Archiwum

Święto rodziny

W Starogrodzie liczy się mocno patriotyzm lokalny i przywiązanie do swojej umiejętności. Wyrazem tego są liczne tablice i miejsca pamięci fundowane dla przodków i na chwałę starogrodzian. Dlatego organizowany w miejscowej szkole festyn majowy to jedność szkoły z jej mieszkańcami, swoiste

Autor: (fz)

Skorzystają z PROW

Sołectwo Długa Szlachecka jest jednym z 22 sołectw gminy Halinów. Rozciąga się na powierzchni 488 ha i jest zamieszkałe przez około 700 osób. Dużą część sołectwa stanowią pola uprawne. Mieszkańcy Długiej Szlacheckiej postanowili poprawić jakość i warunki życia oraz pracy w swej miejscowości. Postanowili skorzystać z PROW – działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Autor: (fz)

Tak czczą Henryka

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, kierowana przez dyrektor Elżbietę Goździk, po raz piąty obchodziła dzień swego patrona

Autor: (fz)

Kryzysowa setka

Pomimo chudych lat i kryzysu światowego wójt Bogdan Świątek-Górski radzi sobie dość dobrze jako gospodarz gminy Latowicz. Brak dostatecznej dotacji z zewnątrz i drobne niedociągnięcia nie stały się przeszkodą, żeby otrzymał stuprocentowe absolutorium

Autor: (fz)

Dobrze z Radziem

W marcu bieżącego roku wójt gminy Dobre Krzysztof Radzio wydał zarządzenie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Izba obrachunkowa i komisja rewizyjna rady gminy pozytywnie oceniły sprawozdanie, a wójt otrzymał od radnych skwitowanie bez jednego głosu

Autor: (fz)

Walczą o internet

Gmina Siennica uczestniczy w programie unijnym „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion”. Gminny odcień tego projektu ma nazwę „Dostarczenie i udostępnienie internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica”

Autor: (fz)

Olimpia rozterek

W 2003 roku w Latowiczu został powołany Klub Sportowy Olimpia. Inicjatorem powstania klubu był emerytowany społecznik Ryszard Przedlacki. Wtedy to został powołany sześcioosobowy zarząd klubu, działającego w ramach zrzeszenia LZS

Autor: (fz)

Bez sprzeciwu

Na XXIV sesji rady gminy Mrozy radni uchwalili budżet gminy na 2009 rok. Omawiając projekt budżetu wójt Dariusz Jaszczuk określił go jako dobry, ambitny budżet przewidujący wiele zadań inwestycyjnych. Inwestycje są elementami rozwoju gminy i świadczą o jej kondycji

Autor: (fz)

Trudne śmieci

Przez trzy lata firma Eko-lider odbierała odpady komunalne od mieszkańców gminy Latowicz na podstawie umowy z gminą. Od 1 stycznia 2009 roku mieszkańcy muszą sami opłacać koszty odbioru i transportu wyprodukowanych przez siebie odpadów

Autor: (fz)

Strojna stolica

Kiedy na sesję rady gminy w październiku ubiegłego roku przyszli mieszkańcy Latowicza, dyrektor MZDW Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce Stanisław Zyśk był prawie załamany. Prośby, tłumaczenia i perswazje nie bardzo trafiały do większości adwersarzy. Wszyscy chcieli mieć dogodne dojazdy do posesji, bez ponoszenia trudu w okresie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od odnogi Świdra na Rozstanach do mostu nad rzeką Świder na Wymyślu

Autor: (fz)

Płoszenie Zwierza

Kiedy sesja inauguracyjna V kadencji powierzała Jackowi Zwierzowi ponownie stanowisko przewodniczącego rady gminy Siennica poparło go wówczas 11 radnych, a jego kontrkandydata Franciszka Witka tylko czterech

Autor: (fz)

Wotywny odpust

Rokrocznie około 18 listopada sprawowana jest w kaplicy pw. „Miłosierdzia Bożego” w Domu Dziennego Pobytu „Caritas” przy ul. Granicznej 18 w Mińsku Mazowieckim uroczysta msza odpustowa za śp. Zofię Kalinowską i jej siostrę Leonię, które są darczyńcami ich majątków na rzecz Caritas DWP

Autor: (fz)

Rosnąca biblioteka

Jadwiga Dudek, dyrektor 55-letniej Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie przepracowała w bibliotekarstwie 38 lat. Nic dziwnego, że jej placówka pracuje wzorowo. Przybywa zarówno woluminów, jak i czytelników, a ostatnio otwarto filię biblioteki publicznej w budynku SP w Brzezinach

Autor: (fz)

Nekro pod gwiazdą

Wojna radziecko-hitlerowska zapoczątkowana 22 czerwca 1941 roku napaścią wojsk niemieckich na ZSRR pochłonęła miliony żołnierzy poległych po obu stronach. W Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej, w obrębie dzielnicy Florencja, istnieje radziecki cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej. Opiekuje się nim samorząd miasta w ramach grobownictwa wojennego

Autor: (fz)

Druhy Świątkowe

Na wrześniowej sesji rady gminy w Latowiczu komendant gminy OSP Ryszard Szajkowski złożył radnym obszerne sprawozdanie z działalności własnej i podległych mu jednostek OSP. W piastowanych funkcjach gminnej organizacji OSP w Latowiczu wójt Bogdan Świątek-Górski jest prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Zygmunt Parzyszek – wiceprezesem, sekretarzem – Krzysztof Borówek, a Jerzy Cegiełka – przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oddziału

Autor: (fz)

Nowa woda

Zmodernizowana i uruchomiona w roku 1979 stacja uzdatniania wody w Nowym Zglechowie, gm. Siennica po prawie 30 latach pracy została wyeksploatowana. Stacja ta była darem ówczesnego centralnego działacza partyjnego Kazimierza Barcikowskiego dla rodzinnej wsi. Wójtowi gminy Grzegorzowi Zielińskiemu przyszło całkowicie przebudować SUW według nowoczesnej techniki i nowych potrzeb

Autor: (fz)

Zobacz więcej: [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [10]