SiennicaMisterium w Grzebowilku 2022

Po dwóch latach przerwy, a w sumie po raz jedenasty w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza zorganizowano Misterium Męki Pańskiej. To największe tego typu wydarzenie w regionie, które stale przyciąga zainteresowanych nie tylko widowiskiem, ale przede wszystkim jego treścią, która sięga samych podstaw naszej wiary. Oto na oczach wszystkich Jezus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie staje się oczekiwanym odkupicielem…

Łaski z pasji

Zgodnie z tradycją pasyjne widowisko w Grzebowilku zaplanowano na Niedzielę Palmową. To właśnie wtedy wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, od którego misterium się rozpoczęło. Potem zebrani obserwowali scenę Ostatniej Wieczerzy, by następnie przejść do Ogrójca, gdzie Zbawiciel stoczył walkę z szatanem, został zdradzony i pojmany. Rozkrzyczany Sanhedryn odesłał go do Piłata, a ten kazał go ubiczować. Tego było jednak mało Żydom, którzy krew Niewinnego wzięli na siebie i swoje potomstwo. Rzymski namiestnik uwolnił więc Barabasza, zaś Jezusa skazał na ukrzyżowanie.
Tłum podążał za upadającym pod ciężarem krzyża Zbawicielem. Widział, jak Szymon z Cyreny został przymuszony do pomocy skazańcowi, jak Weronika ociera mu twarz, jak kobiety zawodzą nad jego losem, wreszcie jak po drodze przez las dociera na Golgotę, gdzie trzeci raz upada. Ukrzyżowany między dwoma łotrami, cały czas w obecności Maryi oddaje ducha. Na tym jednak nie koniec, bo po męce przychodzi zmartwychwstanie, które wszystkiemu nadaje ostateczny sens.

Misterium w Grzebowilku niezmiennie zachwyca poziomem dopracowania. Reżyserowane przez Emilię Szydłowską, Andżelikę Dziugieł i Emilię Bąk oraz  udźwiękowione przez Filipa Szydłowskiego widowisko to efekt pracy całej rzeszy zaangażowanych mieszkańców Grzebowilka, Teresina i Oleksina, strażaków... całych rodzin.
Na pierwszym planie znaleźli się jednak odtwórcy głównych ról. Jezusem był jak zawsze niezastąpiony Konrad Sibilski, Maryją Monika Zgódka, Piłatem Wojciech Łojek, jego żoną Dominika Woźnica, Barabaszem Zbigniew Kot, członkami Sanhedrynu Piotr Szydłowski, Kazimierz Przyborowski, Aleksander Kot, szatanem Paulina Grzegrzółka, Marią Magdaleną Julia Zgódka, Weroniką Julia Rozwadowska, a Szymonem z Cyreny Konrad Śmiech.

Wszystkim na koniec dziękował proboszcz Włodzimierz Serżysko, który grzebowilskie misteria i zaradnych parafian otrzymał w spadku po swoich poprzednikach. Nic więc dziwnego, że kiedy obserwował mękę Zbawiciela przedstawioną z takim zaangażowaniem i wiarą pojawiła się w oku łza. Intencją organizatorów misterium nie jest bowiem tylko zainscenizowanie biblijnych scen, ale przede wszystkim rozbudzenie żywej wiary, współprzeżywanie drogi krzyżowej.

Numer: 15/16 (1278/1279) 2022   Autor: Łukasz Kuć

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *