LatowiczLatowicz rozliczeniowy

Nadszedł czas przedstawiania raportów o stanie poszczególnych gmin za 2019 rok. Dla wójtów i burmistrzów jest to od pewnego czasu obowiązek,  od którego nie mogą się uchylać. Dlatego wójt Bogdan Świątek-Górski postanowił przedstawić obszerny dokument podczas zdalnego posiedzenia rady gminy…

Trudy z raportu

Latowicz rozliczeniowy / Trudy z raportu

Jak mówił wójt, celem raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Latowicz. I rzeczywiście zgromadzone dane dają dość szczegółowy jej obraz, tym bardziej że tegoroczny raport jest nieco obszerniejszy od poprzedniego.

Pierwszy temat to latowicka demografia, która już od lat nie napawa optymizmem. Mieszkańców nieznacznie, ale systematycznie ubywa. Gmina Latowicz na koniec minionego roku liczyła sobie ich 5373, czyli o 16 mniej niż poprzednio. Głównym powodem tego spadku nie jest jednak ujemny przyrost naturalny, choć i on ma znaczenie, lecz emigracja z terenu gminy. W zeszłym roku doliczono się 58 urodzeń i 60 zgonów. Pozostały ubytek ludności spowodowany jest więc migracją, której opiera się jedynie zachodnia część gminy, czyli Wielgolas i Budy Wielgoleskie.
Interesującą są również dane z latowickiego urzędu stanu cywilnego. Zarejestrował on 28 aktów małżeństw i 15 wyroków rozwodowych, 6 aktów urodzeń i 30 aktów zgonów, 124 zameldowania na pobyt stały i 138 wymeldowań. Wydał również 499 dowodów.

W pozytywnym świetle pokazane zostały sprawy finansowe, choć nie udało się zrealizować wszystkich planów. Zarówno dochody, jak i wydatki kolejny rok z rzędu wyraźnie wzrosły. Wbrew założeniom budżet zamiast deficytem zamknął się nadwyżką spowodowaną brakiem realizacji ważnych inwestycji – przebudowy oczyszczalni ścieków, domu wiejskiego i ul. Willowej w Latowiczu. Spoza budżetu gmina uzyskała ponad 1,3 mln  zł, czego większa część została przeznaczona na kanalizację w Wielgolesie.

Wójt mówił także o planach i celach strategicznych latowickiego samorządu. To przede wszystkim poprawa struktury funkcjonalno-przestrzennej na rzecz rozwoju ożywienia społeczno-gospodarczego, do czego ma się przyczynić trwająca rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągów, poprawa stanu infrastruktury drogowej, a także inwestycje w siłownie zewnętrzne, dom wiejski czy bibliotekę.
W 2019 roku gmina Latowicz zrealizowała 18 inwestycji, o których Bogdan Świątek- -Górski szerzej opowiedział. Ubolewał jednak nad tymi, których nie udało się zrealizować, a zwłaszcza przebudową oczyszczalni ścieków, bo ta zostanie wznowiona dopiero w bieżącym miesiącu.

W dokumencie pojawiły się również informacje na temat przedsiębiorczości. W minionym roku zarejestrowano 17 nowych firm, z których najwięcej (7) zajmuje się robotami budowlanymi. Z ewidencji wykreślono natomiast 7 przedsiębiorców, którzy zajmowali się różną działalnością, między innymi sprzedażą detaliczną. W sumie na terenie gminy działa 176 przedsiębiorstw.

Na koniec wójt zachęcał mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw, wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Nie musiał bowiem na razie odpowiadać na żadne pytania, bo te padną dopiero przed głosowaniem nad absolutorium, które będzie miał miejsce na następnej sesji. Na razie więc wszyscy radni i mieszkańcy mają czas, żeby dokładnie przeanalizować raport, który dostępny jest na stronie internetowej gminy.

Numer: 23/24 (1183/1184) 2020   Autor: Łukasz Kuć

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *