Powiat mińskiGminy budżetowe /6/

Sprawa drastycznych podwyżek cen odbioru odpadów komunalnych na razie przycichła, lecz na pewno w toku obecnej galopady cen powróci. Obecnie wszystkie samorządy powiatu mińskiego płacą prawie 50 mln zł za to, że spod naszych domów i mieszkań zabierane są worki ze śmieciami. Jest to jednak mniej niż połowa wydatków związanych z gospodarką komunalną…

Odpady bez roszady

Gminy budżetowe /6/ / Odpady bez roszady

Niemal 118 mln zł przeznaczają nasze samorządy na gospodarkę komunalną. Oczywiście w tej sumie n ie ma kosztów działalności zakładów gospodarki komunalnej, które dysponują własnym budżetem. Co jednak ważne, ponad 47 mln zł zaplanowano wydać na inwestycje, które wydatnie poprawią jakość naszego codziennego funkcjonowania.
Obok inwestycji i odbioru odpadów największą część wydatków komunalnych stanowi utrzymanie oświetlenia ulicznego. Są to często kwoty kilkumilionowe, zaś same lampy wymagają stałych modernizacji. Razem z inwestycjami zaplanowano na oświetlenie w sumie 13,8 mln zł.

W bieżącym roku największe wzmożenie wydatków komunalnych widzimy w Sulejówku, Halinowie i Stanisławowie. To tam przyjęto do realizacji wielomilionowe zadania, których skala jest nieporównywalna z tym, co chce zrobić w tym roku reszta samorządów.
Wystarczy wspomnieć, że samorząd Sulejówka przeznaczył 16,7 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej ma kosztować ponad 2,8 mln zł, a dalsze prace w parku Glinianki 2,7 mln zł. Na tym jednak nie koniec.
Prace związane z wodociągami i kanalizacją to także priorytet Halinowa, zaś modernizacja oczyszczalni ścieków w Retkowie będzie kosztować gminę Stanisławów ponad 3,3 mln zł. Oprócz tego stanisławowskie władze wygospodarowały 2,3 mln zł na budowę i modernizację oświetlenia, a 0,5 mln zł na przebudowę targowiska.
Większość gmin i miast skupia się na poprawie widoczności ulic i chodników, jednak są też inne zadania. I tak Latowicz za 120 tys. zł wykona projekt zbiornika retencyjnego, Dębe Wielkie za 130 tys. zł zbuduje plac zabaw przy ul. Kościelnej, mińska gmina dofinansuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wyminę pieców, Mrozy postawią na miejsca rekreacji z parkiem przy ul. Szkolnej na czele, Siennica zmodernizuje i doposaży świetlice wiejskie. W Mińsku Mazowieckim powstanie natomiast wybieg dla psów przy ul. Kołowej, na niektórych budynkach użyteczności publicznej pojawią się panele fotowoltaiczne, a 170 tys. zł ma kosztować samochód do odbioru odpadów komunalnych.

Odejmując wydatki inwestycyjne, gospodarka komunalna w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej kosztuje w Halinowie. Ciekawiej wygląda natomiast przelicznik kosztów odbioru odpadów per capita. Między Sulejówkiem, gdzie wynosi on 525 zł, a Mrozami z 137 zł jest znacząca różnica. Poniżej 200 zł na osobę mają jeszcze tylko Dobre i Latowicz.

Numer: 13/14 (1276/1277) 2022   Autor: Łukasz Kuć

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *