- Starosta miński, to równy chłop, ale my nigdy nie zakochamy się w Mińsku. Bliżej nam do Warszawy – mówił podczas sesji rady miejskiej w Sulejówku radny Zenon Dąbrowski. Sulejówek nie chce przynależeć administracyjnie do Mińska, choć – wedle zapewnień powiatowego radnego – powiat dba o niego dba

Nie chcą z Mińskiem

Dąbrowski natychmiast został skrytykowany przez kilkoro radnych, w tym przewodniczącego Adama Lesińskiego, a najbardziej przez radnego powiatowego Witolda Kikolskiego. Stwierdził on, że słowa te są niesprawiedliwe i przekonywał, że powiat modernizuje w Sulejówku drogi – aktualnie ulicę 3 Maja, której remont kosztował będzie 300 tys. zł. Dodał też, że na ostatniej sesji radni dołożyli z budżetu powiatu 60 tys. zł do SKM-ki.
– Co to jest 60 tysięcy? – zaśmiał się radny Janusz Czarnocki. – My wydaliśmy 2 miliony, choć miasto jest zadłużone – ripostował. Sulejówek tkwi po uszy w długach. Zadłużenie miasta na 1 stycznia 2011 roku wynosiło 66,5 miliona, co stanowiło 117% rocznego dochodu. Na szczęście dług maleje. Aktualnie opiewa na kwotę 49 milionów, czyli już tylko 85% dochodu, który w tym roku wynosi 56 milionów.
– A jeśli chodzi o drogi, to powiat te 4 kilometry, jakie leżą na naszym terenie, modernizuje już od 12 lat. Cieszy jednak informacja, że remonty dróg powiatowych mają być w tym roku zakończone, choć mam wątpliwości, bo ostatnie prognozy meteorologiczne mówią, że ma niebawem spaść śnieg, więc zakończenie prac ulicy 3 Maja zostaną przesunięte na rok przyszły – podkreślał Czarnocki, a do jego opinii dołączył się Dąbrowski i Maria Domańska.
Burmistrz Arkadiusz Śliwa zasugerował ponadto radnemu powiatowemu, by optował na najbliższej sesji, ażeby powiat ułożył też chodnik przy ul. Asfaltowej. Najlepiej, gdyby przejął drogę łączącą Halinów z Sulejówkiem, bo nastręcza ona miastu wielu wydatków, a skoro łączy dwie gminy powinna być właśnie w administracji powiatu.
– Dotacje powiatu powinny być dla Sulejówka znacznie większe. Choćby z tego względu, że miasto wzięło na siebie finansowy ciężar utrzymywania liceum – podkreślał radny Czarnocki.
Podczas sesji radni pochylili się także nad problemem gospodarki śmieciami w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązkiem każdej gminy od 1 lipca 2013 roku ma być rozwiązywanie problemu pozyskiwania i usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Co z kolei muszą z 30 czerwca 2013 roku rozwiązać dotychczasowe umowy na odbiór śmieci, bo mają być one odbierane przez firmę wyłonioną przez gminę w drodze przetargu. Sposób naliczania opłaty i jej wysokość zostanie określona uchwałą rady.
Obradom radnym, co jest niezwykle budujące, przysłuchiwała się młodzież licealna, ucząc się na żywo samorządności.

Numer: 2012 44 Autor: Andrzej KamińskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *