Archiwum

Wodne działki

Pozory mylą. To powiedzenie sprawdziło się w stu procentach na rocznicowej sesji dębskiej rady gminy. Fakt, że dokładnie w 20. rocznicę odrodzonego samorządu dębscy radni zebrali się w sali obrad wydawał się być zbiegiem okoliczności lub nieświadomym zabiegiem. Porządek obrad wskazywał, że najgoręcej może być dyskutowany problem sołectwa Cyganka. Tymczasem gorąca dyskusja przetoczyła się nad sprzedażą gminnych działek

Autor: Jacek Lichomski

Zielona Srebrna

Co się dzieje w miejskich ściekach? - dzwonili w środę przed długim, świątecznym weekendem zaniepokojeni mińszczanie. A spora ich grupa zebrała się nie tylko nad brzegami Srebrnej, ale także na kładce przy osiedlu „Nadrzeczna”. Ich niepokój był zasadny. A wszystko za sprawą dziwnej barwy, jaką miała woda wpadająca do Srebrnej z kolektora burzowego. W jego okolicach kolor wody przybrał turkusowy kolor

Autor: Jacek Lichomski

Gruziński na tarczy

Wydawało się, że już nic nikogo nie zaskoczy w Sulejówku. A jednak. W Sulejówku wrze i to nie tylko za sprawą nieudzielenia burmistrzowi Chachulskiemu absolutorium czy też powrotu do sprawy odwołania byłego zastępcy Belki. To już formalna wojna pomiędzy burmistrzem a przewodniczący Krzysztofem Gruzińskim

Autor: Jacek Lichomski

Sezon na dopłaty

Jak co roku, druga dekada maja to gorączkowe odliczanie rolników i zadawanie pytań w iście hamletowskim stylu: zdążę czy też nie zdążę, przyjmą czy też nie przyjmą. Ta gorączka majowych dni spowodowana jest terminami składania wniosków na dopłaty obszarowe, dopłaty do zalesień oraz renty strukturalne, które realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Autor: Jacek Lichomski

Dworzec bezpański

Podczas zimy stulecia na dworcu w Koluszkach zniecierpliwieni pasażerowie oczekują na przybycie pociągu. Łączność kolejowa zostaje zerwana. W tym samym czasie całkiem niedaleko w zaspach śnieżnych utknął pociąg. W jego wagonach panuje wesoła atmosfera. Niektórzy pasażerowie, którym śpieszy się na połączenie z innymi stacjami, wysiadają i idą do dworca piechotą, na którym sprawnie organizują sylwestrową zabawę. Tak rozpoczyna się akcja komedii Filipa Bajona „Bal na dworcu w Koluszkach”

Autor: Jacek Lichomski

Kwity na bakterie

Czy można połączyć wodę i kulturę? Kwietniowa sesja rady miasta pokazała, że o poważnych sprawach można dyskutować kulturalnie i bez przysłowiowego lania wody. A ta dostarczana ze stacji w Mrowiskach to nie tylko problem halinowian, ale także władz miasta i gminy. I do tego jeszcze pełne poparcie dla burmistrz Jolanty Damasiewicz, która uzyskała od rady bezwzględne absolutorium

Autor: Jacek Lichomski

Hak absolutny

Wiosna rozbudziła nie tylko naturę. Rozbudziła także emocje wśród radnych, które omal nie doprowadziły do zerwania sesji w Cegłowie. A wszystko za sprawą, a właściwie sprawami, rodziny Zatorskich z Mieni oraz nieukrywanego od dłuższego czasu konfliktu pomiędzy częścią rady a wójtem Krzysztofem Miklaszewskim. Ich skutkiem w Cegłowie nie głosowano za absolutorium dla wójta, który jako jedyny w powiecie pozostał bez skwitowania

Autor: Jacek Lichomski

Drogowy rozkwit

- Wiosną wszystko kwitnie wkoło - jak śpiewali Skaldowie, ale wiosna to także rozkwit inwestycji, a jednym z nich są drogi. Jaki jest ich stan, widzą (i wiedzą) nie tylko kierowcy. Ale już niedługo czeka powiat istny drogowy boom. Zresztą za sprawne rozwiązywanie problemów drogowych w powiecie dyrektor Andrzej Solonek otrzymał brawa od radnych powiatowych, co nie często się zdarza. Właśnie szef powiatowych drogowców należy do tych nielicznych, których taki zaszczyt dosięga po corocznym sprawozdaniu. A z niego wynika, że wiosna przyczynia się do rozwijania asfaltowych łąk

Autor: Jacek Lichomski

Nocne manewry

Czy można dobrowolnie pozbawić miasto 30 milionów złotych? Okazuje się, że tak. I wcale nie potrzeba do tego uchwały rady. Wystarczy złożyć wniosek całkowicie zmieniający założenia budżetu. Ale wystarczy też parę głosów rozsądku oraz siła argumentów, aby zwykła sesja zmieniła się w działania militarne

Autor: Jacek Lichomski

Dębskie rody

-Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci-. Tym mottem z wiersza noblistki Wisławy Szymborskiej wita strona internetowa Nasze rody. Autorzy Joanna Rudnicka i Bogdan Ostrowski pokazali, że dla chcącego nie tylko nie ma nic trudnego. Dębianie przyjęli za cel odnalezienie tożsamości rodzinnej oraz pamięć o tych, którzy odeszli. Nasze rody to nostalgiczny, spisany w formie dziennika

Autor: Jacek Lichomski

Spóźniony informator

BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej jest systemem stron internetowych, który wszystkie urzędy miast i gmin, jak również wszelkie inne struktury samorządowe, są ustawowo obowiązane posiadać. Czy dobrze spełniają swe zadania? Znane powiedzenie mówi, że punkt widzenia zależy od punktu (a raczej miejsca) siedzenia. A z tym jest różnie. Jednak ogólnie nie najlepiej. Czy zatem BIP to biuletyn informacji publicznej, czy raczej zdezaktualizowany system powiadamiania

Autor: Jacek Lichomski

Zalania i rowy

Sprawozdanie z działalności między sesjami wójt Sylwester Dąbrowski rozpoczął od listy sołectw, które nie złożyły jeszcze wniosków na drogi. – Jeszcze jesteśmy na etapie opracowywania budżetu i macie państwo szansę na zabezpieczenie środków. Potem będzie już za późno. Sprawozdanie byłe jednak uwerturą, do późniejszej dyskusji i gminnych drogach. A w jej trakcie motywem głównym były

Autor: Jacek Lichomski

Nie rozgrzali sesji

Ostatnia sesja rady gminy w Cegłowie zapowiadała się jak zwykle dosyć gorąco. I to nie tylko ze względu na zamiany, jakie zaszły w ostatnim czasie. W kuluarach zapowiadało się, że rozbudowa strażnicy dla OSP w Pełczance rozgrzeje sesyjną atmosferę. Nic takiego jednak się nie zdarzyło

Autor: Jacek Lichomski

Kto gra Grzesiakiem?

Mimo oporów twardszych od diamentu, mińscy radni zdecydowali się jednak wysupłać 700 tysięcy na dokończenie basenu. Czy to sprawiły obawy przed wzięciem na siebie odpowiedzialności za niedokończony aquapark, czy też inne względy, trudno o tym dzisiaj decydować. Nadal jednak pozostaje otwarta kwestia wpływu pewnych osób na mińskiego burmistrza

Autor: Jacek Lichomski

Wojna o rolny

- Zwracam się z prośbą o interwencję i pomoc w wyjaśnieniu sprawy, która toczy się od 2000 roku, a dotyczy podatku rolnego. Do chwili obecnej nie mogę wyegzekwować od władz gminy prawomocnego wyroku sądu. W tej sytuacji proszę o interwencję w Urzędzie Miasta i Gminy Halinów - napisał do nas Józef Gomulski z Desna. Z jego relacji, a także posiadanych dokumentów można wyciągnąć wniosek, że miejsko-gminni samorządowcy to prawołamacze

Autor: Jacek Lichomski

Drwale na straty

Stanisław Tym napisał kiedyś dramat o rozmowach przy wycinaniu lasu, w którym drwale czekali na narzędzia od Siekierowego. Część mieszkańców gminy Jakubów nie czekała na Siekierowego i postanowiła dokonać wycinki drzew rosnących na własnych, ale byłych już działkach. Ten pośpiech będzie ich drogo kosztował. I to dosłownie. Za ten falstart czeka ich teraz podwójna kara

Autor: Jacek Lichomski

Zobacz więcej: 1   |   2   |   3      »