Halinów sprawozdawczy

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu w gminie Halinów jak zwykle składało się z dwóch części – finansowej i inwestycyjnej. Pierwszą przedstawiła skarbnik Aneta Leleń, a  drugą wiceburmistrz Adam Sekmistrz, który jednak nie mówił o zaawansowaniu prac na koniec czerwca, ale już aktualnym...

Robią, bo mogą

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu nie odbiegała od normy. Dochody, które łącznie wynoszą 68,8 mln zł, wykonano w 48,53%, a wydatki – 73,8 mln zł – w 40,28%. Zainteresowanie RIO wzbudził zwłaszcza niski, bo tylko 3,57-procentowy, poziom wykonania dochodów majątkowych. Urząd wyjaśniał, że było to spowodowane brakiem wpływu ponad 8-milionowej dotacji. Nie jest to żaden problem, bo pieniądze przełożono na drugie półroczne. Podobne wyjaśnienia związane były z wydatkami majątkowymi, które wykonano tylko w 12,74%.
Na koniec półrocza osiągnięto 3,6 mln zł nadwyżki, ale na cały budżet ma zamknąć się 5 mln zł deficytu. Zadłużenie gminy na ostatni dzień czerwca wynosiło natomiast 13,6 mln zł, co stanowiło 19,78% zaplanowanych dochodów ogółem.

Wiceburmistrz Adam Sekmistrz opowiadał o poziomie wykonania inwestycji na początek października. Dzięki temu miał o czym mówić, bo do tego czasu większość zadań nie tylko już wykonano, ale też rozliczono. Lista inwestycji nie była bardzo długa, ale znalazło się na niej kilka kosztownych inwestycji, na co zamożna gmina Halinów może sobie pozwolić.
Same wydatki na budowę i modernizacje dróg to ponad 7,7 mln zł. W tej sumie znalazło się między innymi wsparcie powiatu w wysokości 50%, czyli 428 tys. zł kosztów prac na drodze Halinów – Cisie – Żwirówka. Najwięcej gmina wydatkuje jednak na przebudowę ulicy Hipolitowskiej w Hipolitowie oraz w Starym i Nowym Koniku, bo jest to w sumie ponad 4 mln zł. Wśród innych dużych inwestycji drogowych, które już wykonano znalazły się: przebudowa mostu na Zązy w ciągu drogi Michałów – Mrowiska/Chobot, wykonanie kolejnego  etapu chodnika przy drodze w Zagórzu, rozpoczęcie przebudowy ul. Konopnickiej w Halinowie czy zakup materiałów na przebudowę ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim. Na  przyszły rok przeniesiono natomiast kontynuację prac na ul. Konopnickiej w Halinowie.

Niebagatelne sumy pochłonęły też wodociągi i kanalizacja. Gmina wykupuje bowiem sieć od prywatnych inwestorów, a także za pośrednictwem zakładu komunalnego buduje kolejne jej fragmenty. W ten sposób prace związane z wodociągami wykonano w Nowym Koniku i Cisiu, a z kanalizacją w Okuniewie, Halinowie, Krzewinie, Józefinie i Długiej Kościelnej. Wszystko za ponad milion złotych.

Z oświatą związane są dwie duże inwestycje. Pierwszą jest budowa przedszkola przy ZSP w Okuniewie za ponad 2 mln zł. Jeśli wszystko się uda, to w połowie listopada powinni zgłosić budynek do odbioru. Dużo gorzej wygląda kwestia przebudowy boiska przy szkole w Brzezinach. Żeby skorzystać z dofinansowania muszą ją wykonać do końca października, a  na przeszkodzie stoi pogoda i problemy ze stabilizacją gruntu. Dlatego do zaplanowanych 365 tys. zł będą musieli jeszcze dołożyć kolejne pieniądze na odwodnienie terenu. Wiceburmistrz jest jednak dobrej myśli.

Istotne znaczenie dla lokalnej kultury ma przebudowa Domu Kultury w Halinowie. Jest to przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, przez co gmina otrzymała wsparcie finansowe z ministerstwa kultury. Ogłoszony przetarg trzeba było jednak powtórzyć, bo przeznaczono za małe pieniądze na ten cel. Teraz rada zdecydowała o dołożeniu jeszcze 100 tys. zł, co powinno pozwolić na wykonanie zaplanowanych prac.

Numer: 46 (1050) 2017 Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *