Spady medialne

Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie ryzyko zakłócenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym i społecznej kontroli władzy...

–  A brak medialnej kontroli prowadzi do rozpasania władzy lokalnej, wzmaga jej arogancję i zwiększa ryzyko korupcji...