Archiwum

Kij w Mrowiskach

Pechem zakończyła się, ciągnąca się od 2007 roku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrowiskach. Wiosną bieżącego roku pojawił się problem utrzymywania się ponadnormatywnej ilości drobnoustrojów w dostarczanej wodzie. Cała sprawa wywołała niepokój wśród odbiorców i urzędników. Pochłonęło to dodatkowe koszty obciążające jak dotychczas budżet gminy

Autor: (fz)

Cuda Niepodległej

W roku 2000 przypadało 80-lecie „Cudu nad Wisłą”, operacji nazwanej tak z racji wprost cudownego powstrzymania i przełamania w 1920 roku nawały bolszewickiej idącej na Warszawę. Mińsk leżał w teatrze działań tej batalii. Właśnie u nas, w wyniku działań armii gen. Józefa Hallera i ofensywy polskiej z nad Wieprza, dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego, zamknęły się kleszcze wokół podstawowych sił bolszewickiego marszałka Tuchaczewskiego

Autor: (fz)

Bezpieczni w plastyce

Na czerwcowej sesji Rady Gminy w Mrozach zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych, który sprawdzał ich wiedzę o tym jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym

Autor: (fz)

Czekając na Kanię

W niezbyt fortunny dzień, bo 1 czerwca b.r., przyszło Antoniemu Jurkowi pełniącemu obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Halinowie, złożyć radnym informację na temat stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie

Autor: (fz)

Centrum prawdy

Centrum Medyczno – Diagnostyczne w Siedlcach obejmuje swoim działaniem ośrodki zdrowia na terenie gminy Latowicz. Na styczniowej sesji rady gminy prezes NZOZ „Centrum” doktor Paweł Żuk zapewniał, że oprócz podstawowej opieki zdrowotnej zakład jego świadczy także usługi zapobiegawcze organizując akcje profilaktyczne. Mieszkańcy gminy już mają możliwość przekonania się o prawdomówności prezesa

Autor: (fz)

Odważny deficyt

Budżet gminy Latowicz na 2010 rok po stronie wydatków wynosi prawie 21 mln zł zaś po stronie dochodów zaledwie 13 mln zł. Deficyt gmina planuje pokryć pożyczkami, kredytami, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami

Autor: (fz)

Pierwsze inwestycje

Uchwalanie budżetu gminnego w Mrozach związane jest zawsze z emocjami, a można rzec, że i z widowiskiem. Z jednej strony wójt Dariusz Jaszczuk cierpliwy i wnikliwie wyjaśniający, a z drugiej – opozycja. Nieliczna, ale kąśliwa

Autor: (fz)

Zmiany w MTK

W drugiej dekadzie stycznia br. w Muzeum Niepodległości w Warszawie miał miejsce zwyczajny zjazd członków Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Zjazd prowadzony przez prezesa Janusza Ostrowskiego dokonał szeregu regulacji wewnątrz organizacyjnych i wybrał nowe władze statutowe

Autor: (fz)

Nie dla rencistów

Próba zwolnienia rencistów i emerytów rolnych z podatku od nieruchomości spowodowała konieczność zwołania 4 grudnia sesji nadzwyczajnej rady miejskiej, w celu sprostowania błędu

Autor: (fz)

Z kulturą...

Gmina Halinów doceniając znaczenie kultury przeznacza odpowiednie środki budżetowe na prowadzenie domów kultury, świetlic i klubów. Na 2009 rok jest to kwota blisko 635 tys. zł. Gros wydatków pochłaniają wydatki bieżące stanowiące kwotę blisko 586 tys. zł zaś majątkowe tylko 49 tysięcy

Autor: (fz)

Reklamą w oświatę

Zarówno subwencja oświatowa jak i niemała dotacja z dochodów własnych gminy Halinów nie zaspakajają w całości potrzeb szkół. Stąd ich dyrekcje szukają dodatkowych środków finansowych określonych jako dochody własne. Wychodząc naprzeciw dyrekcjom szkół i radom rodziców, radni Halinowa podjęli stosowną uchwałę, która daje szkołom możliwość pozyskiwania środków własnych

Autor: (fz)

Golf jak w Binowie

Co by nie mówić, Mińsk w kategorii miast mniejszych, sportem jest słynący. Chyba jednak baza sportowa nie wyczerpuje możliwości naszego miasta. Przydałoby się trochę sportu elitarnego, na przykład golfa

Autor: (fz)

Piwnica śmierci

Okupanci hitlerowscy w sposób okrutny i mściwy obchodzili się z Polakami – za jednego zabitego Niemca żądali 100 głów polskich. Doświadczyli tego 5 sierpnia 1944 roku mieszkańcy wsi Gęsianka Borowa w gminie Dobre, płacąc krwawo za niewielki incydent.

Autor: (fz)

Godzina próby

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Halinowie 7 sierpnia 2009 roku należała do najkrótszych tego typu nasiadówek. Wszystkie punkty porządku sesji załatwiono w ciągu niecałej godziny

Autor: (fz)

Bilans OP

Gmina Halinów przykłada wielką wagę do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na majowej sesji rady miejskiej Damian Stec - inspektor do spraw polityki społecznej w Urzędzie Miasta (na zdjęciu) złożył radnym obszerne sprawozdanie za 2008 rok z zakresu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Autor: (fz)

Prezent po Ruskich

Zwycięska Armia Czerwona gromiąc armię hitlerowską, pozostawiała po sobie, zwłaszcza w miejscach gdzie stacjonowała, mnóstwo broni, pocisków czy innych części sprzętu wojskowego

Autor: (fz)

Zobacz więcej: [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [10]