Powiat mińskiGminy podatkowe 2020

Podatek od nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym stanowią najbardziej znaczące sumy, jakie zasilają budżet gminy. Samorząd ma jednak ezpośredni wpływ tylko na pierwsze z wymienionych źródeł. Dlatego, gdy zachodzi potrzeba załatania dochodów, sięga właśnie po podatek od nieruchomości. Tak jak teraz, gdy praktycznie wszystkie gminy i miasta w powiecie mińskim podniosły przynajmniej część stawek tej daniny…

Opłaty jak łaty

Gminy podatkowe 2020 / Opłaty jak łaty

Podwyżka podatku od nieruchomości najgłośniejszym echem odbiła się w Mińsku. Burmistrz Marcin Jakubowski zebrał za ten pomysł cięgi od części radnych oraz mieszkańców, ale ostatecznie po wielu dyskusjach część stawek została podniesiona. W zdecydowanie lepszej sytuacji byli pozostali burmistrzowie i wójtowie powiatu mińskiego, którzy przy cichej zgodzie radnych i mieszkańców podjęli podobne kroki.
Argument był zawsze taki sam. Przy rosnących wydatkach i malejących dochodach trzeba szukać dodatkowych środków – nie zawsze dużych – które pozwolą na dalszy rozwój gminy, nie hamując działań związanych z inwestycjami. Rzeczywiście, planowane podwyżki przyniosą samorządom w zależności od ich wielkości dochody rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych, które można przeznaczyć choćby na wkład własny przy staraniach o różnego rodzaju dofinansowania.

Z podanej tabeli wyraźnie wynika, że gminą najbardziej przyjazną przedsiębiorcom jest Kałuszyn. To tam obowiązują najniższe w całym powiecie stawki zarówno za grunty, jak i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzenie interesów opłaca się także w gminie Mrozy.
Zupełnie inaczej jest w Jakubowie, gdzie wspomniane opłaty są zdecydowanie wyższe. Jednak gmina Hanny Wocial góruje nad innymi w aspekcie podatku od budynków mieszkalnych, który jest wyraźnie mniejszy niż w pozostałych samorządach. Widać to doskonale na przypadku Cegłowa, gdzie mieszkańcy w bieżącym roku zapłacą prawie maksymalną możliwą stawkę.
W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do maksimum dobił natomiast Mińsk. Dotyczy to również opłat od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale tutaj także inne gminy ustaliły stawkę na najwyższym możliwym pułapie.

Podatek od nieruchomości to kolejna z części składowych rosnących kosztów życia. Dla zwykłych mieszkańców podwyżka nie musi być wyraźnie odczuwalna. Mocniej poczują ją niektórzy przedsiębiorcy.

Numer: 4 (1164) 2020   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *