Spady medialne

W tym roku festiwal M4Europe ma charakter europejski. Finałowe koncerty poprzedziła wyjątkowa uroczystość – wręczenie miastu Mińsk Mazowiecki przyznanej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nagrody „Plaque of Honour”.
- ...i w związku z tym zaprosili na Narodowe Czytanie niejaką Kurdej-Szatan, która sponiewierała ku*wami polskich żołnierzy i pograniczników. Brawo Jakubowski....

Atak na podręcznik prof. Roszkowskiego stanowi próbę panicznej obrony lewicowych środowisk przed prawdą o najnowszych dziejach Polski...
– I trudno im się dziwić, bo autor HiTu skrytykował ateizm, więc jest człowiekiem nietolerancyjnym. Podobno nienawidzi dzieci, bo dowodzi niemoralności metody in vitro. A przede wszystkim jest ksenofobem, bo wskazuje na wyjątkową rolę Kościoła rzymskokatolickiego w najnowszych dziejach Polski. A,fe...