Co słychać? - Artykuły

Artykuły

Fury kultury

Wydatki na kulturę i sport dla części samorządów powiatu mińskiego nie należą do najistotniejszych. Pokazują to procentowe wskaźniki, gdzie zapewnienie mieszkańcom pożywki umysłowej i fizycznej to zaledwie kilka, a nawet niecały procent budżetu…

Autor: Łukasz Kuć

Kobierne wymierne

W gminie Dębe Wielkie już od dłuższego czasu trwa proces przyjmowania planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości. Niedawno również Kobierne doczekało się takiego dokumentu, obok którego pojawiła się też uchwała nadająca nazwy ulicom w tej miejscowości…

Autor: Łukasz Kuć

Roszady na odpady

W Halinowie już od jakiegoś czasu było wiadomo, że stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych wyraźnie wzrosną. Władze gminy podjęły więc starania, aby zminimalizować skutki tej podwyżki dzięki zmianie sposobu naliczania opłat. Ostatecznie radni zdecydowali się na bardzo nietypowe rozwiązanie, które łączy dotychczasowy system z przelicznikiem zużywanej w gospodarstwie domowym wody…

Autor: Łukasz Kuć

Powstańcza reduta

Obchody rocznicy bitwy pod Porębami z 1863 r. mają już kilkuletnią tradycję. Co roku organizatorzy starają się jednak rozbudować uroczystości o kolejne elementy. Tym razem grupa historycznych rekonstruktorów postanowiła nieco wydłużyć swój coroczny przemarsz szlakiem oddziału powstańczego i niedzielnym rankiem wyruszyła z dębskiej Rudy w kierunku Teresławia i Porąb…

Autor: Łukasz Kuć

Sromoty dochodów

Pozostawiając na razie samorządowe wydatki, przyjrzyjmy się drugiej stronie budżetowego bilansu – dochodom. Zwłaszcza tym, które należą do wpływów własnych. Pochodzą one przede wszystkim z lokalnych podatków i opłat oraz udział w podatku dochodowym pobieranym od mieszkańców i przedsiębiorców…

Autor: Łukasz Kuć

Liche nauki

Nauczyciel ma obowiązek się dokształcać – to w gminie Halinów rozumie każdy, ale na temat tego, jak powinno takie dokształcanie wyglądać, zdania są już podzielone. W związku z tym wywiązała się intensywna dyskusja, która sięgnęła szerszej perspektywy, czyli powiększającego się nadzoru radnych nad wydatkami związanymi z oświatą…

Autor: Łukasz Kuć

Rozdane socjale

Wśród wydatków samorządowych zaraz za oświatą znajduje się pomoc społeczna. W tym roku zaliczyła ona kolejną zwyżkę związaną z programem 500+. Do ogromnych – wielomilionowych kwot – dodane kolejne, które gminy i miasta muszą przepuścić przez budżet i rozdać rodzicom z choćby jednym dzieckiem…

Autor: Łukasz Kuć

Łaty oświaty

Wydatki oświatowe to temat, który od jakiegoś czasu zaprząta głowy wszystkich wójtów i burmistrzów w kraju. Za rosnącymi kosztami nie idzie wsparcie od władz centralnych, przez co gminy i miasta zmuszone są coraz większy odsetek własnych dochodów przeznaczać na szkoły i przedszkola, co musi odbijać się na innych sferach działalności samorządu…

Autor: Łukasz Kuć

Ciągną do przychodni

Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło, kierownik siennickiej przychodni przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2019 roku. Jak się okazuje, tak samo jak w latach ubiegłych, także i w tym okresie zwiększyła się liczba pacjentów, którzy wybrali siennicką placówkę jako miejsce podstawowej opieki zdrowotnej…

Autor: Łukasz Kuć

Tanie budowanie

Rozpoczynamy nasz coroczny cykl artykułów na temat budżetów samorządowych powiatu mińskiego. Na początek ogólne spojrzenie na dochody i wydatki oraz kwoty przeznaczane na inwestycje. Pomimo ogólnej tendencji wzrostowej, jaka utrzymuje się od lat, połowa samorządów zaplanowała mniejsze wydatki na inwestycje niż w zeszłym roku…

Autor: Łukasz Kuć

Pasma kultury

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, siennicka biblioteka jeszcze w bieżącym roku przeprowadzi się do nowo wybudowanej siedziby. Jest to najważniejsza instytucja kultury w gminie, która dodatkowo intensywnie się rozwija, o czym świadczy sprawozdanie złożone przez dyrektor Elżbietę Jurkowską…

Autor: Łukasz Kuć

Strażnicy pamięci

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem oraz Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu zaprosiły na kolejne obchody rocznicy bitwy pod Dobrem, która rozegrała się 17 lutego 1831 roku między polskimi wojskami powstańczymi a próbującymi stłumić rewoltę Rosjanami…

Autor: Łukasz Kuć

Odpady na raty

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaczynają uderzać po kieszeni każdego mieszkańca powiatu mińskiego. Jednak nie wszystkich dotykają w sposób jednakowy, bo zróżnicowanie w stawkach między gminami osiągnęło niespotykany wcześniej poziom. Mają jednak jedną wspólną cechę – wszystkie szybciej lub wolniej rosną…

Autor: Łukasz Kuć

Filia nie przejdzie

W gminie Jakubów od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat oświaty. Związana jest z rosnącymi kosztami, jakie musi ponosić samorząd w związku z funkcjonowaniem szkół. Lawinowo rosnące wydatki sprawiły, że wśród lokalnych rządzących pojawiła się koncepcja przekształcenia szkoły w Jędrzejowie Nowym w filię placówki w Jakubowie…

Autor: Łukasz Kuć

Poszli w dorosłość

Tym razem nie w szkolnych murach, ale w sali balowej w Woli Duckiej uczniowie mińskiego Mechanika świętowali w symboliczne 100 dni do matury. Młodzież z pięciu klas technikum polonezowym krokiem weszła w okres, który doprowadzi ją do dorosłości…

Autor: Łukasz Kuć

Otucha dla ucha

W polskiej tradycji czas kolędowania trwa aż do święta Matki Bożej Gromnicznej. Dlatego cały styczeń wypełniony jest koncertami bożonarodzeniowych pieśni, a wśród tych wydarzeń specjalne miejsce zajmuje konkurs kolęd i pastorałek w Chrośli, który może poszczycić się wieloletnią tradycją. W tym roku po raz drugi za jego organizację odpowiadał Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim

Autor: Łukasz Kuć

Zobacz więcej: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [37]