Tydzień z prawem (214)

Mam czworo dorosłych dzieci. Troje ułożyło sobie życie, ale najmłodszy pozostaje kawalerem.  Kiedy zmarł mój mąż, wspólnie z dziećmi zdecydowaliśmy, że całe  niewielkie gospodarstwo przepiszemy na najmłodszego syna. Przez kilka lat sytuacja wyglądała dobrze – dożywotnik opiekował się mną, a starsze dzieci odwiedzały nas regularnie. Niestety, po pewnym czasie syn zaczął przyprowadzać kolegów, z którymi pił alkohol,  zaczął mnie wyganiać z domu, a rodzeństwu zakazał odwiedzin. Mówił im, że to jest jego i może robić co chce. Czy w tej sytuacji mogę odwołać darowiznę...

Dary bez miary

Adwokat Agnieszka Malczyk

Darczyńca może – nawet bez konieczności wskazywania powodów – odwołać darowiznę. Powinien zrobić to na piśmie, choć jedynie dla celów dowodowych, a nie pod rygorem nieważności. Wykluczone jest jednak odwołanie darowizny po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Samo odwołanie darowizny nie pociąga jednak za sobą skutku w postaci zmiany właściciela. Konieczne jest złożenie przez obdarowanego oświadczenia przed notariuszem o powrotnym przeniesieniu własności, które to oświadczenie darczyńca przyjmuje.

Jeśli jednak nie dojdzie do zwrotu dobrowolnie, pozostaje droga sądowa. Pozew o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oznaczonego oświadczenia woli należy skierować do sądu właściwego według miejsca położenia nieruchomości. Trzeba w nim określić przedmiot darowizny, tj. rodzaj, powierzchnię nieruchomości, miejsce jej położenia i księgę wieczystą, która jest dla niej prowadzona. Także wskazać, kiedy umowa  darowizny została zawarta, numer umowy i notariusza, przed którym doszło do jej zawarcia.

O tym, do którego sądu należy wnieść pozew, decyduje wartość przedmiotu sporu, czyli darowizny, według aktualnej ceny. Jeżeli nie przekroczy ona 75 000 zł, żądanie powinno być skierowane do sądu rejonowego, powyżej tej kwoty – do sądu okręgowego. Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 5 proc. od wartości przedmiotu sporu. Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo zastąpi konkretne oświadczenie woli pozwanego o powrotnym przeniesieniu własności nieruchomości na powodów.

Ale uwaga! W procesie sąd będzie badał, czy faktycznie doszło do rażącej niewdzięczności ze strony syna, a w konsekwencji, czy są podstawy do odwołania darowizny i zobowiązania go do powrotnego przeniesienia na Państwa  prawa własności nieruchomości, jak również czy został zachowany termin do skutecznego odwołania darowizny ze względu na rażącą niewdzięczność.

Numer: 21 (1077) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *