SiennicaSiennica budżetowa

Podczas sesji rady gminy w Siennicy władze podsumowały wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku. Większość spraw poszła zgodnie z planem, a na ewentualne poprawki jest  jeszcze druga część roku, w której także już sporo się wydarzyło. Na razie jednak mowa była o okresie, który zakończył się w czerwcu

Drogi po połowie

Siennica budżetowa / Drogi po połowie

Stronę finansową działań gminy w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawiła skarbnik Danuta Zwierz. Przedstawiła ona pierwotne plany budżetowe, z których wynikało, że gmina osiągnie całkowity dochód w wysokości 31 349 036 zł oraz wyda 32 349 036 zł. Deficyt miał więc wynieść równo milion złotych. Jednak już w trakcie realizacji budżetu kwoty te wzrosły, a na koniec czerwca wynosiły 33 075 715 zł po stronie dochodów i 35 645 715 zł po stronie wydatków. Deficyt natomiast wzrósł do 2 570 000 zł.
Jak zaznaczała skarbnik, wszystko idzie z godnie z planami. Dochody wykonali w 53%, a wydatki w prawie 45%. Wprawdzie inwestycje zrealizowano tylko w 13,58%, ale jest to spowodowane tym, że wykonywane są one raczej w drugim półroczu, więc na efekty trzeba poczekać. A przynajmniej tak było w czerwcu, bo po wakacjach wiele z inwestycji już zostało zrealizowanych. Część została też rozliczona po czasie.

Wicewójt Tomasz Gójski był tym, który omówił wykonane wydatki inwestycyjne. Na razie poszło na nie 839 847 zł z planowanych 6 185 849 zł. Znaczna część tej kwoty (178 350 zł) stanowiła opłatę za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w Grzebowilku, Pogorzeli, Nowej Pogorzeli oraz Dąbrowy. Około 18 tys. zł przeznaczono też na uregulowanie spraw własnościowych związanych z budową oczyszczalni ścieków w Grzebowilku.

Osobną kategorię stanowią modernizacje dróg. W pierwszym półroczu 2017 roku rozliczono przebudowę traktu Nowy Zglechów – Świętochy, zaczęto prace na ulicach Słonecznej i Zachodniej w Siennicy oraz wykonano drogę Majdan – Nowy Starogród – Starogród. Wśród zakupów warto wymienić: pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Siennica, lekki zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Żaków, a także system monitowania parkingu przy przychodni i PSZOK.
Trwały też prace w placówkach oświatowych. Zmodernizowano kotłownię w podstawówce w Siennicy, dach w Grzebowilku, utwardzono plac w Żakowie, zakupiono altanę edukacyjną do gminnego przedszkola, rozpoczęto też długo oczekiwany remont hali sportowej, który zresztą już ukończono.

Przy tak obszernym sprawozdaniu nie mogło zabraknąć dyskusji. Pojawiło się kilka uwag, a większość dotyczyła dróg. Stanisław Majszyk martwił się tym, że trasa Nowy Zglechów – Świętochy już po jednej zimie popękała, więc trzeba porozmawiać z wykonawcą – póki jeszcze obowiązuje gwarancja. Wójt Grzegorz Zieliński stwierdził, że może takie spotkanie  zorganizować, ale według niego droga wykonana jest właściwie, a płytkie pęknięcie było spowodowane wyjątkowym zdarzeniem. Emocje wzbudza też zakup koparko-ładowarki, której jednym z zadań jest poprawa stanu przydrożnych rowów. Radni martwią się jednak, że sprzęt będzie stał nieużytkowany, albo co gorsza będzie się psuł jak równiarka. To jednak temat na osobną dyskusję. Na razie władze gminy realizują plan według zamierzeń. Obyło się bez większych perturbacji, a na ogólne podsumowania przyjdzie jeszcze czas.

Numer: 37 (1041) 2017   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *