Dębe sesyjne

Ćwierć miliona złotych gmina Dębe Wielkie musi jeszcze w tym roku zwrócić, zgodnie z wyrokiem sądu administracyjnego, firmie Marcon Avista jako niesłusznie pobrany od niej podatek od nieruchomości w latach 2002-2003. Uszczupli to znacznie gminny budżet i zablokuje niektóre inwestycje

Mniej inwestycji

Dębe sesyjne / Mniej inwestycji

Zwrot tak dużej kwoty osłabi nasz budżet, ale ociąganie się z zapłatą spowoduje jedynie wzrost odsetek, które i tak już wynoszą ponad 40 tys. zł – przekonywał radnych wójt Krzysztof Kalinowski podczas sesji 24 października. Rada przyznała mu rację w jednomyślnym głosowaniu.
Niestety, wyrwana z budżetu tak duża kwota opóźni w czasie rozpoczętą już budowę sieci wodociągowej, co jest aktualnie głównym zadaniem gminy, a także uszczupli wydatki na wiele innych inwestycji.
Radni ponadto na nowo podzielili gminę na piętnaście jednomandatowych okręgów. Zmiany dotyczą: wyłączenia sołectwa Kąty Goździejewskie II z okręgu wyborczego nr 5 i włączeniu go do okręgu nr 6, z którego z kolei wydzielono sołectwo Poręby, by przydzielić go do okręgu nr 14.
Natomiast sołectwo Dębe Wielkie I, jako okręg nr 8, zostaje podzielone na trzy jednomandatowe okręgi, a sołectwo Dębe Wielkie II na dwa jednomandatowe okręgi. Wójt jednak zapowiedział, że Dębe Wielkie zostanie na najbliższej sesji podzielone na trzy sołectwa: centrum, południe i północ, co radni przyjęli z aprobatą.
Na sesji powołano też radę społeczną przy SP ZOZ w Dębe Wielkim na nową kadencję 2012-2016. Przewodniczącym jej został wójt Krzysztof Kalinowski, przedstawicielem wojewody – Józef Tkaczyk, a członkami: Małgorzata Gańko, Marcin Kasperkiewicz i Teresa Dobosz.
Zmieniono ponadto uchwałę w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Do uchwały przyjętej w roku 2011 dodano, że umowy najmu mogą zawierać osoby pracujące w gminnych instytucjach i nie posiadające żadnego lokalu. Co więcej, pracownicy, którzy przeszli na emeryturę, a przepracowali w urzędzie gminy lub podległej jej jednostce co najmniej 8 lat, będą mieli prawo do przedłużenia umowy najmu na czas nieokreślony.

Numer: 2012 44   Autor: Andrzej KamińskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *