Powiat mińskiGminy budżetowe /8/

Ostatni artykuł z serii analiz budżetowych dotyczy zadań, które gminy realizują w bardzo ograniczonym stopniu. Chodzi o bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę zdrowia. Większa część finansowania działań z tym związanych spoczywa na jednostkach wyższego szczebla oraz centralnych, co jednak wcale nie oznacza, że wsparcie gmin jest zbędne, co pokazują tegoroczne wydatki budżetowe…

Koszty z troski

Gminy budżetowe /8/ / Koszty z troski

Sumarycznie wydatki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wynoszą w samorządach powiatu mińskiego nieco ponad 28 mln zł. Dzielą się niemal po równo, zaś w budżetach zazwyczaj nie stanowią nawet jednego procenta. Na co więc idą te pieniądze? W kwestii bezpieczeństwa na gminach spoczywa przede wszystkim zadanie dbania o OSP, natomiast ochrona zdrowia wiąże się w tym przypadku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dodatkowo Mińsk i Sulejówek utrzymują na swoim terenie straże miejskie, co także generuje konkretne koszty. W pierwszym przypadku są to prawie 2 mln zł, zaś w drugim prawie 571 tys. zł.

Stało się już tradycją, że samorządy co roku wspierają policję i zawodową straż pożarną niewielką kwotą przeznaczoną na zakup sprzętu – zazwyczaj pojazdu. Obie te instytucje mają własne źródła finansowania, lecz nie wystarczają one na pokrycie ciągle rosnących potrzeb, więc samorządy zrzucają się na wsparcie. Także w tym roku prawie wszystkie gminy wygospodarowały 10-15 tys. dla policji i 8-10 tys. dla straży. Dzięki temu na pewno będziemy czuć się bezpieczniej.
To jednak nie wszystkie wydatki inwestycyjne. Większość z nich dotyczy kwestii bezpieczeństwa, lecz najdroższe związane są z ochroną zdrowia. To przede wszystkim budowa ośrodka zdrowia w Cegłowie za 4,6 mln zł oraz dalsza modernizacja i wyposażenie mińskiego szpitala za 2,5 mln zł.
Wśród większych zadań warto wymienić również modernizację dębskiej strażnicy OSP za 200 tys. zł, a także wsparcie jednostek w zakupie samochodów dla OSP Brzóze, Wiśniew, Redzyńskie, Żaków i Wola Rafałowska. Znaczną sumę – 900 tys. zł – z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury OSP, wygospodarował też samorząd Stanisławowa. Natomiast w Mińsku i Sulejówku rządzący pomyśleli przede wszystkim o rozbudowie monitoringu. Wydadzą na ten cel odpowiednio 50 i 100 tys. zł.

Co ciekawe, w porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki na bezpieczeństwo znacznie spadły. Wzrosły natomiast nakłady na ochronę zdrowia. Wszystko jest jednak związane z inwestycjami – jeśli takie się pojawiają, koszty natychmiast rosną. Pomimo tego, obserwując wydarzenia na świecie w ostatnich latach, raczej nikt nie będzie zachęcał do cięcia wydatków akurat w tych dziedzinach.

Numer: 19/20 (1282/1283) 2022   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *