Gminy budżetowe – gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska należy do podstawowych dziedzin, którymi zajmuje się lokalny samorząd. Odbiór odpadów, oświetlenie uliczne, wodociągi i kanalizacja to najważniejsze aspekty tej działalności, ale nie jedyne, o czym można przekonać się śledząc tegoroczne wydatki budżetowe niektórych samorządów…  

Sumy komuny

Gminy budżetowe – gospodarka komunalna / Sumy komuny

W powiecie mińskim w tym roku wyróżniają się trzy samorządy. Halinów, Sulejówek i Latowicz przeznaczyły największy procent swojego budżetu na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Decydujące są jak zwykle inwestycje, na które Halinów zaplanował 28,3 mln zł, Sulejówek 20,7 mln zł, a Latowicz 4,4 mln zł. Mowa więc o znacznych kwotach, do których żaden inny samorząd nawet się nie zbliżył, bo następny w kolejności Kałuszyn zaplanował 1,3 mln zł, zaś pozostałe nie przekroczyły miliona. Trzy wspomniane samorządy przodują również po przeliczeniu podanych wyżej sum na głowę jednego mieszkańca. W przypadku Halinowa jest to ponad 2 tys. zł per capita.

Na drugim końcu tabeli jest gmina Jakubów, a przed nią Cegłów i Siennica. W tym roku te samorządy nie zaplanowały poważnych inwestycji w kanalizację i wodociągi, ograniczając się przede wszystkim do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego. Cegłów wyróżnił się jeszcze 57 tysiącami zł z przeznaczeniem na utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem przeciwdziałania powodziom w Mieni.

W 2019 roku pod względem inwestycji najwięcej będzie działo się w Halinowie i Sulejówku. Oba samorządy przeznaczyły środki na udział w programie „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, który zakłada przede wszystkim budowę sieci ścieżek rowerowych. Plan jest już w wykonany, teraz pozostały rozliczenia – Halinów 6,5 mln zł, a Sulejówek 3 mln zł. Duża część tych sum pochodzi z unijnego dofinansowania.

Sąsiadujące ze sobą samorządy najwięcej wydadzą jednak na gospodarkę wodno-ściekową. W gminie Adama Ciszkowskiego zaplanowano na ten cel 21,5 mln zł, zaś w mieście Arkadiusza Śliwy – 15,4 mln zł. W Sulejówku ciekawą inwestycją jest także budowa Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej, co będzie kosztować milion zł.

Nie można zapomnieć też o Latowiczu. Na warunki tego samorządu znaczny wydatek rzędu 4,4 mln zł na kanalizację w Latowiczu i Wielgolesie oraz modernizację oczyszczalni ścieków musi robić wrażenie. Wśród innych inwestycji w powiecie warto wspomnieć o budowie PSZOK w Olszewicach w gminie Kałuszyn za ponad 862 tys. zł czy gazyfikacji w jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy za 200 tys. zł.

Na koniec trzeba zaznaczyć, że nie w każdym samorządzie powiatu mińskiego funkcjonują zakłady gospodarki komunalnej. Dlatego struktura wydatków między nimi może się wyraźnie różnić. Zakład komunalny działa bowiem wedle własnego planu finansowego i tylko częściowo może być dotowany z budżetu gminy czy miasta.

Numer: 6 (1114) 2019   Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *