Archiwum

Chodniki na jubileusz

Osada Siennica obchodzi w roku bieżącym 480. rocznicę otrzymania praw miejskich. Jakkolwiek miastem od 1869 r. już nie jest, ale tradycje historyczne są pielęgnowane w tutejszym społeczeństwie. Na obchody jubileuszu wójt Grzegorz Zieliński pragnie poprawić estetykę miejscowości poprzez budowę chodników

Autor: (fz)

Ściągają długi

W roku 2005 do Urzędu Gminy w Siennicy wpłynęło około 20 wniosków na kwotę przeszło 2000 zł o odroczenie terminu płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Gmina wystawiła około 500 upomnień na kwotę około 30.000 zł do osób, które w terminie nie płaciły raty

Autor: (fz)

Opłatek „S”

Sala widowiskowa Spółdzielczego Klubu Kultury „Lech” w Siedlcach została na dzień 7 stycznia 2006 roku udekorowana transparentami „Solidarności”, stoły nakryto białymi obrusami ustawiając na jednym z nich drewniany krucyfiks, a w rogu sali - polską choinkę. W takiej scenerii odbył się w Siedlcach

Autor: (fz)

Droższe zdrowie

Przynależność Polski do Unii Europejskiej wymusza między innymi na samorządach dostosowanie obiektów służby zdrowotnej do współczesnych wymagań.

Autor: (fz)

Efekty przetargów

Wieloletni plan inwestycyjny dla gminy Halinów na lata 2005-2013 radni uchwalili we wrześniu bieżącego roku. Dokument ten jest konieczny przy formułowaniu wniosków o kredyty bankowe i współfinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy pomocniczych Unii Europejskiej

Autor: (fz)

Dziatwa Wyleżyńskich

Szkoła w Wielgolesie w gminie Latowicz ma bogatą blisko 200 lat liczącą historię. Obecnie jest tutaj szkoła podstawowa i gimnazjum tworzące Zespół Szkół w Wielgolesie. W kwietniu 2004 roku szkoła otrzymała imię Rodziny Wyleżyńskich – dziedziców dóbr wielgoleskich, roku zasłużonego w krzewieniu oświaty i kultury wśród tutejszego społeczeństwa

Autor: (fz)

Czynsze

Jednym z najistotniejszych problemów życiowych ludzi jest dach nad głową, czyli mieszkanie. W tej dziedzinie największy kłopot jest z lokalami i lokatorami komunalnymi

Autor: (fz)

Z udziałem mieszkańców

We wszystkich gminach istnieje problem inwestycji społecznych. Każdy chciałby mieć drogę, chodnik, wodę komunalną, odprowadzenie ścieków, oświetlenie uliczne jako jeden z pierwszych. Wiadomo, że wszystkiego naraz nie rozwiąże się budżetem gminy, nawet przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej

Autor: (fz)

Bez czytelni

Zarówno ustawa o samorządzie gminnym jak i o bibliotekach nakładają na gminę obowiązek utrzymania biblioteki publicznej. W gminie Latowicz obsługę czytelnictwa spełnia biblioteka zlokalizowana w stolicy gminy oraz jej filia w Wielgolesie

Autor: (fz)

Józefin do sądu

Sprawa uregulowania stanu prawnego terenu i budynku „Klubu Rolnika” w Józefinie gm. Halinów jak bumerang wraca na każdą sesję Rady Miejskiej w Halinowie. Do nowych starć słownych doszło na sesji w „dzień świętojański”

Autor: (fz)

Festyn przyjaźni

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dłużewskiego funkcjonuje już od sześciu lat. Aktualnie w szkole edukuje się 50 uczniów. Obsługę pedagogiczną spełnia 12 nauczycieli oraz 2 pracowników administracyjnych. Placówka utrzymuje się z subwencji państwowej oraz skromnych dochodów własnych. Niemniej ma wielu przyjaciół w osobach zacnych ludzi nauki, kultury i biznesu

Autor: (fz)

Walka o kluczyk

Józef Małek, sołtys Józefina w gminie Halinów administruje budynkiem nie do końca stanowiącym własność wsi. Czy stanie się ona właścicielem tej nieruchomości, trudno powiedzieć

Autor: (fz)

Będzie posterunek

Na zaproszenie wójta gminy Siennica Grzegorza Zielińskiego na sesję rady 24 lutego przybyli: Dariusz Pergoł – komendant KPP w Mińsku Mazowieckim, Marek Walecki – komendant komisariatu w Mrozach, sierż. Zbigniew Pliszka – dzielnicowy rewiru gminy Siennica oraz Andrzej Belkiewicz – komendant PSP w Mińsku Mazowieckim, a także Leszek Dąbrowski – komendant gminny OSP w Siennicy. Celem przybycia zaproszonych gości było omówienie stanu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie

Autor: (fz)

Przepili 3,5 miliona

Tadeusz Gnoiński – dyrektor Zespołu Szkół w Żakowie oprócz wychowywania ponad 200 uczniów, sprawuje funkcję przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy, a więc gospodarzy pieniędzmi pochodzącymi z „pijaństwa”

Autor: (fz)

Podciernieni

Na sesji rady gminy Mrozy 12 kwietnia wójt Dariusz Jaszczuk złożył radnym obszerną relację, z której wynika, że współpraca z gminą Cegłów nie układa się dobrze. Jedną z głównych przyczyn jest sprawa nierzetelnej realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego finansowania szkoły podstawowej w Podcierniu

Autor: (fz)

Wspólna szkoła

Od października 2001 roku w szkole podstawowej w Starogrodzie, gm. Siennica istnieje oddział integracyjny, w którym dzieci zdrowe uczą się z dziećmi niepełnosprawnymi

Autor: (fz)

Zobacz więcej: [1]      «      6   |   7   |   8   |   9   |   10