wniosków do 29 maja. Wypełnianie wniosków, dojazd do rolników. tel. 795 931 529 (302) Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota, płyta gips-karton, tel. 25 759 17 43 lub 600 219 696 (300) Usługi brukarskie, układanie kostki brukowej, odwadnianie terenu, tel. 660 682 025 (301) Praca Zatrudnię pracowników budowlanych (murarzy i pomocników), tel. 696 800 859 (54) (59) (60) Mam do wynajęcia Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, www.wypozyczalnia–minsk.com (1) Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143 (2) Wynajmę lokal, ul. Warszawska róg Świętokrzyskiej, I p, 60 m2, tel. 789 461 255 (6) Miejsce na Twoją reklamę w tygodniku Co słychać? zapraszamy do współpracy! Dowiedz się więcej tel. 606-287-560

15/16 (1227/1228) 2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Choszczówka Dębska, gmina Dębe Wielkie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dębe Wielkie Uchwały Nr SR.X.0007.105.2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Choszczówka Dębska, gmina Dębe Wielkie. Granice obszaru objętego planem określone zostały na załączniku graficznym do ww. uchwały, która dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie pod adresem: https://debewielkie.e-biuletyn.pl/index.php?id=2737. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05 – 311 Dębe Wielkie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /GminaDebeWielkie/Skrytka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz jednoznaczne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Choszczówka Dębska, gmina Dębe Wielkie. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /GminaDebeWielkie/ Skrytka. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dębe Wielkie. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia. Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie jest Wójt Gminy Dębe Wielkie (tel. 25 756 47 00, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Kamilą Rudzińską-Kępka pod adresem email: iod.debewielkie@edukompetencje.pl. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartej umowy. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez Urząd Gminy Dębe Wielkie oraz określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami archiwalnymi. 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski

15/16 (1227/1228) 2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dębe Wielkie Uchwały Nr SR.IX.0007.95.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie. Granice obszaru objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie zostały przedstawione na załącznikach graficznych Nr 1, 2 i 3 stanowiących integralną część powyższej uchwały, która dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie pod adresem: https://debewielkie.e-biuletyn.pl/index.php?id=2737. Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie w terminie do dnia 7 maja 2021 r. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie. pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /GminaDebeWielkie/Skrytka. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 7 maja 2021 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: / GminaDebeWielkie/Skrytka. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dębe Wielkie. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie jest Wójt Gminy Dębe Wielkie (tel. 25 756 47 00, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Kamilą Rudzińską-Kępka pod adresem email: iod.debewielkie@edukompetencje.pl. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartej umowy. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez Urząd Gminy Dębe Wielkie oraz określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami archiwalnymi. 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski

