Cegłów sprawozdawczy

W związku ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym na wójtów i burmistrzów od przyszłego roku spadnie obowiązek corocznego przedstawiania raportu o stanie gminy. Jednak nie wszędzie jest to nowość. Wójt Latowicza już od dawna ma w zwyczaju przygotowywanie tych danych, a teraz jego śladem poszedł Marcin Uchman z Cegłowa...

Raport bez musu

Sprawozdanie, które przedstawił wójt, składało się z wielu punktów i naświetliło gminę z różnych perspektyw. Nie zabrakło szczegółowych danych, ale tylko niektóre wzbudziły powszechne zainteresowanie zebranych.

Jednym z najciekawszych zagadnień była demografia, która od jakiegoś czasu nie napawa optymizmem. Od kilku lat władze odnotowują niewielki, ale systematyczny spadek liczby mieszkańców. W 2017 roku nie mogło być inaczej i ubyło kolejnych 52 osób. Pewnym wytłumaczeniem tych wahań jest obecność na terenie gminy dwóch domów pomocy społecznej, które podwyższają współczynnik umieralności. Na koniec ubiegłego roku liczba wszystkich mieszkańców wyniosła 6075 osób. Wójt Uchman ma nadzieje, że tę negatywną tendencję uda się wreszcie zahamować. Podejmuje w tym celu różnego rodzaju działania, które mają zachęcić do osiedlania się w gminie Cegłów, która nie jest przecież pozbawiona walorów.

Równie interesująco przedstawiały się dane dotyczące działalności gospodarczej. Okazuje się, że w gminie Cegłów zarejestrowanych jest 275 przedsiębiorstw. Niestety ich liczba także się zmniejsza. W 2017 roku dokonano bowiem 24 nowych wpisów do rejestru i 15 podmiotów wznowiło działalność, ale 28 zawiesiło działanie, a 17 w ogóle wykreślono ze spisu.

Zmieniał się także stan posiadania gminy. Zakupiono bowiem 10 nieruchomości złożonych z 14 działek o łącznej powierzchni ponad 1,4 ha, co kosztowało gminę prawie 150 tys. zł. Za 112 tys. zł sprzedano natomiast nieruchomość w Posiadałach o powierzchni 0,9 ha oraz przekazano bibliotece niewielką działkę w Hucie Kuflewskiej. Przejmowano też grunty pod drogi publiczne, za które wypłacono w sumie ponad 88 tys. zł odszkodowania.

Gmina Cegłów nie jest objęta w całości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jedynie fragmenty Cegłowa posiadają takie dokumenty. Dlatego w większości przypadków konieczne jest wydanie przez władze lokalne decyzji o warunkach zabudowy, dla osób, które chcą postawić budynki. W 2017 roku pozytywnie odniesiono się do 34 wniosków o postawienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, do jednego dotyczącego zabudowy usługowej oraz dwóch odnoszących się do budynków o jeszcze innym przeznaczeniu.

Wójt Uchman poruszył jeszcze wiele innych kwestii. Część dotyczyła finansów i inwestycji, o czym pisaliśmy już w kontekście absolutorium. Sumując swój raport, cegłowski włodarz uznał, że miniony rok nie odznaczył się niczym wyjątkowym. Władza realizowała swój plan rozwoju gminy.

Numer: 32/33 (1088/1089) 2018 Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *