JakubówJakubów absolutoryjny

To było już 10 absolutorium w karierze wójt Hanny Wocial. Po raz kolejny uzyskała je dzięki jednomyślnej decyzji radnych, którzy uznali, że gmina rozwijała się w dobrym kierunku nie tylko w 2019 roku, o czym świadczyły przedstawiane tego dnia informacje…

Zgoda na rozwój

Jakubów absolutoryjny / Zgoda na rozwój

Wyniki finansowe gminy za 2019 rok prezentowały się niejednoznacznie. Z jednej strony udało się uzyskać dochody większe od zakładanych, m.in. dzięki wzrostowi wpływów z podatków i opłat, lecz z drugiej na zadania inwestycyjne wydano aż o 41% mniej niż w poprzednim roku. W sumie dochody gminy wyniosły ponad 28,2 mln zł, a wydatki blisko o milion więcej, z czego na zadania majątkowe poszło 4,2 mln zł. Budżet był więc deficytowy i powiększył on zadłużenie gminy do stanu 11,2 mln zł, co stanowi 39,94% wykonanych dochodów.
Gros środków na inwestycje pochłonęła kanalizacja. Większość prac prowadzono w Jakubowie, ale dokończono też sieć w Anielinku, co w sumie kosztowało ponad 2,8 mln zł, lecz nie bez udziału środków zewnętrznych. Budowy lub modernizacje dróg i chodników podjęto w Mistowie, Ludwinowie, Józefinie, Narcie, Rządzy, Wiśniewie i Jakubowie.

O rozwoju gminy świadczą wskaźniki działalności gospodarczej. W minionym roku zarejestrowano 19 nowych firm, wyrejestrowano 4, działalność zawiesiło 15, a wznowiło 5. Większość z nich związana jest z branżą budowlaną, handlową lub transportową.
W 2019 roku gmina Jakubów dołączyła do samorządów, w których więcej mieszkańców umiera niż się rodzi. Nie jest to powód do optymizmu, choć wójt Hanna Wocial zauważa pozytywne aspekty struktury demograficznej w gminie, gdzie zdecydowanie przeważa liczba osób w wieku produkcyjnym.

Podczas sesji ani raport o stanie gminy, ani sprawozdanie finansowe nie wzbudziły wątpliwości radnych. Szybko przeszli więc do głosowań, w których wójt uzyskała jednogłośnie nie tylko absolutorium, ale też wotum zaufania. To sygnał, że praca całego urzędu cieszy się aprobatą nie tylko radnych lecz mieszkańców, których są oni przedstawicielami.

Numer: 33/34 (1193/1194) 2020   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *