Dębe WielkieDębe oświatowe

Rok szkolny 2019/2020 w gminie Dębe Wielkie był wyjątkowy, ponieważ po długich staraniach zainaugurowało wtedy swoją działalność mundurowe liceum Płockiego Uniwersytetu Ludowego, którego uczniowie szybko stali się integralną częścią wielu wydarzeń na terenie dębskiej gminy…

Wady obwodów

Dębe oświatowe / Wady obwodów

Sprawozdanie oświatowe było omawiane podczas październikowej sesji rady gminy. Jak mówił przewodniczący komisji edukacji Leszek Woźnica, wyniki szkół w gminie Dębe Wielkie są zadowalające, choć wiele elementów należałoby poprawić. Między innymi udział dzieci w ogólnopolskich konkursach, który jest niestety mało znaczący.
Druga rzecz to ujemne saldo przepływu uczniów. Oznacza to, że więcej uczniów, którzy mieszkają na terenie gminy, chodzi do szkoły prowadzonej przez inną jednostkę samorządu, niż przybywa ich z zewnątrz. Jak sumował przewodniczący komisji, oznacza to większe koszty, więc należy pochylić się nad tym problemem.
Wójt Krzysztof Kalinowski nie miał wiele do dodania. Zaznaczył tylko, że w minionym roku szkolnym znacząco udało się poprawić bazę, zwłaszcza tę, która jest związana z wykorzystywanym sprzętem komputerowym.

Warto przyjrzeć się bliżej szkole mundurowej, która jest oczkiem w głowie gminnych władz, choć nie jest to placówka publiczna. Do pierwszej klasy, którą utworzono w minionym roku szkolnym uczęszczało 20 uczniów, w tym 9 z terenu gminy Dębe Wielkie. Rekrutacja na bieżący rok szkolny również przebiegała pomyślnie, więc mieszkańcy i goście gminy Dębe Wielkie nadal będą spotykać podopiecznych PUL, którzy chętnie biorą udział w każdym istotnym wydarzeniu na terenie gminy Dębe Wielkie.

Struktura publicznej oświaty w dębskiej gminie nie uległa zmianom. Nadal największa jest szkoła w Dębem Wielkim z 580 uczniami w czerwcu 2020 roku, następna w kolejności placówka w Rudzie liczyła sobie 254 podopiecznych, zaś Górki i Cyganka miały odpowiednio 145 i 125 uczniów.

Na końcu sprawozdania wójt zawarł optymistyczne podsumowanie. Jak pisze, nie brakuje sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, a szkoły osiągnęły bardzo wysoki wynik w sprawdzianie po klasie ósmej – wyższy niż wynik wojewódzki i ogólnopolski. Dlatego rok 2019/2020, pomimo różnych problemów z koronawirusem na czele, był rokiem dobrym dla oświaty.

Numer: 49/50 (1209/1210) 2020   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *