Spady medialne

Miejski Dom Kultury zaproponował to, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni. O ile imprezy pałacowe są dość łatwe do przewidzenia, o tyle Muzeum Ziemi Mińskiej (MZM) wciąż zaskakuje ciekawymi pomysłami.
- I kontrowersyjnymi, które budzą odruchy wymiotne. A stałej ekspozycji jak nie było, tak  nie ma.


Sylwester, jak każde inne święto, ma swoją tradycję. Największy wpływ na jego obchody wywarł nie człowiek, a smok. I nie chodzi wcale o smoka wawelskiego...
- To był smok taneczno-fajerwerkowy.

Policja apeluje o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych oraz samotnych, które wymagają pomocy.
- A co z tymi, którym pomoc przeszkadza w wolnym życiu? Tacy zwieją z najcieplejszej noclegowni.


Prawdziwą przyczyną (podwyżek biletów) jest niezadowolenia ZTM i władz Warszawy z sytuacji, że na przystanku Warszawa Wola Grzybowska i następnych trudno jest w
godzinach szczytu do SKM w ogóle wsiąść, bo skład zapełnia się już na przystankach w Sulejówku.
- Teraz sulejówczanie będą jeździć po mazowiecku, czyli pociągami przepełnionymi przez mińszczan.


Uczniowie szkoły przedstawili swój program artystyczny nawiązujący do Małego Księcia i narodzin Jezusa.
- Mieli rację, obaj szukali miłości prawdziwej.


W Polsce większość urzędników nie ponosi finansowej odpowiedzialności za swoje decyzje. Gdyby po kieszeni dostał ten, kto zawinił, może mniej byłoby ludzkich dramatów.
- Wspaniale, tylko kto takie prawo uchwali... Na pewno nie posłowie, którzy byli lub będą urzędnikami.

Przechadzałem się przed świętami po miejskim parku i ze zdumieniem zobaczyłem, że idealnie ośnieżona górka świeciła pustkami. ... gdzie się podziały dzieciaki, które w zimie powinni tłumnie okupować z sankami lub innymi przyrządami do zjeżdżania miejsce do tego przygotowane. Zamiast budować igloo ze śniegu, stawiają kolejny zamek na ciekłokrystalicznym ekranie w wykreowanym królestwie.
- Nie ma czemu się dziwić, a zrozumieć...