Kontakt

MEDIAL Piątkowski 

- Tygodnik i TV Co słychać?

WYDAWCA
MEDIAL PIĄTKOWSKI
Jan Zbigniew Piątkowski
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Konstytucji 3 Maja 2/108,
NIP 822 101 90 48
Konto: 73 1020 4476 0000 8102 0020 5740

REDAKTOR NACZELNY

tel. 
608 410 762

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃrodo