Powiat mińskiGminy budżetowe /8/

W porównaniu z ubiegłorocznymi budżetami samorządów nastąpił wyraźny wzrost wydatków na gospodarkę komunalną. Związane jest to przede wszystkim z rosnącymi kosztami odbioru odpadów. Rosnącymi do tego stopnia, że przyjęte w planach budżetowych sumy często mijają się z rzeczywistymi wydatkami…

Płynna komuna

Gminy budżetowe /8/ / Płynna komuna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to szeroki dział w budżecie. W zakres tych wydatków wchodzą nie tylko kwestie związane ze śmieciami i ściekami, ale także utrzymaniem zieleni i czystości miast i wsi, oświetlenia oraz czystości powietrza. Największe kwoty – często wielomilionowe – dotyczą oczywiście dwóch pierwszych zadań. Jednak nie muszą oznaczać one wszystkich nakładów. W grę wchodzą bowiem jeszcze odrębne budżety zakładów komunalnych, które działają w siedmiu samorządach powiatu mińskiego. Mają one jednak szerszy zakres działalności, związany choćby z dostarczaniem
wody czy naprawą dróg.

Biorąc poprawę na wszystkie te kwestie okazuje się, że kolejny rok z rzędu największe wydatki zaplanowała gmina Halinów. Na poprawę gospodarki ściekowej w gminie Halinów przeznaczono prawie 24 mln zł, czyli kwotę z perspektywy pozostałych samorządów ogromną. To niemal 29% całego budżetu Halinowa, co wynosi ponad 2 tys. zł wydatków komunalnych na głowę. O połowę mniej jest w Latowiczu, gdzie nakłady na kanalizację również są decydujące.

Sumy związane z gospodarką odpadami w dużej mierze uległy już zmianom. Proporcjonalnym do liczby mieszkańców samorządu, choć różnie w planach widoczne są gołym okiem. Cegłów zarezerwował sobie 1,5 mln zł, gdy podobne Mrozy, Jakubów, Dobre czy Stanisławów kwoty wyraźnie mniejsze. Teraz, gdy okazała się, że podwyżki są nieodzowne, gminy te starają się jakoś znaleźć dodatkowe pieniądze lub szukać rozwiązań, które pozwolą na oszczędności. Do końca bieżącego roku będziemy świadkami jeszcze wielu zmian w tej kwestii.

Najmniejszy procent swego budżetu na gospodarkę komunalną wydaje mińska gmina. Reszta pieniędzy znajduje się w zakładzie gospodarki komunalnej, którego wydatki wynoszą prawie 9 mln zł. Również w Mrozach budżet sprawnie działającego ZGK jest znaczący.

Znaczne wydatki związane z oświetleniem ulic, jakie ponosi Mińsk, Halinów czy Sulejówek nie dziwią, ale czemu w tym gronie znalazł się Stanisławów…  Okazuje się, że przeznaczono tam ponad 700 tys. zł na inwestycje związane z tą kwestię. Gmina Kingi Sosińskiej nie jest jednak osamotniona, bo wiele innych samorządów także inwestuje w modernizację i montaż oświetlenia. To przede wszystkim Cegłów, Dobre, Jakubów, Mrozy, Siennica czy mińska gmina.
Największe plany inwestycyjne są w Halinowie, ale także inne gminy mogą pochwalić się ciekawymi projektami. Sulejówek chce wreszcie utworzyć park Glinianki, Cegłów rozbudować PSZOK, Latowicz zmodernizować oczyszczalnię ścieków, Kałuszyn doposażyć zakład komunalny, Mińsk przebudować rów na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudować zbiorniki retencyjne, a Stanisławów zrewitalizować park.

Numer: 21/22 (1181/1182) 2020   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *