Archiwum

Strażacy Mościckiego

Jednostki ochotniczych straży pożarnych na szczeblu podstawowym zorganizowane są w gminne związki OSP RP. W Halinowie od roku prezesuje im dh Krzysztof Mościcki, a że podległe mu jednostki utrzymuje gmina, to podczas ostatniej sesji prezes składał radnym raport o bezpieczeństwie w gminie

Autor: Franciszek Zwierzyński

Wiedza z książnicy

Wiedza, nauka oraz rozwój kultury to atrybuty bibliotekarstwa. Tym celom służy Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach, która istnieje od lat 40’ ubiegłego wieku. Jest to jednostka organizacyjna gminy, utrzymująca się głównie z jej budżetu. Z tej racji dyrektorka Zofia Jagodzińska na ostatniej sesji Rady Gminy złożyła obszerne sprawozdanie z działalności placówki

Autor: Franciszek Zwierzyński

Miliony na inwestycje

Na każdej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Halinowie wiceburmistrz Adam Sekmistrz składa radnym ustne sprawozdanie na tematy bieżące związane z inwestycjami gminnymi. Jest to bardzo istotny punkt obrad absorbujący zarówno radnych, jak i sołtysów. Tak było również na pierwsyzm po wakacjach spotkaniu radnych gminy Halinów

Autor: Franciszek Zwierzyński

Epitafium dla Sażyńskich

W 20. rocznicę śmierci Stefanii Sażyńskiej – żony i matki trzech synów, aresztowanych w lutym 1944 roku i zamordowanych żołnierzy AK, odbyły się 10 września br. uroczystości patriotyczno-religijne. Głównym organizatorem obchodów było gimnazjum w Niedziałce, noszące imię bohaterskiej rodziny Sażyńskich

Autor: Franciszek Zwierzyński

Krwawi herosi

Dla upamiętnienia 73. rocznicy walk wrześniowych w 1939 roku pod Kałuszynem 12 września br. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, zorganizowana przez władze samorządowe miasta i kombatantów przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej

Autor: Franciszek Zwierzyński

Dwa zdrowia

Samorząd Latowicza na czele z wójtem Bogdanem Świątkiem-Górskim dba o zabezpieczenie opieki zdrowotnej mieszkańców gminy. Na jej terenie istnieją dwie przychodnie zdrowia – w stolicy gminy i w Wielgolesie, podległe spółce „Centrum”. Podczas ostatniej sesji, 11 września br., relacje z zakresu świadczonych usług medycznych składali dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim dr Mieczysław Romejko i prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach Paweł Żuk

Autor: Franciszek Zwierzyński

Miliony na szkoły

Oświata w gminie Siennica istnieje już około 150 lat. Początki jej dały wiejskie i dworskie punkty nauczania elementarnego, organizowane przez światły i patriotyczny odłam polskiej inteligencji. Natomiast w zakresie ponadpodstawowym – stworzone przez carat w 1867 roku kursy dla nauczycieli ludowych. Warto wiedzieć, jak przedstawia się w 2012 roku ta siennicka oświata

Autor: Franciszek Zwierzyński

Modlitwą i pracą

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Starogrodzie wraz z całą społecznością 26 sierpnia br. świętowała jubileusz 60-ciolecia parafii połączony z dorocznym odpustem i dożynkami

Autor: Franciszek Zwierzyński

Z dorobku pól

Gmina Latowicz, pozbawiona przemysłu i większych usług, pozostała obszarem rolniczym. Stąd tradycyjna uroczystość dożynkowa na zakończenie zbioru zbóż obchodzona jest tutaj w szczególnie barwnie. W roku bieżącym połączono ją ze świętem Wniebowzięcia NMP, czyli świętem Matki Boskiej Zielnej

Autor: Franciszek Zwierzyński

Dobrzy i bogaci

Położenie gminy Halinów zaledwie 10 kilometrów od granic Warszawy sprzyja jej rozwojowi. To mieszkańcy, których liczba w ciągły sposób wzrasta, są podstawowym skarbem gminy. Do tego dochodzi jeszcze poprawna gospodarka samorządowa i walory przyrodnicze gminy

Autor: Franciszek Zwierzyński

Wakacyjne obrady

Zwołana na 1 sierpnia 2012 roku zwyczajna XIX sesja Rady Gminy Mrozy, poza punktami rytunowymi, przewidywała podjęcie 7 uchwał w sprawach finansowych, gospodarczych i administracyjnych oraz wysłuchanie informacji o funkcjonowaniu gminnych instytucji kultury

Autor: Franciszek Zwierzyński

Sierpniowe dzieje

W historii Narodu Polskiego sierpień przynosił wiele tryumfów, klęsk, nadziei i pokory. Spróbujmy podsumować te...

Autor: Franciszek Zwierzyński

Bóle kultury

Na sesji Rady Miejskiej w Halinowie dyrektor Dariusz Kowalczyk złożył obszerne sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury. Oprócz relacji o tym co było i co będzie, jak zawsze przy takiej sytuacji, wyłoniły się bóle, które trapią zreformowaną halinowską kulturę.

Autor: Franciszek Zwierzyński

Budują etapami

Droga wojewódzka nr 802 łącząca Mińsk Mazowiecki z Seroczynem ma blisko 40 km długości. Od kilku lat jest modernizowana. W bieżącym roku jest przebudowywany odcinek przechodzący przez miejscowość Huta Mińska.

Autor: Franciszek Zwierzyński

Obrona na pokaz

Zbigniew Nowosielski, właściciel gospodarstwa w Ptakach za Siennicą to człowiek pełen poczucia obywatelskiego i inicjatywy społecznej. W nawiązaniu do tragedii wojny obronnej w 1939 roku zorganizował w przedostatnią niedzielę lipca br. uroczystości przypominające wrzesień sprzed 73 lat

Autor: Franciszek Zwierzyński

Gloriole i brawa

Dariusz Jaszczuk doprowadził do tego, że przez okres kilkunastoletniego wójtowania pozbył się opozycji i zyskał powszechny szacunek mieszkańców, sołtysów i radnych. Otoczył przy tym gminę troską i dobrze gospodarował mieniem komunalnym. Stąd absolutorium za 2011 rok było raczej formalnością niż jakimkolwiek ważeniem losów wójta

Autor: Franciszek Zwierzyński

Zobacz więcej: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [20]