Celestynów sesyjny

Wójt gminy Celestynów Stefan Traczyk nie otrzymał absolutorium ani razu w tej kadencji. To spowodowało, że radni zdecydowali o podjęciu uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania

Zostaną bez wójta?

Zostaną bez wójta?

Na 8 października przewodniczący rady Mirosław Szyda zwołał sesję nadzwyczajną. Jak się jednak okazało z naruszeniem prawa, gdyż nie upłynęły ustawowe trzy dni robocze od momentu jej ogłoszenia, co wytknął sekretarz gminy Dariusz Kołodziejczyk. Nie był też obecny wójt, informując pisemnie radnych, że w tym terminie przebywał będzie w sejmie na umówionym wcześniej spotkaniu. A właśnie wójt na sesji powinien być osobą niezbędną. 

On bowiem zaskarżył do nadzoru prawnego wojewody podjętą 30 sierpnia przez radę uchwałę o wszczęciu procedury referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska. Napisał, że rada podejmując uchwałę, nie dopełniła wszystkich procedur, a głównie tej, że nie wysłuchała jego opinii w tej sprawie – 30 sierpnia był akurat na zwolnieniu lekarskim.

– Na dzisiejszej sesji mieliśmy zamiar to uchybienie naprawić i wysłuchać, co ma do powiedzenia wójt, ale go znów nie ma – mówił przewodniczący Szyda i dodał, że powiadomienie o sesji miało miejsce w czwartek, a licząc sobotę jako dzień roboczy wyszło trzy dni. Przeprosił radnych i sołtysów, i zapowiedział, że sesję zwoła już po otrzymaniu decyzji wojewody, czyli po 10 października. Po piętnastu minutach towarzyskiego spotkania radnych wszyscy się rozeszli.

Istnieją dwie sytuacje, gdy rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum – gdy nie udzieli wójtowi absolutorium z wykonania budżetu gminy lub z przyczyn innych. W przypadku Celestynowa zadziałał pierwszy przypadek.

Uchwała rady o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie odwołania wójta, jeżeli została podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji. Taka sytuacja ma miejsce w Celestynowie.

Numer: 2012 41   Autor: Andrzej KamińskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *