Ogłoszenia lokalne

Ogłoszenia Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Dębe Wielkie, Siennica, Jakubów, Stanisławów, Dobre, Latowicz, Halinów, Kałuszyn, Mrozy, Sulejówek

Ogłoszenia drobne można nadać w biurze redakcji przy ul. Konstytucji 3 Maja 2, lok. 108 czynnej od poniedziałku do piatku od 11:00 do 19:00, telefonicznie pod nr 25 758 89 13 lub mailowo na adres lub . Cennik ogłoszeń znajduje się tutaj.

21/22 (1284/1285) 2022

Ogłoszenia... Sprzedam Sprzedam działki w Osinach Nowych, media, tel. 504 335 977 (60) Działki budowlane 1200 i 2505 m2, 120 zł za m2, prąd i woda, autobusy, Czarnówka, gmina Wiązowna przy szosie z Glinianki do Rzakty, tel. 796 951 230 (61) Sprzedam działkę budowlaną, Wielgolas, 4222 m2, tel. 664 723 050 (63) Kupię Skup aut, całe i uszkodzone (motory), tel. 505 488 414 (8) Usługi Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE, tel. 502 053 214 (4) KOMINIARZ – pełen zakres, tel. 781 495 997 (296) KANCELARIA FINANSOWA BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA CHOJNOWSKA TEL. 602 840 093 (10) MALBRUK Układanie kostki brukowej z materiałem lub bez, wycinka drzew, tel. 503 008 987 (19) Usługi auto lawetą, tel. 505 488 414 (306) Usługi hydrauliczne, profesjonalnie, tel. 502 686 023 (295) układanie kostki brukowej •schody •tarasy •palisady i.t.p. tel. 783 622 856 (312) REMONTY, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. Szybka wycena, solidna praca. Zapraszamy do kontaktu tel. 511 029 819 (314) Kompleksowe wykończenia biur, mieszkań, domów. tel. 511 029 819 (320) Praca Zatrudnię do prac remontowych, umowa o pracę, tel. 663 489 509 ( 8 7 ) Przyjmę do pracy dekarzy lub pomocników dekarskich, tel. 609 513 446 (88) Zatrudnie brukarza, pomocnika, tel. 511 582 323 (89) Mam do wynajęcia Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, www.wypozyczalnia-minsk.com (1) Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143 (2) Sprzedam działkę budowlano-usługową, kilkaset metrów od stacji Mińsk Mazowiecki -Anielina. Powierzchnia 845 m2 (trapez szerokość 20-27 m, długość 34-52 m). W drodze woda, kanalizacja, prąd, cena 330 zł/m2, tel. 503 778 260 (76) (2) OFERTY PRACY PUP Pracownik fizyczny Jakubów Pracownik fizyczny Jakubów Pracownik I stopnia do prac interwencyjnych Dębe Wielkie Asystentka działu handlowego Zakręt Pracownik gospodarczy Rembertów Szwaczka Sulejówek Prasowaczka Mińsk Mazowiecki Szwaczka Mińsk Mazowiecki Opiekunka dziecięca/pomoc domowa Rudno Kelner/Kelnerka Sulejówek Sortowacz Brzeziny Biomasażysta Mińsk Mazowiecki Pracownik do przyłączy wodno-kanalizacyjnych Sulejówek Robotnik budowlany Stojadła Doradca klienta - kasjer Mińsk Mazowiecki Pomoc biurowa Nowy Konik Magazynier Stojadła Główny księgowy/księgowa Wielgolas Ekspedientka Mińsk Mazowiecki Nazwa stanowiska Miejscowość Więcej na stronie: www.praca.powiatminski.pl lub pod numerem 25 759 27 13 w. 401 do 406. Biuro ogłoszeń i reklamy „Cs” Mińsk Maz, ul. Konstytucji 3 Maja 2/108 tel.: 25 758 89 13, 509 604 120

19/20 (1282/1283) 2022

19/20 (1282/1283) 2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA HALINOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXIV.242.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Halinowie w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne pod adresem https://bip.halinow.pl/strona-488-wylozenie_do_publicznego_wgladu.html Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 3 Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line) na platformie ZOOM. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 03 czerwca 2022r. do godz. 15.00 na adres e-mail: anna.zdanowicz@halinow.pl Link do spotkania zostanie wysłany w e-mailu zwrotnym do dnia 06 czerwca 2022r. do godziny 12:00. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Halinowie do dnia 03 czerwca 2022r. w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne. Projekt zmiany nr 3 Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Halinowie tj. www.bip.halinow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Halinów tj. www.halinow.pl. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany nr 3 Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Halinowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2022 r.: 	w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów lub na adres urzędu: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, 	w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: halinow@halinow.pl 	w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany nr 3 Studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu zmiany nr 3 Studium na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Halinowa na adres ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, ustnie do protokołu,      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem  elektronicznym na adres e-mailowy prognoza@halinow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia                    11 lipca 2022 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu zmiany nr 3 Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Halinowa. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

cennik

Cennik ogłoszeń drobnych: wyraz (słowo) - 0,80zł, pogrubione - 0,90zł, wersaliki - 1,00zł pogrubiony wersalik - 1,10zł. Dopłaty: za ramkę - 6zł, za ramkę kolor - 8zł, za kolorową czcionkę +50% za słowo, kolorowe tło 9zł, ramka 1x6cm czarno-biała 12zł, kolorowa 16zł, ramka 2x6cm czarno-biała 24zł, kolorowa 32zł, ramka 3x6cm czarno-biała 36zł, kolorowa 48zł, ramka 4x6cm czarno-biała 48zł, kolorowa 64zł, zdjęcie duże o wymiarach 60mm x 40mm - 64zł, zdjęcie małe o wymiarach 30mm x 20mm - 22zł