Powiat mińskiGminy budżetowe /9/

Inwestycje należą do tych części budżetu gminy, które najbardziej interesują mieszkańców. Drogi, chodniki, kanalizacja, budynki użyteczności publicznej – wszystko to wpływa na codzienne życie. Każdy chciałby, aby w jego gminie budowano jak najwięcej, a włodarze wychodzą tym chęciom naprzeciw. Czasami, żeby to uczynić trzeba jednak wziąć kredyt, który sam w sobie nie jest niczym złym. Należy tylko pamiętać, że konieczność jego spłaty w kolejnych latach może znacznie osłabić ruch inwestycyjny. Które gminy prowadzą taką politykę?

Kredyt na pokaz

Gminy budżetowe /9/ / Kredyt na pokaz

W dziewiątym wydaniu naszego zestawienia budżetowego postanowiliśmy sprawdzić źródła finansowania inwestycji. Okazuje się, że gminy naszego powiatu różnią się w tym względzie. Nie wszystkie planowały w tym roku brać kredyt. Nie musi to wcale oznaczać, że wójtowie nie chcieli tego zrobić. Spłata poprzednich zobowiązań może skutecznie zablokować możliwość zadłużania. Tak jest na przykład w gminie Siennica.
Źródła finansowania przedstawiliśmy w trzech kolumnach. Podobnie jest to przedstawiane w budżetach. Kredyty i pożyczki przedstawiliśmy jako jedną sumę, w której skład wchodzi też emisja obligacji. Pozycja inne źródła dotyczy praktycznie wszędzie dotacji unijnych.
W mińskiej gminie dużo się buduje, ale, jak widać, w znaczniej mierze na kredyt. U niektórych radnych wzbudza to niepokój, inni twierdzą znowu, że jeżeli jest taka możliwość, to należy brać kredyty i prowadzić inwestycje, bo te zostają na długo i służą mieszkańcom gminy. Dodają też, że gdyby martwić się pożyczkami, to nic nie zostałoby zrobione.
Podobnego zdania są najwidoczniej także władze gminy Jakubów, które z kredytów inwestują w kanalizację w Mistowie i oczyszczalnię ścieków w Leontynie. Cała suma kredytów podana w tabeli przeznaczona jest właśnie na ten cel. Podobnie jest w Mrozach, Dębem Wielkim i Sulejówku. Cegłów pieniądze z pożyczek przeznacza na drogi i place. Władze Mińska postanowiły natomiast pozyskać środki na swoje sztandarowe inwestycje poprzez emisję obligacji. W budżecie Stanisławowa nie wyróżniono jednoznacznie źródeł finansowania, dlatego trudno jest podać dokładne sumy.
Na koniec warto jest się też przyjrzeć liderom w pozyskiwaniu środków unijnych oraz porównać te kwoty z kredytami. Wnioski mogą być bardzo ciekawe…
W poprzednim numerze naszego tygodnika w artykule pt. „Ruchy budujące” zaszła pomyłka. W tabeli przedstawiającej wydatki gminy Jakubów na inwestycje przedstawiliśmy błędną liczbę 599 479 zł zamiast 3 322 400 zł. W takim przypadku wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w gminie Jakubów wynoszą 654,27 zł – czyli zajmują piąte miejsce w naszym zestawieniu, zaraz za gminą Cegłów. Podaliśmy też nieprawdziwą informację, że inwestycje w gminie Jakubów to tylko drogi. Jakubów inwestuje też w kanalizację i budowę oczyszczalni ścieków.
Zaznaczamy przy tym, że w naszych zestawieniach korzystamy z pierwotnych planów budżetowych. Dlatego nie uwzględniamy żadnych zmian w budżecie, które zostały dodane już po jego uchwaleniu.

Numer: 16 (915) 2015   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *