Co słychać? - Artykuły

Artykuły

Żegnali Piłatkowskiego

Od 1 listopada ZS w Siennicy ma nowego dyrektora – Agnieszkę Gańko. Ta emerytowana nauczycielka wychowania fizycznego pełni obowiązki Zbigniewa Piłatkowskiego, który zrezygnował z kierowania szkołą. Przed odejściem nauczyciele Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy podziękowali mu za trzyletnią współpracę…

Autor: (a-jaz)