Co słychać? - Artykuły

Artykuły

Kompost z upustem

Organy nadzoru i kontroli samorządów działają sprawnie. Przekonali się o tym radni gminy Cegłów, którzy na specjalnie zwołanej sesji musieli uchylać, a później przyjmować na nowo cały pakiet przyjętych niedawno uchwał śmieciowych. Wszystko przez uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Niestety, nie dotyczyły one sprawy najistotniejszej, czyli rosnących stawek opłat za odbiór odpadów…

Autor: Łukasz Kuć

Opłaty jak łaty

Podatek od nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym stanowią najbardziej znaczące sumy, jakie zasilają budżet gminy. Samorząd ma jednak ezpośredni wpływ tylko na pierwsze z wymienionych źródeł. Dlatego, gdy zachodzi potrzeba załatania dochodów, sięga właśnie po podatek od nieruchomości. Tak jak teraz, gdy praktycznie wszystkie gminy i miasta w powiecie mińskim podniosły przynajmniej część stawek tej daniny…

Autor: Łukasz Kuć

Cnoty ciemnoty

Przełom starego i nowego roku stanął w Jakubowie pod znakiem konfliktu. Dotyczył on skargi na uchwałę rady gminy z 2018 roku, która zamykała ostrą dyskusję o powstaniu na terenie gminy składowiska lub przetwarzalni odpadów. Podczas posiedzenia 30 grudnia część radnych uznała, że nie miała okazji należycie zapoznać się ze sprawą, co zaowocowało zwołaniem kolejnej sesji zaraz po Nowym Roku…

Autor: Łukasz Kuć

Wagi plagi

To był już dziesiąty budżet, jaki w swojej pracy na stanowisku wójta zaprezentował Marcin Uchman. Powodów do świętowania jednak nie było, ponieważ plan finansowy na bieżący rok nie przedstawia się optymistycznie. Wszystko przez władze centralne, które – jak mówił wójt – spuściły na samorządy trzy plagi…

Autor: Łukasz Kuć

Mędrcy z pomocą

Piąty orszak trzech króli w Cegłowie wpasował się w utrwalone już tradycje. Spod kościołów parafialnych wielobarwny tłum powędrował w kierunku szkoły i hali sportowej, gdzie trzech mędrców złożyło dary Dzieciątku. Był to jednak dopiero początek świętowania z nutą charytatywnej pomocy…

Autor: Łukasz Kuć

Zwyżki do wkładu

Podwyżka podatków to kwestia na tyle delikatna, że wójt nie może sobie pozwolić na nieobecność podczas jej uchwalania. W Latowiczu radni musieli przerwać obrady, by Bogdan Świątek-Górski zdążył dojechać z Mińska, gdzie brał udział w konwencie wójtów i burmistrzów, i mógł osobiście przedstawić racje stojące za podwyżkami…

Autor: Łukasz Kuć

Nagrania bez starania

Już ponad rok minął od czasu, gdy na samorządy nałożono wymóg rejestrowania i transmitowania nagrań z sesji gminnych i miejskich rad. Część rządzących potraktowała ten fakt tylko jako uciążliwy obowiązek, któremu trzeba najprostszym sposobem uczynić zadość, ale byli też i tacy, dla których ma znaczenie jakość nagrań oraz ich dostępność dla mieszkańców…

Autor: Łukasz Kuć

Sanepid nie straszny

100 lat temu Sejm niepodległej Rzeczypospolitej uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną. Wtedy też pierwszy raz pojawiło się pojęcie inspekcji sanitarnej, czyli państwowego nadzoru sanitarnego nad zdrowiem publicznym. To właśnie do tych korzeni odwołuje się współczesna Państwowa Inspekcja Sanitarna, którą znamy lepiej pod mianem sanepidu. Przy okazji tej rocznicy w mińskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej zorganizowano dzień otwarty…

Autor: Łukasz Kuć

Równanie do sąsiadów

Ze względu na spadek dochodów wiele samorządów ratuje się podwyżkami lokalnych podatków. Najczęściej robią to małymi krokami, aby nie wywoływać niezadowolenia wśród mieszkańców. Na tym tle Siennica jest jeszcze wyjątkiem, bo na przyszły rok wójt Stanisław Duszczyk zaproponował zwiększenie tylko jednej ze stawek w podatku od nieruchomości

Autor: Łukasz Kuć

Czyny z przyczyny

Latowicz jest podobno najbezpieczniejszą gminą w powiecie mińskim. Jednak i tam dochodzi do sytuacji, w których działania policji są nieodzowne. Takie wnioski można wysnuć po debacie z mieszkańcami. W jej trakcie wysunięto inne wątki niż te, które zazwyczaj pojawiają się podczas tego typu spotkań…

Autor: Łukasz Kuć

Klubowe początki

Halinów jest kolejną z gmin w powiecie mińskim, której władze postanowiły skorzystać ze środków rządowego programu Senior+. Dzięki temu udało się zmodernizować budynek przy dworku Skruda, który teraz posłuży jako klub seniora, czyli miejsce spotkań, zabawy czy odpoczynku dla osób w wieku powyżej 60 lat…

Autor: Łukasz Kuć

Trwogi na drogi

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych jest zawsze mile widziany na posiedzeniach gminnych i miejskich rad w powiecie mińskim. Radni i sołtysi mają wtedy okazję, aby u źródła uzyskać odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania oraz zgłosić wszelkie uwagi. Właśnie tak wyglądała wizyta w Siennicy Michała Serwinowskiego, który od niedawna kieruje ZDP…

Autor: Łukasz Kuć

Zdrowie domowe

Dyrektor mińskiego szpitala Mariusz Martyniak chce wejść z podległą mu służbą zdrowia do gmin, czyli znaleźć się bliżej mieszkańców. Sposobów na realizację tego programu jest wiele, a jednym z nich ma być otwieranie dziennych domów opieki medycznej. Pierwszy ma powstać w Dobrem, co musiało wzbudzić zainteresowanie sąsiadów z Jakubowa…

Autor: Łukasz Kuć

Batalia o pytania

Podczas wrześniowego posiedzenia rady gminy Dobre przewodniczący Waldemar Szymański zapowiedział, że w przyszłych porządkach obrad nie będzie już punktu z wolnymi wnioskami. Słowa dotrzymał i w przedłożonym planie listopadowej sesji zabrakło miejsca na swobodne głosy obecnych na sali. Jednak część radnych wcale nie zamierzała przejść nad tym faktem obojętnie…

Autor: Łukasz Kuć

Dualny dynamizm

Kiedy radni gminy Latowicz rozpatrują coroczne sprawozdania oświatowe, trudno im uniknąć porównań między dwiema placówkami – latowicką i wielgoleską. Pojawiają się też pytania o różnice w wynikach egzaminów czy liczbę rozdanych stypendiów…

Autor: Łukasz Kuć

Wieczór z Marszałkiem

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach obchody Święta Niepodległości zorganizowano już kilka dni przed 11 listopada. Przybrały one postać patriotycznej wieczornicy, w czasie której szczególne miejsce zajęła postać Marszałka Piłsudskiego oraz osób związanych z powiatem mińskim, które zasłużyły się podczas walk o niepodległość…

Autor: Łukasz Kuć

Zobacz więcej: [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [37]