Siennica budżetowa

Budżet na 2018 rok, a zwłaszcza plany inwestycyjne wyraźnie podzieliły radnych gminy Siennica. Podczas grudniowej sesji padły oskarżenia nie tylko o krótkowzroczność i lokalny egoizm, ale  również o niesprawiedliwe dysponowanie gminnymi środkami, których większość przypada na samą Siennicę...

Kanały egoizmu

Siennica budżetowa / Kanały egoizmu

W siennickim budżecie na 2018 rok widnieją większe sumy niż w poprzednim. Wcześniej dochody zaplanowano na 31,2 mln zł, a teraz na 33,5 mln zł. Natomiast wydatki na 2017 rok miały  wynieść 32,2 mln zł, zaś w roku bieżącym ma to być kwota przekraczająca 34,6 mln zł. Widoczny deficyt w wysokości 1,1 mln zł władze gminy planują pokryć z zaciągniętych pożyczek. W ten sposób ogólne zadłużenie gminy na koniec 2018 roku według planów wyniesie ok. 6,3 mln zł. Oczywiście w trakcie wykonywania budżetu wiele ulegnie jeszcze zmianie.

Mieszkańców najbardziej interesują inwestycje. Na ten cel zaplanowano 3,8 mln zł, ale wójt Grzegorz Zieliński uważa, że może się to zmienić. – Ten budżet nie jest zamknięty. Wierzę, że uda się pozyskać środki zewnętrzne, które wzbogacą naszą aktywność inwestycyjną – komentował. Radny Stanisław Majszyk nie mógł przy tej okazji nie wspomnieć o przedsiębiorcy z  Grzebowilka, który nadal nie chce płacić podatków w gminie Siennica. – Gdyby udało się go nakłonić, mielibyśmy ten brakujący milion – stwierdził radny, odnosząc się do zaciągniętej  pożyczki. Wójt nie chciał jednak komentować sprawy, która wraca jak bumerang. Przypomniał, że wielokrotnie podejmował próby porozumienia, ale zawsze spotykał się z odpowiedzią, że  dopóki w Grzebowilku nie będzie kanalizacji, nie będzie też podatków.

To właśnie kanalizacja stała się kością niezgody wśród radnych. Hanna Dąbrowska stwierdziła, że problemem jest decyzja o jej budowie, którą podjęto na początku kadencji. Efekt jest taki, że gmina co roku musi się zadłużać i wydawać większość środków na ten cel, a szanse na pozyskanie środków zewnętrznych są znikome. Tymczasem jest wiele innych potrzeb, a wśród nich najważniejsza – drogi. – Doprowadzimy do tego, że w gminie będzie tylko kanalizacja i nic innego – stwierdziła. Inną sprawą jest fakt, że większość kosztów ponoszą mieszkańcy, którzy kanalizacji nie mają i dowożą ścieki do oczyszczalni. Gmina powinna wspomóc ich przy budowie przydomowych oczyszczalni.

Kolejna sprawa to dysproporcja środków inwestycyjnych. Części radnych nie podoba się to, że dopieszczana jest Siennica, a kiedy chcą wesprzeć inne miejscowości w gminie podnosi się larum. Właśnie lokalnym egoizmem Hanna Dąbrowska nazwała komentarze Krystyny Czmoch, która uznała, że nie można kosztem inwestycji w Siennicy kupować samochodu ratowniczo- -gaśniczego dla OSP Żaków. Taki był bowiem jeden z wniosków komisji do nowego budżetu. Jeszcze ostrzej na słowa radnej z Siennicy odpowiedzieli Piotr Rosik i Marek Soćko, zauważając, że trzeba się kierować dobrem całej gminy, a nie tylko swojego okręgu wyborczego.
Przewodniczący Zenon Jurkowski tonował podgrzane nastroje, zauważając, że komisja ma prawo zgłaszania wniosków. Zresztą wójt przychylił się do planów zakupu wozu dla OSP Żaków, ale przesunął środki trochę inaczej niż wnioskowano. Potrzebne 100 tys. zł wziął bowiem z modernizacji oświetlenia w gminie, rozbudowy drogi Dłużew – Lasomin oraz innych zadań. Nie było więc o co kruszyć kopii.

Kanalizacja to jednak nie wszystko. W planach zapisano też 13 inwestycjidrogowych za ponad 1,3 mln zł. Wśród nich  znalazły się: wsparcie przy pracach na ul. Leśnej w S iennicy i drogi Stara Wieś – Siodło – K uflew, przebudowa ul. Bankowej, Krótkiej, Środkowej, Sosnowej i Konopnickiej w Siennicy, a także drogi gminnej Majdan – Nowy Starogród – Starogród, budowa parkingu i  dojazdówki przy cmentarzu, a jeśli się uda sprzedać działki, to zrobią również trasę Dłużew – Lasomin.
Na tym najpoważniejsze plany inwestycyjne się zamykają. Potrzeb jest jednak tak wiele, że chyba nikt nie będzie w pełni z nich zadowolony.

Numer: 1/2 (1057/1058) 2018   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *