Powiat mińskiGminy inwestycyjne

Ponad 160 mln zł – tyle gminy, miasta, a także samorząd powiatu mińskiego planują w 2021 roku wydać na inwestycje. Czy to dużo? Najwięcej w historii. Jednak ważniejsze jest, czy te pieniądze w wyraźny sposób przyczynią się do poprawy naszego codziennego życia… Wydaje się, że tak…

Czyny na wyżyny

Gminy inwestycyjne / Czyny na wyżyny

Najwięcej na inwestycje wyda w tym roku Sulejówek, choć lista zadań do wykonania nie jest długa. Burmistrz Śliwa zajmie się przede wszystkim gospodarką wodno-ściekową na terenie miasta, co pochłonie prawie 13 mln zł. Sporo będą kosztować też drogi – 2,5 mln zł, zaś ciekawym przedsięwzięciem jest budowa pływalni, na co zabezpieczono 2 mln zł.
Mińska gmina stawia na kanalizację. Pochłonie ona ponad 5 mln zł, a drogi będą kosztować prawie 2 mln zł. Wśród licznych zadań, które przed sobą postawili wójt Piechoski i radni, trzeba wymienić rozbudowę szkoły w Hucie Mińskiej za ponad 5 mln zł oraz zakup i adaptację budynku na potrzeby GOPS za 3 mln zł.
Podobne priorytety ma Halinów, który też stawia na poprawę gospodarki ściekowej. Będzie ona kosztować prawie 8 mln zł, lecz obok znajdzie się wiele drogich inwestycji, wśród których można wymienić przebudowę dróg za ponad 3 mln zł, wymianę urządzeń grzewczych w gminie za ponad 2 mln zł, a także dalsze prace przy domu kultury, które mają kosztować ok. 1 mln zł.
Mińsk zajmie się zadaniami drogowymi, na które przeznaczono prawie 8,4 mln zł. Najwięcej, bo ponad 4 mln zł, będzie kosztować budowa ulic Wolańskiego i Okulickiego na Nowym Mieście. Oprócz tego 2,2 mln zł ma kosztować rewitalizacja terenu przy ZSP-1.
Rekordową sumę na zadania majątkowe zabezpieczył Cegłów. Za ponad 3,7 mln zł zostaną tam przebudowa ulice Widok, Chabrowa i Rżyski, prawie 2,5 mln zł pochłonie rozbudowa przedszkola, zaś koszt rozbudowy PSZOK ma przekroczyć 2 mln zł.
Mrozy prawie wszystkie środki przeznaczają na kanalizację. Podobnie Latowicz, który chce zakończyć wreszcie modernizację oczyszczalni, ale nie tylko, bo ważna jest też budowa biblioteki za ponad 1,5 mln zł oraz przebudowa dróg za 2,8 mln zł.
Kałuszyn skupi się na Olszewicach. Około 3,3 mln zł ma kosztować droga, która będzie stanowiła obwodnicę tej miejscowości, zaś prawie 2,3 mln zł wydadzą na rozbudowę i przebudowę lokalnej oczyszczalni ścieków.
Stanisławów chce wydać wyjątkowo dużo na modernizację oświetlenia – 1,4 mln zł. Do poprawy życia mieszkańców przyczyni się też budowa sali gimnastycznej przy szkole w Ładzyniu za 1 ml zł, a także przebudowa dróg za 1,2 mln zł.
W Jakubowie zajmą się modernizacją SUW w Mistowie (4,5 mln zł). Oprócz tego wójt Wocial dalej będzie kanalizować gminę, zaś pomysłem na szkołę w Jędrzejowie jest utworzenie tam żłobka.
Dębe Wielkie chce przede wszystkim modernizować drogi, a oprócz tego przeprowadzić termomodernizację budynków oświatowych. Gmina Dobre przebuduje hydrofornię i zbiornik retencyjny w Czarnogłowiu, a przy szkole w Dropiu powstanie boisko wielofunkcyjne. Siennica dokończy budowę nowego urzędu gminy wraz z siedzibą GBP i GOK, a resztę pieniędzy wyda przede wszystkim na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej.
Władze powiatu postawiły sobie przede wszystkim dwa zadania. Pierwszym i właściwie najważniejszym jest dalsza modernizacja dróg, która pochłonie zdecydowaną większość środków. Drugi element to oczywiście kontynuacja przebudowy i doposażenia szpitala za ponad 3 mln zł.

Wydaje się, że 2021 rok będzie okresem wzmożenia inwestycyjnego. Nie wszędzie jednakowo dużego, lecz, jeśli wszystkie polany uda się zrealizować, to możemy spodziewać się kilku spektakularnych uroczystości otwarcia. Jeśli oczywiście pozwolą na to warunki…

Numer: 5/6 (1217/1218) 2021   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *