Spady medialne

Dzieci Maryli Rodowicz chcą, żeby wyprowadziła się z willi, bo jej utrzymanie kosztuje koszmarne pieniądze.
– Koszmarne to były gaże za Marylkowe koncerty…


– Z ciekawych uchwał przyjęliśmy jeszcze miejski plan adaptacji do zmian klimatu do roku 2030 z perspektywą do roku 2090. Wszyscy wiemy, że klimat się zmienia, a dzięki tej uchwale Mińsk może się lepiej do tych zmian przygotować.
– Niech najpierw zapłacą wszystkie długi, bo komisarz będzie bezlitosny

Okres świąteczny już minął, a choinki i inne ozdoby świetlne jak stały, tak stoją. Może nam się nowa tradycja narodziła…
– Lenistwo jest starsze od świąt i choinek…

Jak się okazało, o stanowisko dyrektora mińskiego MDK ubiegało się zaledwie dwóch kandydatów.
– Chyba dwoje lub dwie, bo wygrała niespodziewanie kobieta, która przetrwała co najmniej troje dyrektorów. Rewolucji więc nie będzie…

Burmistrz Dariusz Jaszczuk stracił cierpliwość… Będzie powstępowanie egzekucyjne w sprawie fermy lisów.
– A przez tyle lat tak śmierdziało, że ludzie oczadzieli. Szczególnie podczas wyborów…

Bardzo ważna dla mińszczan była informacja przekazana na sesji przez burmistrza Jakubowskiego dotycząca biletu metropolitarnego…
– Ważna? Wręcz epokowa, bo zorganizował spotkanie, na którym otrzymał ustne pełnomocnictwo do reprezentowania lokalnych władz samorządowych i przeprowadzenia wstępnych rozmów z władzami ZTM, KM i wiceprezydentem Warszawy. Z tym ostatnim musi uważać i stać tylko przodem

Widać po centrum, jaki to potencjał rozwoju mają Mrozy – żaden. Mrozy to sypialnia dla Warszawy i tylko tyle…
– Jako miasto przejęły schedę po Mińsku

W Kanadzie wpadli na genialny pomysł, aby połączyć domy opieki dla ludzi starszych z domami dziecka… Wynik przekroczył wszelkie oczekiwania! Starsi ludzie odnaleźli kochające wnuki, ponieważ po raz pierwszy sieroty odczuwają rodzicielską miłość i troskę.
– Podobno lekarze stwierdzili poprawę wszystkich funkcji życiowych u osób starszych, blask w oczach i duże zainteresowanie życiem… Prawie jak sanatorium miłości

Jak Polacy mają być niepodzieleni, jeżeli nie przeprowadzono rzetelnej dekomunizacji i ludzie, którzy nawet nie powinni patrzeć w stronę strefy publicznej? Ich dzieci i wnuki układają listy wyborcze, obsadzają wszelkie instytucje w naszym państwie z tzw. klucza partyjnego.
– Trzeba z tym skończyć, wyrywając pomiot z korzeniami