Cegłów socjalny

Gminy z roku na rok przeznaczają coraz większe środki na pomoc społeczną. Nie jest to bez związku z polityką socjalną władz państwowych, która sprawiła, że budżety ośrodków pomocy społecznej powiększyły się kilkukrotnie, a najnowszym zadaniem jest udzielanie pieniędzy w ramach programu dobrego startu, o którym mówiła podczas swojego sprawozdania kierownik cegłowskiego GOPS Katarzyna Korzeń...

Startowe zwyżki

Cegłów socjalny / Startowe zwyżki

Kierownik GOPS od razu ujawniła, że w sumie GOPS ma 8 pracowników, a z pracy socjalnej korzystały 202 rodziny – czyli w sumie 421 osób.
Budżet cegłowskiego GOPS wynosił 6 766 698 zł. To prawie o 260 tys. więcej niż rok wcześniej i ponad 1,1 mln. zł więcej niż przed dwoma laty. W skład tej sumy wchodzi pokaźna suma – 831 tys. zł środków gminnych.
Najwięcej pieniędzy pochłonął program 500+. Skorzystało z niego 412 osób, wśród których rozdysponowano ponad 3,6 mln zł. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się program „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Pobrały ją 692 osoby na w sumie 207 600 zł. Niewiele mniej, bo 207 381 zł wydano na zasiłki stałe dla 40 osób. Zasiłek rodzinny kosztował 672 tys. zł, zasiłek pielęgnacyjny – 356 tys. zł, a świadczenie pielęgnacyjne – 233 tys. zł.
Kierownik Korzeń jak zwykle zatrzymała się przy wydatkach na utrzymanie podopiecznych domów pomocy społecznej. Nie dość, że z roku na rok rosną, to jeszcze w całości pokrywa je budżet gminy. W 2017 roku na utrzymanie 11 osób wydano ponad 267 tys. zł, a teraz kwota wyniosła prawie 318 tys. zł, bo przybył jeden podopieczny DPS. Tendencja jest więc jednoznaczna – nakłady na ten cel będą rosnąć.
Spada natomiast liczba dożywianych dzieci. Jak mówi Korzeń, prawdopodobnie jest to spowodowane programem 500+, przez co w społeczeństwie jest coraz mniej głodnych dzieci.
Radni z uwagą wysłuchali sprawozdania ale tylko Mirosław Walas miał uwagę. Prosił o doprecyzowanie zasad rozpoczynania procedury Niebieskiej Karty wobec rodzin, w których występuje przemoc. Okazuje się, że w gminie Cegłów rozpoczęto 7 takich spraw, 3 kontynuowano, a 8 zakończono. A na pytanie, czy potrzebny jest wniosek o rozpoczęcie procedury usłyszał, że wystarczy zgłoszenie. W takim przypadku prawie zawsze sprawca  przemocy nie chce współpracować, ale ofiary chętnie korzystają ze wsparcia.

Numer: 9 (1117) 2019   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *