Powiat mińskiGminy budżetowe – wydatki komunalne

W samorządowych budżetach znajdziemy liczbowe odzwierciedlenie tego, jak szybko rosną wszelkie opłaty związane z naszym codziennym funkcjonowaniem. Niedawno głośnym echem odbiła się ogromna podwyżka opłat za śmieci w Warszawie, ale u nas jest niewiele lepiej. Pokazują to konkretne kwoty, które od zeszłego roku wyraźne wzrosły…

Ceny higieny

Gminy budżetowe – wydatki komunalne / Ceny higieny

Wydatki komunalne związane są przede wszystkim z kilkoma czynnikami. Pierwszym jest gospodarka wodno-ściekowa, drugim wywóz odpadów, a trzecim oświetlenie ulic i placów. Pozostałe zadania samorządów są już zdecydowanie mniej kosztowne.

Z analizy budżetów wynika, że najdroższe obecnie są inwestycje kanalizacyjne. Z tego powodu w naszym zestawieniu na pierwszym miejscu jest Halinów, który kolejny rok z rzędu wydatkuje ogromne kwoty na poprawę i rozbudowę kanalizacji w gminie. Na ten cel przeznaczono większość ponad 12-milionowej kwoty. Podobnie jest z Sulejówkiem, gdzie zarezerwowano na to działanie ponad 4 mln zł, oraz Latowiczem z ponad 3,6 mln zł, które pójdą na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
Inne cele działania wyznaczyli sobie i wójt Sosińskiej radni w Stanisławowie. 1,4 mln zł zainwestują tam w modernizację oświetlenia, pół miliona pochłonie rewitalizacja centrum miejscowości, a 790 tys. zł wymiana urządzeń grzewczych.
Kilkunastoprocentowy udział wydatków komunalnych w budżecie ma jeszcze Cegłów. Głównie z powodu inwestycji w rozbudowę punktu selektywnego zbierania odpadów za prawie 2,2 mln zł. Lokalne władze mają nadzieję, że dzięki tym pracom uda się ograniczyć wydatki śmieciowe.
Warto wymienić jeszcze kilka inwestycji planowanych w innych gminach. I tak Dębe Wielkie, Dobre, Kałuszyn i Mrozy największe kwoty przeznaczyły na modernizację lub budowę nowego oświetlenia. Natomiast mińska gmina i Siennica chcą zająć się wymianą urządzeń grzewczych, co jest związane z wdrażaniem programu gospodarki niskoemisyjnej, czyli walką z zanieczyszczeniem powietrza. W Mińsku plany są dużo skromniejsze i zakładają tylko  wspomożenie gminy w oświetleniu ścieżki od miasta do Huty Mińskiej kwotą 150 tys. zł, zaś powiat oszczędności szuka w instalacji ogniw fotowoltaicznych na swoich obiektach za 300 tys. zł.

Różnice między poszczególnymi samorządami są znaczące. Wystarczy wspomnieć, że Mrozy wydatkują na oświetlenie 131 tys. zł, zaś biedniejszy Latowicz aż prawie 324 tys. zł. To jednak nic w porównaniu do Halinowa, Sulejówka i Mińska.
Podobnie jest z wydatkami za odbiór odpadów, które średnio wzrosły o prawie 1,3 mln zł. Najwięcej w Mińsku – z 7,7 do 13,5 mln zł, a najmniej w Jakubowie – 900 tys. do 922 tys. zł. Jednak podwyżka najbardziej dotkliwa jest dla Latowicza i Dobrego, ponieważ wynosi niemal 100%. W takiej sytuacji nie może dziwić rosnące niezadowolenie mieszkańców, którzy z każdej strony torpedowani są informacjami o wzrostach wszelkich opłat.

Numer: 15/16 (1227/1228) 2021   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *