Powiat mińskiEgzamin ósmoklasistów 2023

Nagrody lubią wszyscy, a szczególnie uczniowie. Taką nagrodą za 9 miesięcy nauki są dla nich przede wszystkim wakacje, a także wyniki egzaminu kończącego podstawowy etap edukacji. Tym razem wieści nie są najlepsze, bo tylko szkoły z  trzech miast – Mińska, Sulejówka i Halinowa mają wyniki powyżej średniej Mazowsza, a z gminą Dobre pobiły średnią mińskiego powiatu. Do tego różnica między najlepszymi a najsłabszymi wynikami wyniosła aż 16 procent. Czy tylko z powodu słabych wyników uczniów z Ukrainy...

 

Olane podstawy

Egzamin ósmoklasistów 2023 / Olane podstawy

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista zdawał z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Na Mazowszu przystąpiło do niego prawie 78 tysięcy uczniów, a w powiecie mińskim ponad 2400 ósmoklasistów, z których ponad połowa uczyła się tylko w trzech najlepszych miastach, czyli Mińsku, Sulejówku i Halinowie.

Jakie mieli zadania?  Arkusz z języka polskiego zawierał 19 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 33 punkty za otwarte.  Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego, czyli fragmentu Balladyny Juliusza Słowackiego oraz nieliterackiego tj. fragmentu tekstu Odblokuj swój talent Jolanty Marii Berent. Zadania wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści, interpretacji rysunku oraz napisania zaproszenia, a w drugiej części – rozprawki lub opowiadania.

Arkusz matematyczny zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i na dobieranie oraz 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz podania wyniku.

Arkusz językowy zawierał 46 zadań wartych 55 punktów. Wymagały one samodzielnego sformułowania odpowiedzi oraz zredagowania krótkiego tekstu użytkowego – e-maila w po angielsku oraz wpisu na stronę internetową w pozostałych językach.

Widoczne w tabeli wyniki tworzą swoisty ranking oświatowy gmin. Widać na nim, że egidą edukacyjną powiatu mińskiego jest jego stolica i gminy podwarszawskie. Tę regułę mąci dębska gmina, której miejsce zajęło Dobre. Im dalej na wschód i południe, tym gorzej, co potwierdzą niskie wyniki Latowicza, Mrozów, Kałuszyna i wciąż najsłabszego Cegłowa.

Z analizy wyników wynika jeszcze jedna smutna prawda, czyli znacznie słabszy – nawet o 15 procent – poziom nauczania w szkołach wiejskich. Z tej reguły wyłamują się  tylko placówki w gminie Halinów, które okazały się lepsze  o 3 procent od miejskiej.

 Mazowiecka OKE nie opublikowała wyników sprawdzianu w poszczególnych szkołach, ale można o nie zapytać dyrekcję. Najlepszym trzeba pogratulować, a najsłabszych co najmniej skarcić. Tym bardziej, jeśli nauczyciele chorują na lenistwo, a wyniki są od lat nie do przyjęcia.

 J. Zbigniew Piątkowski

Numer: 3f /1318 - /   Autor: J. Zbigniew Piątkowski

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *