Co słychać? - Artykuły

Artykuły

Kościuszko postojowy

Naczelnik powstania antyrosyjskiego w 1794 roku Tadeusz Kościuszko, bohater narodowy i amerykański, jest patronem wielu miejscowości, obiektów, formacji, placów i ulic. Mińska ulica nosząca jego imię nie należy do najpiękniejszych z uwagi na ciasnotę i zagęszczenie ruchu. Władze miasta postanowiły sytuację tę zmienić

Autor: Franciszek Zwierzyński

Róże trudu

Dzień Edukacji Narodowej wprawdzie przypadał w niedzielę 14 października, ale burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski zorganizował biesiadę dla ciała pedagogicznego już w piątek. Na miejsce uroczystości wybrał Szkołę Podstawową im. VII Obwodu AK „Obroża” w Brzezinach, gdzie funkcję dyrektora od roku szkolnego 2012/2013 spełnia wybrana w drodze konkursu Marzena Wiśniarska

Autor: Franciszek Zwierzyński

Strażacy Mościckiego

Jednostki ochotniczych straży pożarnych na szczeblu podstawowym zorganizowane są w gminne związki OSP RP. W Halinowie od roku prezesuje im dh Krzysztof Mościcki, a że podległe mu jednostki utrzymuje gmina, to podczas ostatniej sesji prezes składał radnym raport o bezpieczeństwie w gminie 

Autor: Franciszek Zwierzyński

Wiedza z książnicy

Wiedza, nauka oraz rozwój kultury to atrybuty bibliotekarstwa. Tym celom służy Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach, która istnieje od lat 40’ ubiegłego wieku. Jest to jednostka organizacyjna gminy, utrzymująca się głównie z jej budżetu. Z tej racji dyrektorka Zofia Jagodzińska na ostatniej sesji Rady Gminy złożyła obszerne sprawozdanie z działalności placówki

Autor: Franciszek Zwierzyński

Miliony na inwestycje

Na każdej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Halinowie wiceburmistrz Adam Sekmistrz składa radnym ustne sprawozdanie na tematy bieżące związane z inwestycjami gminnymi. Jest to bardzo istotny punkt obrad absorbujący zarówno radnych, jak i sołtysów. Tak było również na pierwsyzm po wakacjach spotkaniu radnych gminy Halinów

Autor: Franciszek Zwierzyński

Epitafium dla Sażyńskich

W 20. rocznicę śmierci Stefanii Sażyńskiej – żony i matki trzech synów, aresztowanych w lutym 1944 roku i zamordowanych żołnierzy AK, odbyły się 10 września br. uroczystości patriotyczno-religijne. Głównym organizatorem obchodów było gimnazjum w Niedziałce, noszące imię bohaterskiej rodziny Sażyńskich

Autor: Franciszek Zwierzyński

Krwawi herosi

Dla upamiętnienia 73. rocznicy walk wrześniowych w 1939 roku pod Kałuszynem 12 września br. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, zorganizowana przez władze samorządowe miasta i kombatantów przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej

Autor: Franciszek Zwierzyński

Dwa zdrowia

Samorząd Latowicza na czele z wójtem Bogdanem Świątkiem-Górskim dba o zabezpieczenie opieki zdrowotnej mieszkańców gminy. Na jej terenie istnieją dwie przychodnie zdrowia – w stolicy gminy i w Wielgolesie, podległe spółce „Centrum”. Podczas ostatniej sesji, 11 września br., relacje z zakresu świadczonych usług medycznych składali dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim dr Mieczysław Romejko i prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach Paweł Żuk

Autor: Franciszek Zwierzyński