Powiat mińskiWzięli i napisali

Od piątku 15 września na antenach TVP można zobaczyć trzy spoty, które promują kampanię Narodowego Instytutu Dziedzictwa KRAJOBRAZ MOJEGO MIASTA. Spoty przenoszą widza w świat popularnego i lubianego serialu Ranczo, by pokazać, jak można sobie radzić z konkretnymi problemami w przestrzeni publicznej filmowych Wilkowyj, czyli realnego Jeruzala...

Krajobrazy obrazy

Wzięli i napisali / Krajobrazy obrazy

Kampania społeczna o krajobrazie polskich miast i wsi to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni publicznej. Jego celem jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w dbałości o wspólnotę wizualną. Centralnym punktem kampanii jest film, który diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Wśród poruszanych tematów znajduje się kwestia efektywnego ograniczania reklamowego chaosu, dbałości o miejską zieleń, zabytki, ochronę dziedzictwa oraz miejsc pamięci. Także dbałość o estetykę ogrodzeń i budownictwa mieszkalnego.

Obecnie kampanię promują także spoty zrealizowane zostały w scenerii filmowych Wilkowyj. Oto komentatorzy ze słynnej ławeczki w rozmowach z nową wójt pokazują problemy związane z estetyką przestrzeni wsi. Pierwszy dotyczy natłoku reklam, które biją po oczach konsumentów Mamrota.

Tematem drugiego filmiku jest zieleń w naszych miastach i wsiach. Tu trzej ranczowi muszkieterowie dziwią się fanom obcych kulturowo i klimatycznie tui, którzy nie zauważają piękna polskich dębów, kasztanowców, lip czy iglastych sosen, świerków i modrzewi.

W trzecim spocie bohaterowie poruszają temat nieestetycznych płotów i ogrodzeń, a także dachów, wysokości i innych elementów budownictwa mieszkalnego. Nie godzą się na betonowe, szare brzydactwa, ale także piętnują wynaturzone kolorystycznie domy prywatne i publiczne.

W każdym odcinku gminna władza nie tylko z uwagą słucha krytyki, ale także obiecuje poprawę tej niekomfortowej sytuacji krajobrazowej, czyli odpowiednią uchwalę rady gminy.

Trzeba więc przypomnieć, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu weszła w życie 11 września 2015 r. Na jej podstawie samorządy gminne uzyskały nowe kompetencję,pozwalające na ochronę estetyki krajobrazu, poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń.

Tak więc od dwóch lat gminy otrzymały skuteczne narzędzie do walki z wszechobecnymi reklamami. Jednak uchwała reklamowa nie jest obowiązkowa, a ustalenia dotyczące reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń nadal będą wówczas obowiązywać, jeżeli zawierają je uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W porównaniu z planem miejscowym, sporządzenie uchwały reklamowej jest znacznie prostsze. Nie wymaga sporządzenia załącznika graficznego na mapach pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – możliwe jest również jej sporządzenie wyłącznie w formie tekstowej. Nie jest również wymagane sporządzenie prognozy skutków finansowych jej ustaleń.

Od Redaktora – Do sprawy i to praktycznie na pewno wrócimy. Na razie opisane spoty kampanii pokazujemy w strumieniu CsTV na www.co-slychac.pl, a po tygodniu w archiwum WARTO OBEJRZEĆ i na youtubie w kanale MEDIAL Piątkowski.

Numer: 38 (1042) 2017   Autor: Wasz OBSERwatorKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *