Ogłoszenia lokalne

Ogłoszenia Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Dębe Wielkie, Siennica, Jakubów, Stanisławów, Dobre, Latowicz, Halinów, Kałuszyn, Mrozy, Sulejówek

Ogłoszenia drobne można nadać w biurze redakcji przy ul. Konstytucji 3 Maja 2, lok. 108 czynnej od poniedziałku do piatku od 11:00 do 19:00, telefonicznie pod nr 25 758 89 13 lub mailowo na adres lub . Cennik ogłoszeń znajduje się tutaj.

29/30 (1241/1242) 2021

Ogłoszenia. Sprzedam PRODUCENT SPRZEDA deski tarasowe ryflowane, elewacyjne, itp., tel. 502 396 164, 25 752 33 20 (2) Sprzedam dom, atrakcyjna lokalizacja, tel. 660 408 315, 600 417 666 (58) Sprzedam drzwi drewniane 225 x 220, okucia ozdobne, robota kowalska, cena 500 zł, tel. 668 461 430 (59) Sprzedam działki w Osinach Nowych, media, tel. 504 335 977 (60) Kupię Skup aut, całe i uszkodzone (motory), tel. 505 488 414 (8) KsiąŜki, albumy, inne wydawnictwa związane z Mińskiem Mazowieckim, powiatem mińskim, tel. 512 517 774 (9) Kupię mieszkanie w Mińsku Mazowieckim, chętnie do remontu, tel. 535 551 817 (12) KsiąŜki seria ,,Historyczne Bitwy”, tel. 512 517 774 (13) Usługi Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE, tel. 502 053 214 (4) MALBRUK Układanie kostki brukowej z materiałem lub bez, wycinka drzew, tel. 503 008 987 (19) TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282 (253) Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką PUR, tel. 695 995 330 (254) Usługi hydrauliczne, profesjonalnie, tel. 502 686 023 (295) Układanie kostki brukowe, wycinka drzew, koszenie trawy, tel. 660 682 025 (305) KANCELARIA FINANSOWA BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA CHOJNOWSKA TEL. 602 840 093 (10) Dotacje PRO W 2014-2020 Modernizacja Gospodarstw Rolnych – trwa nabór wniosków na zakup maszyn (dofinansowanie 50%). Kwota wsparcia do 200 tys. zł. Wypełnianie wniosków, dojazd do rolników. tel. 795 931 529 (302) KOMINIARZ, tel. 781 495 997 (296) Usługi auto lawetą, tel. 505 488 414 (306) Praca Zatrudnię do pracy przy wylewkach betonowych miksokretem, tel. 604 182 446 (69) Znana Kwiaciarnia w Mińsku zatrudni osobę z doświadczeniem od zaraz. MoŜliwy róŜny wymiar zatrudnienia, tel. 608 361 204 (70) Zatrudnię sprzedawcę na targowisko miejskie, tel. 505 488 414 (71) Przyjmę do pracy w sklepie spoŜywczym, tel. 513 540 938 (72) Zatrudnimy elektryka, elektromontera, teletechnika do wykonywania instalacji niskoprądowych. Stała praca na umowę. Prosimy o CV: jsp@jsp.com.pl tel. 602 354 354 (73) Moto Sprzedam Opela Astrę, rok 2006, disel 1,9, ubezpieczony, przegląd, czarny, stan dobry, 8 tys., tel. 798 366 889 (8) Mam do wynajęcia Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, www.wypozyczalnia-minsk.com (1) Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143 (2) Dwupokojowe, pierwsze piętro, centrum Mińska Mazowieckiego, umeblowane i wyposaŜone, tel. 572 847 941 (11) Wynajmę lokal, ul. Warszawska róg Świętokrzyskiej, I p, 60 m2, tel. 789 461 255 (6) Rzeźnik, rozbieracz-wykrawacz Zatrudnimy w Zakładach Mięsnych Chobot Meat (gmina Halinów, ok. 20 km od Mińska Mazowieckiego) rzeźników oraz pracowników do rozbioru czy pakowania mięsa (moŜliwość przyuczenia). Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, terminową wypłatę i ciepły posiłek. tel: 22 783 80 22. Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815) zawiadamia, Ŝe od dnia 21 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl, zostanie wywieszona informacja o przeznaczeniu do sprzedaŜy nieruchomości, połoŜonej w Stanisławowie przy ulicy Polnej. RóŜne Odstąpię grobowiec na cmentarzu parafialnym, Mińsk Mazowiecki, tel. 507 072 879

29/30 (1241/1242) 2021

Praca spawacz – POL SPAW

29/30 (1241/1242) 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim  Powiatowy Urząd Pracy od 26.04.2021 r. do 31.08.2021 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy określonych branż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.). Warunki otrzymania dotacji: 	Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (o dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników). 	Prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą.  	Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszych rozporządzeń, wskazuje poniższa tabela: Kody PKD (działalność przeważająca)	Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca łącznie na podstawie obu rozporządzeń tzn.: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z	1 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 	2 47.71.Z, 47.72.Z 	3 91.02.Z	4 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (lecznictwo uzdrowiskowe), 86.90.A, 86.90.D,  90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z	5 Składanie wniosków: Wyłącznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.  UWAGA!  Od 23.07.2021 r. do 30.09.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy, którzy na dzień 30  września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z. Zasady udzielania wsparcia, formularze oraz dodatkowe wyjaśnienia i instrukcje ułatwiające wypełnienie dokumentów dostępne są na stronie internetowej: https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza   Pracodawców, osoby bezrobotne i poszukujące pracy zapraszamy do korzystania z bogatej oferty usług oraz instrumentów rynku pracy. Naszym Klientom oferujemy m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, dotacje na założenie firmy, prace interwencyjne, dofinansowania do wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Szczegółowe informacje na temat oferowanych form pomocy oraz o aktualnie prowadzonych naborach wniosków znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim. https://minskmazowiecki.praca.gov.pl

27/28 (1239/1240) 2021

Miejsce na Twoją reklamę w tygodniku Co słychać? zapraszamy do współpracy! Dowiedz się więcej tel. 606-287-560 Ogłoszenia... Sprzedam PRODUCENT SPRZEDA deski tarasowe ryflowane, elewacyjne, itp., tel. 502 396 164, 25 752 33 20 (2) Sprzedam działkę budowlaną 4222 m2, Wielgolas, tel. 664 723 050 (57) Kupię Skup aut, całe i uszkodzone (motory), tel. 505 488 414 (8) Książki, albumy, inne wydawnictwa związane z Mińskiem Mazowieckim, powiatem mińskim, tel. 512 517 774 (9) Kupię mieszkanie w Mińsku Mazowieckim, chętnie do remontu, tel. 535 551 817 (12) Książki seria ,,Historyczne Bitwy”, tel. 512 517 774 (13) Kupię kawalerkę, tel. 508 540 139 (14) Usługi TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282 (253) KOMINIARZ, tel. 781 495 997 (296) Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE, tel. 502 053 214 (4) MALBRUK Układanie kostki brukowej z materiałem lub bez, wycinka drzew, tel. 503 008 987 (19) Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką PUR, tel. 695 995 330 (254) Usługi hydrauliczne, profesjonalnie, tel. 502 686 023 (295) KANCELARIA FINANSOWA BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA CHOJNOWSKA TEL. 602 840 093 (10) Układanie kostki brukowej, budowa tarasów i schodów z kostki, tel. 607 662 128 (298) Dotacje PRO W 2014-2020 Modernizacja Gospodarstw Rolnych – trwa nabór wniosków na zakup maszyn (dofinansowanie 50%). Kwota wsparcia do 200 tys. zł. Wypełnianie wniosków, dojazd do rolników. tel. 795 931 529 (302) Układanie kostki brukowe, wycinka drzew, koszenie trawy, tel. 660 682 025 (305) Praca Zatrudnię pracowników budowlanych (murarzy i pomocników), tel. 696 800 859 (54) Zatrudnię do pracy przy wylewkach betonowych miksokretem, tel. 604 182 446 (69) Mam do wynajęcia Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, www.wypozyczalnia-minsk.com (1) Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143 (2) Wynajmę lokal, ul. Warszawska róg Świętokrzyskiej, I p, 60 m2, tel. 789 461 255 (6) Różne Rzeźnik, rozbieracz-wykrawacz Zatrudnimy w Zakładach Mięsnych Chobot Meat (gmina Halinów, ok. 20 km od Mińska Mazowieckiego) rzeźników oraz pracowników do rozbioru czy pakowania mięsa (możliwość przyuczenia). Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, terminową wypła tę i ciepły posiłek. tel: 22 783 80 22. Oddam fotel podwójny za darmo, tel. 795 452 186 (31) Sześciotygodniowe pieski, odrobaczone (pekińczyki), tel. 797 733 681, 515 641 446 (32) Odstąpię grobowiec na cmentarzu parafialnym, Mińsk Mazowiecki, tel. 507 072 879 (33) OFERTY PRACY PUP Pielęgniarka Mrozy Pracownik biurowy Mińsk Mazowiecki Magazynier Mińsk Mazowiecki Pomoc nauczyciela Mińsk Mazowiecki Pracownik budowlany Mrozy Sprzątaczka Mińsk Mazowiecki Sprzedawca/Doradca Klienta Mińsk Mazowiecki Technik prac biurowych Mińsk Mazowiecki Pokojowa/Służba pięter Zagórze Kelner/Kelnerka Zagórze Kierowca Zagórze Pomoc kuchenna Zagórze Magazynier/Pracownik techniczny Zagórze Recepcjonistka/Recepcjonista Zagórze Rozbieracz-wykrawacz Stanisławów Pomocnik kucharza Mińsk Mazowiecki Brukarz Rudzienko Kucharz Zagórze Pracownik fizyczny Mińsk Mazowiecki Pracownik produkcji Sulejówek Nazwa stanowiska Miejscowość Więcej na stronie: www.praca.powiatminski.pl lub pod numerem 25 759 27 13 w. 401 do 406.

