Powiat medycznej opieki

Dyrektor mińskiego szpitala Mariusz Martyniak chce wejść z podległą mu służbą zdrowia do gmin, czyli znaleźć się bliżej mieszkańców. Sposobów na realizację tego programu jest wiele, a jednym z nich ma być otwieranie dziennych domów opieki medycznej. Pierwszy ma powstać w Dobrem, co musiało wzbudzić zainteresowanie sąsiadów z Jakubowa…

Zdrowie domowe

Powiat medycznej opieki / Zdrowie domowe

Dyrektor Mariusz Martyniak w gminie Jakubów jest u siebie, więc także na sesji rady gminy czuje się swobodnie. Swoje wystąpienie zaczął od zapewnień, że pomimo wielu trudności, sytuacja w szpitalu jest stabilna i placówka z powodzeniem realizuje swój najważniejszy cel, czyli pomoc medyczną mieszkańcom powiatu mińskiego.
Praktycznym celem wizyty w Jakubowie była prośba o wsparcie pieniężne zakupu mammografu. Sprzęt o wartości ponad 789 tys. zł już działa, ale został nabyty na kredyt, więc dyrektor chciałby teraz przy wsparciu samorządów go spłacić. Postulował więc o wsparcie kwotą 50 tys. zł, ale będzie zadowolony także z każdej innej sumy. Również z 20 tys. zł, które jakubowscy radni ostatecznie zdecydowali się przeznaczyć na ten cel. Wcześniej pytali, czy szpital nie ma możliwości pozyskania środków z innych źródeł, np. z WOŚP. Dyrektor wyjaśniał, że uzyskali stamtąd 204 tys. zł, ale musiały one zostać przeznaczone na oddział neonatologiczny. Środki unijne także są ograniczone, więc jedynym wyjściem było zwrócenie się do gmin i miast.

Zainteresowanie radnych i wójt Hanny Wocial wzbudziły słowa o powstaniu dziennego domu opieki medycznej w Dobrem. Dyrektor wyjaśniał, że to część szerszego planu, a okazja do jego częściowej realizacji nadarzyła się akurat w gminie rządzonej przez Tadeusza Gałązkę. Kończyła się tam  umowa na realizację podstawowej opieki medycznej i dobrzańskie władze zaczęły poszukiwać nowego partnera. Po negocjacjach zawarto umowę na trzy lata, w ramach której od 1 lutego miński SPZOZ zorganizuje przychodnię w Dobrem, a wcześniej w tym samym budynku powstanie DDOM. – Ostatecznie będzie to oddział naszego szpitala – sumował dyrektor Martyniak.
Jakie są plusy takiego rozwiązania? Przede wszystkim skuteczny przepływ informacji między przychodnią a szpitalem. Nie będzie problemów z komunikacją, więc pacjenci powinni mieć łatwiejszy dostęp do specjalistów oraz różnego rodzaju badań czy zabiegów medycznych. Poza tym, jak przekonywał dyrektor, właściwe prowadzenie POZ jest opłacalne finansowo. Dlatego pozytywną wizją miałoby być prowadzenie przychodni także w innych gminach.
Czym jednak jest wspomniany wyżej dzienny dom opieki medycznej? Jak mówił dyrektor, będzie to jedyna darmowa placówka tego typu w powiecie mińskim. Adresowana do seniorów 65+ zapewni opiekę związaną z określonym schorzeniem. Zapewniony będzie transport z domu i odwózka. W przeciwieństwie do oddziału szpitalnego, opieka nie będzie całodobowa, a celem pobytu w DDOM jest polepszenie zdrowia pacjenta, który nie wymaga hospitalizacji. Obiekt pomieści jednorazowo 25 seniorów, którzy będą zapisywani na 30-dniowe turnusy. Ciekawostką jest fakt, że placówka zapewni także ofertę kulturalno-oświatową.

Dyrektor szpitala snuje wizję o powstaniu kolejnych dziennych domów opieki medycznej. Dodaje do tego przychodnie działające w połączeniu ze szpitalem, a na pewno organizowane z miejscowości gminnych transporty na konkretne badania. Skoro zakupiono nowoczesny mammograf, to powinien on służyć mieszkańcom powiatu.

Numer: 48 (1156) 2019   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *