Powiat mińskiGminy budżetowe – zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona zdrowia należą do mniej kosztownych zadań samorządów gminnych. Wsparcia wymagają przede wszystkim ochotnicze straże pożarne, których liczba w poszczególnych gminach jest bardzo zróżnicowana, więc także i potrzeby są różne. Druhowie zawsze jednak dopominają się o wsparcie, odpłacając je ratowaniem naszego mienia, zdrowia, a czasem nawet życia…

Odsłony ochrony

Gminy budżetowe – zdrowie i bezpieczeństwo / Odsłony ochrony

W przypadku samorządów gminnych nakłady na bezpieczeństwo wiążą się przede wszystkim ze wspieraniem OSP. Średnio takie wsparcie stanowi ponad 92% wszystkich wydatków. Często o wielkości pomocy decydują też bieżące potrzeby sprzętowe, a zwłaszcza zakupy niezwykle kosztownych samochodów pożarniczych. Nie ma roku, by przynajmniej jedna OSP w powiecie mińskim nie zyskała nowego wozu, a najczęściej jest to kilka spośród prawie setki jednostek. Potrzeby są więc ogromne.

Również w tym roku zaplanowano wsparcie pojazdowe OSP w kilku gminach. Po pierwsze jest to Cegłów, później Dobre, Stanisławów, Sulejówek, a także podmińskie Zamienie i podlatowicka Dąbrówka. To tam mają pojawić się nowe pojazdy dla druhów, lecz na tym nie koniec inwestycji.
Najbogatsze plany mają władze gminy Stanisławów. Zarezerwowano tam pieniądze na wykończenie wieży i zakup klimatyzacji dla OSP Pustelnik, rozbudowę remiz w Ładzyniu, Stanisławowie, Lubominie i Rządzy. Natomiast w Latowiczu zaplanowano budowę garażu dla OSP Kamionka, a w Siennicy zakup pieca dla OSP Wólka Dłużewska. Wszystko to ma kosztować ok. 1,5 mln zł.

Nie wszystko kręci się jednak wokół ochotniczych strażaków, zwłaszcza w Mińsku i Sulejówku, gdzie gros środków na bezpieczeństwo pochłaniają straże miejskie. Nad Srebrną praca SM kosztuje podatników 1,4 mln zł, zaś w mieście Marszałka ponad 570 tys. zł. Poprawę bezpieczeństwa zapewnia też monitoring miejski, który i Mińsku, i w Sulejówku jest stale rozbudowywany. W tym roku będzie to kosztować odpowiednio 50 i 100 tys. zł.
Samorządy lokalne wspierają też policję, czym wykazują tylko dobrą wolę, ponieważ nie należy to do ich obowiązków. Nie są to zresztą duże kwoty, lecz zebrane razem zazwyczaj pozwalają policjantom na zakup jednego radiowozu rocznie – oczywiście z udziałem środków własnych. W tym roku finansowe wsparcie dla policji zaplanowano w Dębem Wielkim, Latowiczu i Mrozach.

Temat ochrony zdrowia pozostaje na uboczu. Wystarczy wspomnieć, że gminy i miasta powiatu mińskiego średnio przeznaczają na ten cel zaledwie 0,3% budżetu, z czego większość pochłania walka z alkoholizmem, czyli działalność komisji antyalkoholowych, które korzystają ze znaczonych pieniędzy pochodzących z wydawania pozwoleń na handel alkoholem.

Warto dodać, że zgoła inaczej obydwa tematy wyglądają z perspektywy samorządu powiatowego. Dla niego bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to jedne z wiodących zadań. W tym roku finansowanie zawodowych strażaków pochłonie 6,4 mln zł, a powiatowego szpitala 5,5 mln zł. Nie są to więc kwoty bagatelne, ale akurat na tych kwestiach oszczędzać trudno.

Numer: 19/20 (1231/1232) 2021   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *