Dębe WielkieDębe planowania

W gminie Dębe Wielkie już od dłuższego czasu trwa proces przyjmowania planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości. Niedawno również Kobierne doczekało się takiego dokumentu, obok którego pojawiła się też uchwała nadająca nazwy ulicom w tej miejscowości…

Kobierne wymierne

Dębe planowania / Kobierne wymierne

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Kobiernego trwały bardzo długo. Cały proces wydłużył się do tego stopnia, że na niektórych gruntach w międzyczasie powstawały nowe budynki, co powodowało wprowadzanie dodatkowych zmian. Ostatecznie udało się opracować dokument, z którego wyłączono jednak część najbardziej spornych gruntów.
O tym jak trudny był proces powstania planu, niech świadczy fakt, że wpłynęło do niego aż 51 uwag od zainteresowanych osób. Każdą z nich radni musieli zajął się osobno zarówno na komisjach, jak i podczas sesji, kiedy przeprowadzono taką właśnie liczbę głosowań. Co ciekawe, żadnej z 51 uwag radni nie uwzględnili w całości.
Jak mówił wójt Krzysztof Kalinowski, plan nie jest idealny. W przyszłości na pewno trzeba będzie go zmodyfikować, ale najważniejsze, że Kobierne ma wreszcie taki dokument. Dębski włodarz wyjaśniał, że struktura funkcjonalno-przestrzenna terenu objętego planem jest zgodna z wizją rozwoju tego obszaru przedstawioną w aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W bliskiej odległości od Traktu Brzeskiego umiejscowiono obszary przeznaczone pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. Podobny znajduje się w pobliżu torów kolejowych. Nieco dalej na północ i południe od trasy DK-2 są tereny wyznaczone tylko do budowy domów. Zaś jeszcze bardziej odsunięta jest przestrzeń rolna. Warto zauważyć, że z planu wyłączono spore fragmenty wsi.

Tego samego dnia radni przyjęli też nazwy dla kilku dróg w Kobiernem. I tak Trakt Brzeski na tym odcinku nosi miano Traktu Dębskiego, na południe odchodzi od niego ul. Rodowa, która styka się z Familijną. Żwirowa jest przedłużeniem ulicy o tej samej nazwie, która przebiega przez Chroślę. Na północ od DK-2 odchodzi natomiast ul. Piaskowa, którą przecinają Ułańska i Klonowa, zaś nieco na zachód leży Borowa.

Numer: 14/15 (1174/1175) 2020   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *