Spady medialne

Rosną straty szpitali powiatowych...  Z 211 badanych ZOZ pod kreską znalazło się 172 ze średnią stratą netto ponad 5 mln. zł, a w 2022 r.  było już ich 191 z  7,2 mln. zł. strat. W 2023 r.  wysokość dlugów drastycznie się zwiększy...

A tymczasem samorządowcy, dyrektorzy i prezesi szpitali powiatowych biją na alarm i tłumaczą, że pogarszająca sie sytuacja finansowa szpitali ma charakter systemowy i wynika z okoliczności niezależnych od osób zarządzających tymi placówkami i ich nadzorców. Czyżby?