Latowicz absolutoryjny

W przeciwieństwie do wielu innych wójtów Bogdan Świątek-Górski nie uważa roku 2017 za udany dla swojej gminy. Z powodu braku środków zewnętrznych nie udało się zrealizować planowanych inwestycji, ale według radnych latowicki wójt zasługuje na pozytywną ocenę, ponieważ zrobił tyle, ile mógł

Kwity posuchy

Latowicz absolutoryjny / Kwity posuchy

Sesję absolutoryjną przeprowadzono w latowickiej szkole. Miało być trochę chłodniej niż w urzędzie, ale środa wcale nie przyniosła skwaru, więc radni z zupełnie chłodnymi głowami przystąpili do rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz absolutorium. Musieli się jednak pośpieszyć, bo wójt wyjeżdżał na ważne spotkanie. Dotyczyło pozyskania pieniędzy, czego nie można było zlekceważyć, ponieważ jedną z największych bolączek latowickiej gminy są właśnie trudności w zdobywaniu środków zewnętrznych.

Najdobitniej pokazał to miniony rok, w którym plany inwestycyjne wykonano tylko w 48,4%. Zamiast planowanych 2,3 mln zł wydatkowano tylko 1,1 mln zł. Za taką kwotę udało się wykonać m.in. sieć wodociągową Kamionka – Kiczki, ulicę Nadrzeczną w Latowiczu, projekt żłobka w Wielgolesie czy modernizację dróg Wężyczyn – Stawek oraz przez Budy Wielgoleskie. Natomiast najważniejszą inwestycją, której nie przeprowadzono, był I etap modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Zamiast 885 tys. zł gmina wydała tylko 74 tys. zł, co w pespektywie 5,5 mln zł kosztu całego zadania, jest kwotą bardzo niską. Mieszkańcy nie doczekali się też przebudowy powiatowej ulicy Kuźniarskiego w Latowiczu. Pocieszeniem jest fakt, że obecny rok już teraz jest zdecydowanie lepszy od poprzedniego, a jesteśmy dopiero w jego połowie.

Do kwestii finansowych w zastępstwie skarbnik Zofii Łodygi odniosła się Anna Strzelec. Pokrótce przedstawiła najważniejsze liczby za 2017 rok, a wśród nich dochody – 23 035 441 zł i wydatki – 22 059 891 zł. Pierwsze zrealizowano w 100,25%, a drugie w 89,46%. Osiągnięto więc nadwyżkę w wysokości 975 549 zł. Dług gminy na koniec roku wyniósł 1 982 841 zł, co stanowi zaledwie 8,63% dochodów. Stan finansów przedstawiał się w sposób zadowalający, co potwierdziła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe, a chwilę później także absolutorium dla wójta Świątka-Górskiego. Odwdzięczył się dodatnią oceną ich pracy. Zaznaczył, że odmienne zdanie w różnych sprawach jest czymś naturalnym. Czasem radni potrafią przekonać go do swoich racji, a czasem jest odwrotnie. Zawsze jednak działają dla dobra gminy. Podziękowania od wójta otrzymali też sołtysi, urzędnicy oraz pracownicy wszystkich jednostek podległych urzędowi, a także media, w tym nasza telewizja i tygodnik Co słychać?, która jako jedyna bywa regularnie na sesjach rady gminy w Latowiczu.

To było ostatnie absolutorium dla latowickiego wójta w tej kadencji. Pomimo tego że miniony rok nie był udany pod względem inwestycji, to wpisał się w dłuższą perspektywę rozwoju gminy. Jak zaznaczał wójt, kolejne lata się zazębiają, więc należy oceniać działalność władz w dłuższych okresach czasu.

Numer: 28/29 (1084/1085) 2018   Autor: Łukasz Kuć



Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *