HalinówBrzeziny patriotyczne

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach obchody Święta Niepodległości zorganizowano już kilka dni przed 11 listopada. Przybrały one postać patriotycznej wieczornicy, w czasie której szczególne miejsce zajęła postać Marszałka Piłsudskiego oraz osób związanych z powiatem mińskim, które zasłużyły się podczas walk o niepodległość…

Wieczór z Marszałkiem

Brzeziny patriotyczne / Wieczór z Marszałkiem

Wieczornica w Brzezinach spotkała się z dużym i życzliwym zainteresowaniem mieszkańców. Na szkolnej sali gimnastycznej powitał ich Eryk Łukasik, który od września pełni rolę dyrektora placówki. W gronie zaproszonych znaleźli się m.in. sekretarz gminy Halinów i radny powiatowy Robert Grubek, proboszcz parafii w Wielgolesie Brzezińskim Marek Twarowski, przewodniczący rady rodziców Jarosław Konowrocki, a także kamera tygodnika i telewizji Co słychać? Najwięcej kolorytu dostarczali jednak ubrani w legionowe mundury przedstawiciele lokalnego oddziału Związku Piłsudczyków RP.

Pierwszy akcent uroczystości stanowiło wystąpienie Marka Nowickiego w roli piewcy Józefa Piłsudskiego. Opowiedział on nie tylko o samym Marszałku, ale także o elementach, które składają się na pełen mundur legionowy. To ciekawa lekcja historii zwłaszcza dla najmłodszych. Lokalni piłsudczycy pokazują, że swoje historyczne pasje można kultywować na wiele sposobów i w każdym wieku.

Przyszedł wreszcie czas na część artystyczną. Uczniowie brzezińskiej szkoły pod kierunkiem Karoliny Mojko przygotowali wielowarstwowy spektakl w stylu telewizyjnego programu informacyjnego. Wszystko dopełniała oprawa muzyczna Hanny Mróz i Wioletty Śledziewskiej, efekty specjalne Anny Wiesner oraz dekoracje wykonane pod kierownictwem Marioli Rudnik. Jednak w organizację imprezy włączeni byli także pozostali nauczyciele.
Wszystko zaczęło się od poloneza. Później wybrzmiały pieśni patriotyczne oraz rozległy się strofy wierszy. Kiedy z ust młodych artystów wybrzmiały pierwsze słowa Marszu Pierwszej Brygady cała sala powstała i podjęła śpiew, czemu oczywiście przodowali przedstawiciele Związku Piłsudczyków.
Uczniowie przygotowali także prezentację na temat lokalnych wydarzeń i bohaterów. W powiecie mińskim nie brakowało bowiem bohaterów, którzy podejmowali walkę z najeźdźcą i okupantem. To właśnie oni stanowią najlepszy przykład dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło wzruszeń, podniosłej atmosfery oraz refleksji nad przemijaniem.

Zwieńczeniem wydarzenia były wspomnienia i rozmowy przy słodkim poczęstunku. Kawiarenkę przygotowano dzięki wsparciu rodziców i nauczycieli.

Numer: 46 (1154) 2019   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *