Spady medialne

Następne co zrobią, to będą nas zamykać. Kaczyński się nie zatrzyma…
– Aż nadejdzie prawdziwe prawo i dziejowa sprawiedliwość