13/14 (1225/1226) 2021

Ogłoszenia... Sprzedam PRODUCENT SPRZEDA deski tarasowe ryflowane, elewacyjne, itp., tel. 502 396 164, 25 752 33 20 (2) Sprzedam działkę rolno-budowlaną 2014 m2, Piaseczno, tel. 505 488 411 (44) Sprzedam działki Nowe Osiny po 1000 m2, i więcej, tel. 504 335 977 (43) Sprzedam tanio: piec olejowy firmy Urlich + inne akcesoria, pojemnik na olej 150 litrów, butlę gazową, stół okrągły z blatem szklanym, tel. 797 504 773 (49) Kupię Skup aut, całe i uszkodzone (motory), tel. 516 822 955 (8) KsiąŜki, albumy, inne wydawnictwa związane z Mińskiem Mazowieckim, powiatem mińskim, tel. 512 517 774 (9) Kupię mieszkanie w Mińsku Mazowieckim, chętnie do remontu, tel. 535 551 817 (12) KsiąŜki seria ,,Historyczne Bitwy”, tel. 512 517 774 (13) Usługi TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282 (253) KANCELARIA FINANSOWA BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA CHOJNOWSKA TEL. 602 840 093 (10) Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE, tel. 502 053 214 (4) MALBRUK Układanie kostki brukowej z materiałem lub bez, wycinka drzew, tel. 503 008 987 (19) Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką PUR, tel. 695 995 330 (254) Usługi remontowe, tel. 607 662 128 (281) Usługi hydrauliczne, profesjonalnie, tel. 502 686 023 (295) KOMINIARZ, tel. 781 495 997 (296) Układanie kostki brukowej, budowa tarasów i schodów z kostki, tel. 607 662 128 (298) Dotacje PROW 2014-2020. ,,Restrukturyzacja Małych Gospodarstw ” – 60 tys. zł. - równieŜ dla osób nie ubezpieczonych w KRUS. Ponadto ,,Premia dla Młodych Rolników” – 150 tys. zł. Nabory wniosków do 29 maja. Wypełnianie wniosków, dojazd do rolników. tel. 795 931 529 (302) Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota, płyta gips-karton, tel. 25 759 17 43 lub 600 219 696 (300) DRZEWKA, KRZEWY owocowe, ozdobne, magnolie kwitnące do 2 m, świerki 2 m w donicach, tel. 508 097 276 (303) Usługi brukarskie, układanie kostki brukowej, odwadnianie terenu, tel. 660 682 025 (301) Praca Zatrudnię pracowników budowlanych (murarzy i pomocników), tel. 696 800 859 (54) Firma transportowa zatrudni kierowców w transporcie: krajowym oraz międzynarodowym kat C + E - praca stała - praca dodatkowa tel. 607 628 600, biuro@osicatransport.pl (58) Mam do wynajęcia Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, www.wypozyczalnia–minsk.com (1) Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143 (2) Wynajmę kawalerkę około 32 m2 w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska, tel. 606 958 128 (5) Miejsce na Twoją reklamę w tygodniku Co słychać? zapraszamy do współpracy! Dowiedz się więcej tel. 606-287-560

13/14 (1225/1226) 2021

2 Co słychać? – nr 13/14 (1225/1226) 2021 􀀳􀁒􀁚􀁌􀁄􀁗􀁒􀁚􀁜􀀃􀀸􀁕􀁝􀄈􀁇􀀃􀀳􀁕􀁄􀁆􀁜 􀁚􀀃􀀰􀁌􀄙􀁖􀁎􀁘􀀃􀀰􀁄􀁝􀁒􀁚􀁌􀁈􀁆􀁎􀁌􀁐 Powiatowy Urząd Pracy od 28.02.2021 r. do 31.05.2021 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieŜących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy określonych branŜ na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371). Warunki otrzymania dotacji: • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (o dotację mogą ubiegać się takŜe ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników). • Prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 30 listopada 2020 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie moŜe być zawieszona), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przewaŜającej działalności, kodami zgodnymi z poniŜszą tabelą. • Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złoŜenia wnioskubył niŜszy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Liczbę dotacji, którą moŜe uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniŜsza tabela: Kody PKD (działalność przewaŜająca) Przedsiębiorca otrzymał dotację na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152); Przedsiębiorca nie otrzymał dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152); 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 1 2 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (lecznictwo uzdrowiskowe), 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 2 3 Składanie wniosków: Wyłącznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złoŜone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Dotacja moŜe być udzielona do wysokości 5000 zł. Zasady udzielania wsparcia, formularze wniosków oraz dodatkowe wyjaśnienia i instrukcje ułatwiające wypełnienie dokumentów dostępne są na stronie internetowej: https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza Przed złoŜeniem wniosku prosimy o: • zapoznanie się z zasadami i wyjaśnieniami dotyczącymi udzielania pomocy w ramach tej formy wsparcia, • sprawdzenie danych znajdujących się we wpisach do rejestrów przedsiębiorców tj. CEIDG lub KRS, • sprawdzenie informacji zawartych w wykazie dotychczas otrzymanej pomocy publicznej na stronie UOKiK: https://sudop.uokik.gov.pl Jednocześnie zapraszamy do składania wniosków przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub inne uprawnione podmioty z terenu powiatu mińskiego, które zostały poszkodowane wskutek pandemii COVID-19, a nie skorzystały jeszcze z pomocy oferowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pracodawców, osoby bezrobotne i poszukujące pracy zapraszamy do korzystania z bogatej oferty usług oraz instrumentów rynku pracy. Naszym Klientom oferujemy m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, bony na zasiedlenie, staŜe, dotacje na załoŜenie firmy, prace interwencyjne, dofinansowania do wynagrodzeń osób powyŜej 50 roku Ŝycia, refundacje kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowisk pracy, szkolenia dla pracowników i pracodawców w ramach KFS. Szczegółowe informacje na temat oferowanych form pomocy oraz o aktualnie prowadzonych naborach wniosków znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim. https://minskmazowiecki.praca.gov.pl

13/14 (1225/1226) 2021

Mińsk Mazowiecki, dnia 31 marca 2021 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki zmienioną uchwałami: nr XIII.111.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. oraz nr XV.144.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r., zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Granice obszarów objętych zmianą Studium określają załączniki graficzne do uchwały. WyłoŜenie będzie się odbywać w dniach od 12 kwietnia do 7 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim tj. www.bip.minskmazowiecki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mińsk Mazowiecki. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu dostępny będzie równieŜ w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki tj. www.minskmazowiecki.pl. Z uwagi na obostrzenia sanitarne i obowiązek zachowania standardów sanitarnych bezpośredni kontakt i obsługa obywateli w związku z wyłoŜeniem projektu studium odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu spotkania - telefonicznie pod numerem 25 756 25 11. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00. W dyskusji publicznej będzie moŜna wziąć udział za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line) na platformie ZOOM pod linkiem: https://zoom.us/j/97602973078, który aktywny będzie w dniu dyskusji publicznej. Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące uczestnictwa w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.minskmazowiecki.pl w zakładce Obwieszczenia i komunikaty oraz będą udzielane przez pracowników urzędu pod nr tel. 25 756 25 11. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w dyskusji publicznej naleŜy dokonać najpóźniej do godz. 12.00 do dnia 19 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: gp@minskmazowiecki.pl. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki” oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi do ww. projektu zmiany studium naleŜy składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki: • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub przesłać pocztą na ww. adres Urzędu, • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub na adres skrytki ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP. Jako wniesione na piśmie uznaje się wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.): - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo - opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Uwagi do ww. prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko naleŜy składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki: • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, tel. (25) 756 25 11 lub ustnej do protokołu, • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP. Uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi naleŜy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. W związku z trwającym stanem zagroŜenia epidemicznego związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, informuję, Ŝe planowane wyłoŜenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości i noszenie maseczek. Zapewnione zostaną równieŜ środki ochrony osobistej, tj. dostęp do płynów dezynfekujących. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Jednocześnie informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano”. Ponadto w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizując wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, Ŝe przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą na stronie głównej oraz w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

cennik

Cennik ogłoszeń drobnych: wyraz (słowo) - 0,80zł, pogrubione - 0,90zł, wersaliki - 1,00zł pogrubiony wersalik - 1,10zł. Dopłaty: za ramkę - 6zł, za ramkę kolor - 8zł, za kolorową czcionkę +50% za słowo, kolorowe tło 9zł, ramka 1x6cm czarno-biała 12zł, kolorowa 16zł, ramka 2x6cm czarno-biała 24zł, kolorowa 32zł, ramka 3x6cm czarno-biała 36zł, kolorowa 48zł, ramka 4x6cm czarno-biała 48zł, kolorowa 64zł, zdjęcie duże o wymiarach 60mm x 40mm - 64zł, zdjęcie małe o wymiarach 30mm x 20mm - 22zł