27/28 (1239/1240) 2021

VW New Beetle Cabrio MOCNY SILNIK MAŁY PRZEBIEG OPONY CAŁOROCZNE UBEZPIECZONY AMERYKANIN KONTAKT 608 410 762 SZYBKO TANIO SPRZEDAM Halinów, dnia 5 lipca 2021 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA HALINOWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 i nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Halinowie uchwał: 1. Nr XXXI.313.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów 2. Nr XXXI.314.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów Granice obszaru objętego zmianą nr 4 i nr 5 Studium zostały oznaczone na załączniku graficznym do w/w uchwał. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 i nr 5 Studium. Wnioski należy składać do Burmistrza Halinowa, wskazując przedmiot wniosku (określając której zmiany Studium dotyczy wniosek) z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. : – w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów lub na adres urzędu, – w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: halinow@halinow.pl – w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 4 i nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: prognoza@halinow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Halinowa. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia. Burmistrz Halinowa /-/ Adam Ciszkowski Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Halinowa - reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności art. 8c i art. 11 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z procedurą opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów. Jednocześnie informujemy o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO), jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pełną klauzulę informacyjną można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Halinowie, tel. 22 783 60 20, e-mail: halinow@halinow.pl oraz na stronie www.bip.halinow.pl i www.halinow.pl.

27/28 (1239/1240) 2021

27/28 (1239/1240) 2021

Gmina Mińsk Mazowiecki Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25.05.2021 r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawarł porozumienie w sprawie uruchomienia w siedzibie Urzędu Gminy punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. W punkcie, będą mieli Państwo możliwość:  uzyskania informacji,  złożenia wniosku o dofinasowanie,  złożenia wniosku o rozliczenie w ramach programu „Czyste powietrze” Punkt konsultacyjno – informacyjny będzie dostępny dla mieszkańców naszej gminy:  we wtoki i środy w godz. 8:00-12:00  w piątki w godz. 8:00 - 11:00. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania z gminnym konsultantem +48 25 756 25 31 Zgodnie z założeniami programu beneficjentami są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Dofinasowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

cennik

Cennik ogłoszeń drobnych: wyraz (słowo) - 0,80zł, pogrubione - 0,90zł, wersaliki - 1,00zł pogrubiony wersalik - 1,10zł. Dopłaty: za ramkę - 6zł, za ramkę kolor - 8zł, za kolorową czcionkę +50% za słowo, kolorowe tło 9zł, ramka 1x6cm czarno-biała 12zł, kolorowa 16zł, ramka 2x6cm czarno-biała 24zł, kolorowa 32zł, ramka 3x6cm czarno-biała 36zł, kolorowa 48zł, ramka 4x6cm czarno-biała 48zł, kolorowa 64zł, zdjęcie duże o wymiarach 60mm x 40mm - 64zł, zdjęcie małe o wymiarach 30mm x 20mm - 22zł