Tydzień z prawem (215)

Przez 20 lat pracowałam i sama wychowywałam dwoje dzieci. Niestety, straciłam pracę, a potem dostałam udaru. Zawsze myślałam, że będę mogła liczyć na pomoc dzieci, ale się przeliczyłam. Córka sama niedawno straciła pracę, a syn posłuchał żony, która uważa, że powinnam sobie radzić sama. Nie mogę, bo oszczędności poszły na codzienne życie i rehabilitację. Co powinnam zrobić w sytuacji braku pomocy od dzieci...

Alimenty zamiast renty

Adwokat Agnieszka Malczyk

Wszystkim dobrze znany jest fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci. Można więc domagać się pomocy od swoich dzieci na drodze prawnej.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż powyższy obowiązek działa w obie strony i alimentami względem rodziców mogą zostać obarczone również dzieci. Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.  Oznaczato, że rodzice mogą domagać się alimentów od pełnoletnich dzieci. Jedyną przesłanką do powstania obowiązku jest stan niedostatku rodziców.
Samo pojęcie niedostatku należy utożsamiać ze stanem, w którym dana osoba nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb.  Pojęcie niedostatku jest względne, bo jak podkreśla Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach, pojęcie to nie odnosi się tylko do takiego stanu, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych  środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Sąd bada, czy rodzice znajdują się w niedostatku i stwierdza, że uzasadnione potrzeby rodziców muszą być zaspokojone przez alimenty.
Drugim z czynników wymaganych, aby obowiązek alimentacyjny mógł być spełniony, jest odpowiedni status majątkowy obowiązanego. Dzieci powinny mieć wystarczające  możliwości zarobkowo-finansowe. Jak bowiem wynika z art.135§1, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych  możliwości zobowiązanego. Aby obowiązek alimentacyjny został nałożony, obie powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.
Jeśli więc uzna pani, że dochody dzieci są wystarczające na utrzymanie rodziny i na alimenty, może wystąpić na drogę sądową wobec dzieci. Przy czym rodzice mają swobodę w wyborze dziecka, od którego zażądają wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Jeśli uważa Pani, że córka znajduje się w trudniejszej sytuacji finansowej niż syn, może pani wystąpić o roszczeniem  alimentacyjnym jedynie wobec syna.

Numer: 22 (1078) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *