Tydzień z prawem (219)

Córka kilkanaście lat mieszkała zagranicą. Tam zdobyła nowy zawód rehabilitanta dziecięcego, zarobiła sporo pieniędzy, ale nie ułożyła sobie życia osobistego. Postanowiła więc wrócić i otworzyć swój własny gabinet. Okazało się jednak, że po zakupie mieszkania zabrakło kasy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Postanowiła z mężem jej pomóc i darować brakującą sumę. Interesuje mnie aspekt prawny, gdyż nie chcielibyśmy mieć w przyszłości kłopotów np. z podatkami...

Dary rodzinne

Adwokat Agnieszka Malczyk

Instytucję darowizny reguluje ustawa Kodeks cywilny. Zgodnie z nim darowizna polega na bezpłatnym świadczeniu jednej osoby na rzecz drugiej Celem darowizny jest wzbogacenie obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Warto wiedzieć, że zarówno w roli darczyńcy jak i obdarowanego, może w tym samym czasie stanąć kilka osób (np. darczyńcą mogą być razem oboje rodzice.

Aby dokonać czynności darowizny potrzebne jest złożenie przez darczyńcę i obdarowanego zgodnych oświadczeń woli. Gdy wręczycie pieniądze córce od razu, wystarczy spisać umowę darowizny w celach dowodowych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku darowizny nieruchomości wymagany jest akt notarialny.

Co do zasady, darowizna rodzi obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Stawki wahają się od 3 do 20% od części darowizny, która przekracza kwotę wolną od podatku w zależności od grupy podatkowej. Darowizna w najbliższej rodzinie należy do I grupy podatkowej, w której kwota wolna od podatku wynosi 9 637 zł. Darowizna w najbliższej rodzinie uprawnia też do zupełnego zwolnienia z podatku. Jeśli wysokość darowizny przekroczyła kwotę 9 637 zł, konieczne jest jednak jej zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego oraz dokładne udokumentowanie tej darowizny umową .

Brak zgłoszenia nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje tym, że darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna w najbliższej rodzinie powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku. Obowiązek zgłoszenia nabycia majątku przez osoby zwolnione oraz złożenia deklaracji przez pozostałych podatników wyłączony jest w przypadku, gdy umowę darowizny sporządzał notariusz.

Darowizna w najbliższej rodzinie powoduje konieczność zgłoszenia jej w odpowiednim urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Na zgłoszenie darowizny obdarowany podatnik (tutaj córka ) ma pół roku od czasu otrzymania darowizny.

Tak więc zwolnienie z podatku w przypadku darowizny nie jest w żaden sposób ograniczane. Nie ma limitu kwotowego dla darowizny zwolnionej z podatku oraz żadnych warunków dotyczących używania bądź zbycia darowizny ani jej celu. Darowizna w najbliższej rodzinie dla podatnika może więc być korzystna ze względu na prawo do wykorzystania jej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie wykazuje przychodu z tytułu otrzymania darowizny, ani nie płaci podatku dochodowego, ponieważ świadczenia te podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Numer: 26 (1082) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *