Kontakt

MEDIAL Piątkowski 

- Tygodnik i TV Co słychać?

WYDAWCA
MEDIAL PIĄTKOWSKI
Jan Zbigniew Piątkowski
Mińsk Mazowiecki,
ul. Konstytucji 3 Maja 2/108,
NIP 822 101 90 48
Konto: PKO BP 73 1020 4476
0000 8102 0020 5740

KONTAKTY
UWAGA - prosimy o kontakt
z konkretnym adresem e-mail,
bo automatyczny może nie działać

REDAKTOR NACZELNY
tel. 608 410 762

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ
tel. 25 758 89 13

REDAKCJA

rodo