Archiwum

Kopka nie żyje

W wieku 83 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł w Kiczkach we własnym mieszkaniu, jeden z ostatnich walczących żołnierzy Armii Krajowej, sierżant Stanisław Zadrożny syn Władysława ps. „Kopka”

Autor: (fz)

Stare lenno

Trwa proces legislacyjny włączenia miejscowości Stara Wieś do dawnej osady Siennica. Czy wyjdzie to z korzyścią dla jej mieszkańców – czas pokaże

Autor: (fz)

Azbestowa sesja

Na wniosek wójta Grzegorza Zielińskiego przewodniczący Rady Gminy Siennica Jacek Zwierz zwołał na koniec lipca br. nadzwyczajną sesję w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu na terenie gminy

Autor: (fz)

Bez zakonnic

Dom Dziennego Pobytu Caritas w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej istnieje od września 1995 roku. Daje on schronienie ludziom starszym, samotnym i opuszczonym. Długie lata prowadzony był przez siostry dominikanki – misjonarki z Zielonki k. Warszawy. W ostatnim czasie objęła go gruntowna zmiana personelu

Autor: (fz)

Segregować i płacić

Latowicz należy do nielicznych gmin w Polsce, gdzie budżet gminy płaci za śmieci produkowane przez mieszkańców. Czy w Latowiczu dojdzie do referendum śmieciowego?

Autor: (fz)

Odszedł por. "Vis"

W styczniu br. odszedł od nas na wieczną wartę por. Henryk Adamiec ps. „Vis” – żołnierz Armii Krajowej obwodu „Mewa-Kamień”, długoletni członek Warszawskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Autor: (fz)

Żądła atrybutów

Pszczoły żyją w społeczeństwach zwanych rojami. Należą do owadów żądlących i ta chyba cecha stała się powodem sąsiedzkich konfliktów, które przeniosły się na forum rady miejskiej w Halinowie

Autor: (fz)

Gwaranci szkoły

Już wakacje, ale uczniowie SP w Starogrodzie jeszcze do dzisiaj wspominają szkolne festyny, szczególnie ten z okazji dnia dziecka w połączeniu ze świętem matki i ojca, który stał się świetną okazją do zorganizowania rodzinnego świętowania pod hasłem razem weselej i wsparcia budżetu szkoły

Autor: (fz)

Delegaci w powiecie

Dobrym zwyczajem się stało, że na sesje rady miejskiej w Halinowie przewodniczący Włodzimierz Gronczewski zaprasza radnych powiatowych z terenu gminy. W porządku każdej sesji jest punkt dotyczący sprawozdania radnych z sesji rady powiatu

Autor: (fz)

Ratować biedę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Latowiczu jako jednostka organizacyjna gminy istnieje od 1996 roku. Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy

Autor: (fz)

Przeciw używkom

Na czele GKRPAiPN w Mrozach stoi dr. Lidia Walecka Lipińska – lekarz miejscowego Ośrodka Zdrowia. W roku ubiegłym sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadziło 40 placówek, w tym 5 do spożycia na miejscu. Na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadło 215 mieszkańców gminy, a na sprzedaż alkoholu mocnego – 431

Autor: (fz)

Zieliński bez jednego

Wójt gminy Siennica dobrze gospodarzył w 2007 roku. Nawet opozycja zagłosowała za udzieleniem mu absolutorium

Autor: (fz)

Nie tylko woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie został powołany uchwałą rady gminy w 2004 roku. Na sesji 27 marca 2008 roku radni wysłuchali sprawozdania z działalności ZGK za 2007 rok

Autor: (fz)

Pamięć o Ostoi

Obecny właściciel gospodarstwa „Młyn Ptaki” w gminie Siennica, Zbigniew Nowosielski znany jest z umiejętności organizowania życia kulturalnego na swoim terenie. Jednak korzeniami tkwi w Ziemi Stoczkowskiej, gdzie jego ojciec kpt. Henryk Nowosielski ps. „Vickers” był w okresie wojny podkomendnym legendarnego dowódcy łukowskiego obwodu AK ppłka Wacława Rejmaka ps. „Ostoja”. Pan Zbigniew z iście synowską troską otacza całe dziedzictwo walk i męczeństwa żołnierzy AK

Autor: (fz)

Wczasy za procenty

Rokrocznie rady gmin uchwalają gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W gminie Mrozy miało to miejsce pod koniec lutego br.

Autor: (fz)

Pożegnali Rysia

5 lutego 2008 roku zmarł w swoim mieszkaniu przy ul. Okrzei w Mińsku Mazowieckim por. AK Marian Konieczny ps. „Ryś”. Pochowany został 8 lutego na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim

Autor: (fz)

Zobacz więcej: [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [10]