Ogłoszenia lokalne

Ogłoszenia Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Dębe Wielkie, Siennica, Jakubów, Stanisławów, Dobre, Latowicz, Halinów, Kałuszyn, Mrozy, Sulejówek

Ogłoszenia drobne można nadać w biurze redakcji przy ul. Konstytucji 3 Maja 2, lok. 108 czynnej od poniedziałku do piatku od 11:00 do 19:00, telefonicznie pod nr 25 758 89 13 lub mailowo na adres lub . Cennik ogłoszeń znajduje się tutaj.

27/28 (1187/1188) 2020

Co słychać? – nr 27/28 (1187/1188) 2020 Ogłoszenia... Sprzedam PRODUCENT SPRZEDA deski tarasowe ryflowane, elewacyjne, itp., tel. 502 396 164, 25 752 33 20 (2) Sprzedam bezpośrednio b. ładną działkę budowlaną w Budach Janowskich. Kontakt 500 112 479 (5) Działka 1500 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki, budowlana, przy drodze. asfaltowej, media, warunki zabudowy, tel. 501 767 566 (41) Sprzedam działki, Piaseczno, tel. 505 488 414 (44) Działka 1060 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki budowlana, przy drodze asfaltowej, media, warunki zabudowy, tel. 501 767 566 (42) Sprzedam działki, Nowe Osiny, tel. 690 348 680 (43) Kupię Skup aut, całe i uszkodzone (motory), tel. 516 822 955 (8) Usługi fotografia wszystkie uroczystości www. fotopia.pl • fotoreportaŜe • sesje plenerowe tel. 607 221 522 Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE, tel. 502 053 214 (4) MALBRUK. Układanie kostki brukowej z materiałem lub bez, wycinka drzew, tel. 503 008 987 (19) Posadzki agregatem, tel. 697 726 021 (227) Hydraulika, glazura, tel. 698 759 864 (273) Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota, płyta gips-karton, tel. 25 759 17 43 lub 600 219 696 (271) KOSZENIE TRAWY TRAKTORKIEM OGRODOWYM, TEL. 505 766 006 (272) TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282 (253) Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką PUR, tel. 695 995 330 (254) ZDJĘCIA DO DOWODU Z DOJAZDEM DO KLIENTA, tel. 607 221 522 Ocieplanie budynków, wykończenia wnętrz, tel. 608 422 081 (275) KANCELARIA FINANSOWA BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA CHOJNOWSKA TEL. 602 840 093 (10) Praca Zatrudnię ekspedientkę do sklepu rybnego, tel. 509 751 218 (19) Zatrudnię do prac remontowo-budowlanych, tel. 663 489 509 (21) Przyjmę do pracy na targowisko, tel. 505 488 414 (22) (23) Zatrudnię pracowników fizycznych w-przemyśle spoŜywczym. Wymagane doświadczenie w gospodarstwie rolnym Miejsce pracy: Warszawa-Wawer Wszystkie informacje pod nr. tel. 697 98 36 88 lub biuro@rebek.com.pl Pracownik do pakowania mięsa oraz do pracy na produkcji Zatrudnimy w Zakładach Mięsnych Chobot Meat (gmina Halinów, ok. 20 km od Mińska) kobiety i męŜczyzn do pracy na produkcji oraz do pakowania mięsa. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, terminową wypłatę i ciepły posiłek, tel. 22 783 80 22 (25) Przyjmę pomocnika na budowę, tel. 506 350 638 (29) PRACA SULEJÓWEK. POSZUKUJEMY OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO PRACY PRZY OCHRONIE ZAKŁADU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO W SULEJÓWKU. NIE WYMAGAMY DOŚWIADCZENIA. STAŁE WYPŁATY. DOBRE WARUNKI PRACY. TEL. 578 002 512 LUB 734 403 512 (26) ZATRUDNIE NA STANOWISKO: • PRACOWNIK BIUROWY • MECHANIK Tel. (25) 758 82 81 (28) Mam do wynajęcia Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, www.wypozyczalnia–minsk.com (1) Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143 (2) Do wynajęcia kawalerka umeblowana, wyposaŜona, tel. 511 751 412 (5) Do wynajęcia lokal z wyposaŜeniem fryzjerskim, Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 8, tel. 509 028 445 (6) Wynajmę dom na wsi, tel. 690 348 680 (7) Hala do wynajęcia na hurtownie, produkcje, magazyn, warsztat. Arynów. MoŜliwe przyłącze do 80 kw. RóŜne powierzchnie od 50 m2 do 600 m2 (a dodatkowo moŜliwa powierzchnia magazynowa na kolejne 140 m2). Parking na co najmniej kilkanaście aut i moŜliwe powiększenie. Cena od 11 zł/m2 w zaleŜności od powierzchni, tel. 608 345 927 (8) Do wynajęcia kawalerka umeblowana, wyposaŜona, tel. 511 751 412 (9) Mam do wynajęcia kawalerkę około 34 m2, nieumeblowana, Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska, tel. 606 958 128 (10) z-Mińska Mazowieckiego poszukuje pracownika na stanowisko: Mechanik pojazdów cięŜarowych Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. pod nr 600 017 852 lub przesłanie CV na adres: praca@ruta-transport.pl Prosimy o umieszczenie w CV następującego zapisu: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochro- nie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. (492) CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP Z O.O. Siedlce, ul. Terespolska 12 Firma medyczna z 20-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji lidera w swojej branŜy, posiadająca sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny. W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy kandydatów zainteresowanych podjęciem współpracy na stanowisku LEKARZ DENTYSTA Miejsce pracy Przychodnia w Mińsku Mazowieckim Opis stanowiska Zapewnienie realizacji kontraktów w ramach NFZ oraz kontraktów komercyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze stomatologii. Profilaktyka i promocja zdrowia. Oferujemy: • pracę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy – do uzgodnienia • atrakcyjne warunki wynagrodzenia, w tym system motywacyjny, pakiet socjalny • pełny program szkoleń oraz moŜliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w interesujących projektach medycznych Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacje@centrum.med.pl, tel. 25 785 60 36 Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl Kontaktujemy się z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w Ŝadnym innym celu. Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych oso- bowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedziba w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

27/28 (1187/1188) 2020

Halinów, dnia 22 czerwca 2020 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA HALINOWA ✓ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ✓ o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Żwirówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie: Hipolitów – część A Żwirówka Nr XLIII.399.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmienioną uchwałami Nr XXIV.197.2016 z dnia 28 lipca 2016 r., Nr XV.171.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Nr XXI.215.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. (projekt planu dotyczy obszaru między ulicami: Kolejową, Warszawską, Leśną i Okrzei) Nr XLIII.403.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. ✓ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów – część A ✓ zawiadamiam o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Żwirówka wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 7 lipca 2020 r. do 28 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie w godzinach pracy urzędu. Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.halinow.pl. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 w dniu 21 lipca 2020 r. - godz. 1300 projekt planu miejscowego części miejscowości Żwirówka - godz. 1600 projekt planu miejscowego miejscowości Hipolitów – część A Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Halinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r. Pisma należy kierować na adres ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów miejscowych planów do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planów na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Halinowa na adres ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy prognoza@halinow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postępowaniach w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Halinowa. W przedmiotowych sprawach postępowania o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie są prowadzone. Burmistrz Halinowa /-/ Adam Ciszkowski Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Halinowa reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@halinow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Panią/Pana wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenia uwag dotyczących projektu w/w planu (art. 17 pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 - zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii ,,A’’ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr. 14 poz. 67) 5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. „W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.”

27/28 (1187/1188) 2020

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie z wniosku inwestora: Zarządu Województwa Mazowieckiego, z dnia 13 stycznia 2020 r., ostatecznie uzupełnionego w dniu 8 maja 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 638 na odcinku od skrzyżowana z ul. 11 Listopada w Sulejówku w ramach zadania: „Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego”. Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 8 czerwca 2020 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy wskazać, iż do terminów określonych w przepisach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, działający przez pełnomocnika Pana Marcina Suchetę. Działki usytuowania obiektu (powiat miński, miasto Sulejówek, woj. mazowieckie): - nieruchomości położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb 0002 , działka nr ew.: 79, - nieruchomości położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji – działki podlegające podziałowi (w nawiasach: tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale): obręb 0001 , działki nr ew.: 40/2 (40/10, 40/9), 41 (41/1, 41/4, 41/2, 41/3), obręb 0002 , działki nr ew.: 2/3 (2/6, 2/5, 2/4), 5 (5/4, 5/3), 18 (18/3, 18/2, 18/1), 21 (21/3, 21/2, 21/1), 80 (80/2, 80/1), 98 (98/4, 98/3), obręb 0030 , działki nr ew.: 16/2 (16/9, 16/8, 16/7), 16/3 (16/12, 16/11, 16/10), 16/4 (16/15, 16/14, 16/13), 17 (17/5, 17/4, 17/3), 18 (18/4, 18/3), 19/1 (19/5, 19/4, 19/3), 71 (71/4, 71/3), obręb 0031 , działki nr ew.: 3/5 (3/8, 3/7), 4 (4/2, 4/1), - nieruchomości lub ich części przeznaczone pod przebudowę/ budowę zjazdów, sieci uzbrojenia terenu oraz dróg innej kategorii (tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę/budowę): obręb 0001 , działki nr ew.: 36, 37, 38/2, 39, 40/2 (40/10,), 40/3, 40/4, 43, 49, obręb 0002 , działki nr ew.: 2/1, 2/2, 2/3 (2/6), 3/2, 4, 5 (5/4), 7/2, 18 (18/3), 21 (21/3), 29, 70, 80 (80/2), 81, 84, 98 (98/4), 99, obręb 0030 , działki nr ew.: 9, 16/1, 16/2 (16/9), 16/3 (16/12), 16/4 (16/15), 17 (17/5), 19/1 (19/5), 36/3, 69, 70, 72, 75, obręb 0031 , działki nr ew.: 2, 4 (4/2), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 27, - nieruchomości które stanowią tereny linii kolejowych: obręb 0001 , działki nr ew.: 43, obręb 0002 , działki nr ew.: 70, obręb 0030 , działki nr ew.: 9, obręb 0031 , działki nr ew.: 1, - nieruchomości, które stanowią własność Województwa Mazowieckiego – istniejący pas drogi wojewódzkiej nr 638: obręb 0001 , działki nr ew.: 41, obręb 0002 , działki nr ew.: 2/1, 2/2 obręb 0030 , działki nr ew.: 72, obręb 0031 , działki nr ew.: 3/5. Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 237/SAAB/2020, w którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 120 dni. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania,

25/26 (1185/1186) 2020

cennik

Cennik ogłoszeń drobnych: wyraz (słowo) - 0,80zł, pogrubione - 0,90zł, wersaliki - 1,00zł pogrubiony wersalik - 1,10zł. Dopłaty: za ramkę - 6zł, za ramkę kolor - 8zł, za kolorową czcionkę +50% za słowo, kolorowe tło 9zł, ramka 1x6cm czarno-biała 12zł, kolorowa 16zł, ramka 2x6cm czarno-biała 24zł, kolorowa 32zł, ramka 3x6cm czarno-biała 36zł, kolorowa 48zł, ramka 4x6cm czarno-biała 48zł, kolorowa 64zł, zdjęcie duże o wymiarach 60mm x 40mm - 64zł, zdjęcie małe o wymiarach 30mm x 20mm - 22zł