Spady medialne

 U Komendanta Głównego Policji doszło do eksplozji granatnika, który był podarunkiem jednego z szefów ukraińskich służb. Szef Policji gen. Jarosław Szymczyk doznał lekkich obrażeń i przebywa na obserwacji w szpitalu. Strona polska zwróciła się do strony ukraińskiej o złożenie stosownych wyjaśnień...

– Oczywiście, wyjaśnią jak przyznali się do Wołynia, Bandery i rakiety od Hrubieszowem... Swoją drogą  to ciekawe, że Ukraińcy mają tyle broni, że aż oddają ją biednej, polskiej policji.